english version
Tantra - wiedza

 CZARNA TANTRA - WIEDZA

Żaden człowiek nie przebudzi się bez energii seksualnej. Serce nie obudzi się bez energii seksualnej. Bez energii seksualnej nie będzie Oświecenia.

Tantra to Rytuał Życia, dedykowanie swego życia Świętości.

Seksualność jest piękna, czysta i święta. 

CZARNA TANTRA - jedna z najstarszych religii / ścieżek duchowych, jakie istnieją na ziemi. Nieprzerwanie nauczana przekazem ciągłym i praktykowana od niepamiętnych czasów. Jest jedną z najszybszych, najpiękniejszych, najbardziej ekstatycznych, ale i najbardziej wymagających praktyk duchowych i dróg do boskości. Jej duchową esencją jest nasze przebudzenie duchowe, pełna, wewnętrzna wolność i wznoszenie żeńskiej energii kreacyjnej i twórczej - Kundalini Shakti. 

Na poziomie filozoficznym i mistycznym ścieżka Czarnej Tantry obejmuje 3 równorzędne elementy niezbędne do osiągnięcia świętości, oświecenia i pełnego, wewnętrznego uwolnienia. Te trzy elementy muszą być połączone i praktykowane razem, by wewnętrzna transformacja była pełna, dawała mistyczność, głęboką rozkosz i prawdziwą, wewnętrzną wolność.

Są nimi: 

- praktyki duchowe / rozwój wewnętrzny / kundalini / modlitwa
- świadoma cielesność / świadoma seksualność 
- pełne zintegrowanie tabu i cienia - naszych nieświadomych / ukrytych pragnień psycho - emocjonalno - seksualnych. 

POCZĄTKI TANTRY

Początków tantry tradycyjnej możemy szukać w starożytnych Indiach, skąd rozprzestrzeniła się na Tybet, Chiny i  w niewielkim stopniu na Bliski Wschód. Historia i przekaz tantryczny datowany są na 6000 - 15000 lat, dlatego przez wielu badaczy uznawana jest za jedną z najstarszych ścieżek rozwoju wewnętrznego na  świecie. 

TANTRA SEKSUALNA

Tantra powstała w czasach i w kulturach, gdzie seksualność jako dziedzina życia była święta - to znaczy poświęcona Bogom. Świętych Praktyk Seksualnych uczono w świątyniach, a rytuały seksualne traktowano jako to, co jest w naturalny i najpełniejszy sposób poświęcone boskości. 
Cały świat antyczny wielbił seksualność jako uświęcony rytuał mistyczny dający dostęp do mocy  Bogini, przebóstwiającą moc duchową, bramę do samopoznania i oświecenia. Praktyki świątynnej seksualności znajdujemy w starożytnym Sumerze, Mezopotamii, Asyrii, Babilonie, wczesnym Egipcie i wczesnej Grecji. W tych wszystkich wielkich społecznościach Świętego Seksu uczyły niezwykle szanowane i cenione kapłanki świątynne. Złote kobry / węże były noszone przez inicjowane, Święte Kobiety, nauczycielki nauk i praktyk seksualnych. W Grecji nazywano je Hierodule, w Indiach - Devadasi, w Egipcie - Amoneti, w Sumerze i Babilonie - Qadishtu. 
W całym świecie starożytnym Duchowa Seksualność Tantryczna, z całym swoim bogactwem praktyk, była niezwykle szanowana, traktowana naturalnie i z ogromnym szacunkiem dla unikalnego piękna i indywidualnych potrzeb ciała. Była Złotym Lotosem, najgłębszą osobistą modlitwą, dzięki której człowiek mógł osiągać mistyczne stany duchowe, dostępować transcendencji, jednoczyć się wewnętrzną boskością i z całym istnieniem. Seksualność wielbiono jako naturalne źródło zdrowia i naszego pełnego potencjału. Bramę do przeżyć wewnętrznych, duchowych, mistycznych i siedzibę boskiej mocy w człowieku. Ciało i miejsca intymne ciała otaczano szczególną czcią, jako najświętsze części nas samych. Każda forma aktywności seksualnej (solo, w parach, w grupach i we wszelkich konfiguracjach) była czystą i świętą praktyką duchową, w której uniesienie seksualne było modlitwą i najwyższym sakramentem. Każdy świadomie duchowy akt seksualny ucieleśniał różnorodność i doskonałość bogów i bogiń, a Kobiety i Mężczyźni w miłosnym zespoleniu odzwierciedlali święty akt stwarzania, Boskość i pełną emanację mocy.

TANTRA CIENIA

Cień jest ciałem duszy. Czarnej Tantrze uważany jest za najcenniejszą część naszej osobowości. Za naszą ogromną moc i tą część nas, której należy się poznanie, zrozumienie, wdzięczność i zachwyt. Musisz wiedzieć, że Twój cień jest naturalny dla całej Twojej osobowości. Jest harmonijną i niezbędną częścią Ciebie. Tak jak w przyrodzie jest noc i dzień, tak samo Twój Cień jest integralną częścią Twojej całości. Połową Ciebie. Dokładnie tak samo, jak masz dwie nogi, dwie ręce, dwoje oczu i dwie półkule mózgu - tak samo masz dwie strony swojego Ja. Ciemną i jasną. Obie bardzo prawdziwe i bardzo potrzebne.
Cień - wszystko to, czego się w sobie boisz, obawiasz, wypierasz, jako "złe", "nie właściwe", wstydliwe, aspołeczne. Te części Ciebie, których sobie zabraniasz czuć i wyrażać. Te pragnienia i potrzeby, które blokujesz i spychasz zamiast mądrze rozwijać. Te emocje i uczucia, od których uciekasz. Cień to Twoje psycho - emocjonalno - seksualne Ja,  Twoje naturalne instynkty i głębokie, pierwotne potrzeby.  

W Czarnej Tantrze Cień jest tym, co masz w sobie otworzyć, a nie "uzdrowić". Transformacja Cienia oznacza, że poznajesz i przyjmujesz swoją ciemną stronę. Uczysz się jej używać tak, by robić nią dobre rzeczy. By dzięki niej robić dobre rzeczy. Stwarzać swój świat piękniejszym i lepszym miejscem. Dzięki tej mocy możesz się rozwijać i kształtować w bycie dobrym, świadomym człowiekiem.   

CZYM TANTRA MOŻE BYĆ DLA CIEBIE?

Dla jednych to droga duchowa, brama do głębokiego, wewnętrznego rozwoju i odnalezienia swojego potencjału i mocy. Praktyka Świętej Seksualności i umiejętność transformowania energii seksualnej w kreatywną siłę życiową i osobistą moc twórczą. Dla innych ścieżka świadomego stwarzania - mówienia TAK swoim opiekunom duchowym, swojemu rozkwitaniu i swojej wewnętrznej prawdzie. Droga poznawania kim jesteśmy w swoim wnętrzu, przestrzeń otwierania serca, świadomego odczuwania ciała, własnych dusz i zmysłów. Dla jeszcze innych całkowita odskocznia od codzienności, wymarzona forma relaksu, odpoczynku i harmonizacji energii. Dla wielu kobiet i mężczyzn głęboka terapia uzdrawiania seksualności, przyjmowania ciała i intymności, odnajdywania wewnętrznego sensu swojej męskości i kobiecości, odblokowywania seksualnych zahamowań, uzdrawianie traum i negatywnych doświadczeń intymnych. Dla par otwarta przestrzeń Świętych Praktyk Seksualnych łączenia serc i dusz, pełnego przeżywania seksualności, wzbogacania życia intymnego, budowania dojrzałych partnerskich relacji i głębokich miłosnych więzi w oparciu o świadomą miłość seksualną.

Tantra jest życiem z otwartością wobec wszystkiego, co nas spotyka. Ucieleśnieniem błogości w życiu codziennym i stanem swobodnej radości, w którym energia seksualna wypełnia każdą chwilę i ją ożywia. Drogą przyjmowania siebie i swojej osobistej mocy, w której podążamy za naszymi osobistymi procesami i potrzebami, wzrastamy, rozwijamy się i dojrzewamy emocjonalnie, wewnętrznie i duchowo. Tantra jest ścieżką całkowitego zjednoczenia ciała i świadomości, seksualności i duchowości i energii męskiej i żeńskiej, dzięki czemu możemy świadomie stwarzać i tworzyć siebie i swoje życie. Stwarzamy siebie silnych, promiennych i pewnie stojących na własnych nogach. Mocno zakorzenionych w swoim wnętrzu i w całkowitym zaufaniu do siebie. 

Tak zakorzenieni jesteśmy świadomi siebie i swojej woli. Żyjemy prawdziwie, a życie staje się pełnią, intensywnością, świadomą obecnością i całkowitym spełnieniem. W takim życiu nie ma lęku, nie ma ograniczeń i barier wewnętrznych, a codzienność jest tym, co witamy całym sercem. I wtedy znajdujemy duchowość w swoim wnętrzu - głęboką, pełną integrację energii, świadomości, duszy i ciała.