english version
O mnie

Luna B. Mierzewicz

Wielbię Boskość w każdym człowieku.


Nazywam się Luna. Kim jestem:


- Mistrz Nauczyciel Czarnych Tantr Kaulickich, Inicjowana Kapłanka Tantrycznej, Świątynnej Seksualności i Mistrzyni Uzdrowicielka Seksualności.
- Certyfikowana specjalistka w Masażach Tantrycznych i pracy z ciałem, w szczególności z energią seksualną i z Kundalini.   

- Certyfikowana specjalistka w uzdrawianiu seksualności poprzez Mapping - psycho-emocjonalne i psycho-somatyczne Rozbrajanie Intymne.
- Certyfikowana specjalistka w psycho-emocjonalnej pracy z ciałem poprzez Rozbrajanie Ciała i Rozbrajanie Serca. 
- Specjalista w Psychologicznym Kontakcie - Improwizacji i tantrycznych metodach transformacyjnej pracy ze świadomością i podświadomością poprzez ciało.  

- Mentor i trener w przyjmowaniu pełnego spektrum własnej seksualnej osobowości. 

- Mentor i trener w transformacyjnej pracy z seksualnym, emocjonalnym i wewnętrznym Cieniem.

- Terapeuta prowokatywny i transgresywny, trener rozwoju osobistego w nurcie Psychologii Pozytywnej i Psychologii Self w pracy skierowanej na rozwiązania. 

- Doradca w budowaniu własnej autonomii i przyjmowaniu świadomej dorosłości. 

- Magini, Mistyczka, Szamanka, Chirurg Duszy i Curandera - uzdrowicielka poprzez medytację, modlitwę i głębokie duchowe wglądy.     

 

- Założycielka świątyni Kala Luna Temple - pierwszej w Polsce Tantrycznej Świątyni Uzdrawiania Seksualności poprzez Ciało, do której mogą przyjść wszyscy, bez wcześniejszego, tantrycznego porzygotowania i jedynej w Polsce Świątyni Czarnych Tantr Kaulickich.


Tantry uczyłam się w Świątyni

 

Całe moje dorosłe życie, ponad 20 lat, pracuję z ludzką seksualnością, psycho-somatycznym uzdrawianiem poprzez ciało i psycho-emocjonalnym uzdrawianiem poprzez tantryczne praktyki rozwoju i przemiany świadomości.
Najpierw, 
przez wiele lat w Świątyni Vamachara Sadhana w Londynie, jako Świątynna Kapłanka Tantrycznej Seksualności, potem w Wewnętrznym Kręgu Temple V, jako tantryczna uzdrowicielka poprzez ciało, a od 8 lat w mojej świątyni Kala Luna Temple, jako Mistrzyni Uzdrowicielka, Kundalini Healer i Curandera, gdzie trzymam przestrzeń dla bardzo głębokich i uzdrawiających procesów w obszarach pełnego spektrum seksualności i emocjonalnego uwalniania poprzez ciało trudnej przeszłości, nadużyć, przenoszonych emocji, blokad i traum.  

Pracuję z osobami indywidualnymi i z parami w trybie sesji pojedynczych, transgresywnej terapii krótkoterminowej i procesowych spotkaniach wielosesyjnych. 

 

 

Pracuję w otwierającej, uwalniającej, uzdrawiającej i transformującej pracy procesowej
przez ciało:

- Świętych Tantrycznych Masażach i Świątynnych Ceremoniach Duchowej Seksualności

- Głębokiej pracy ze Świętym / Dotykiem, Energią Seksualną i Kundalini

- Uzdrawianiu Seksualności i Seksualnej / Transformacyjnej Pracy z Ciałem

- Mappingu / Mapowaniu - Tantrycznej Psycho - Somatycznej terapii uwalniania blokad i traum poprzez Ciało
- Rozbrajaniu Ciała - Tantrycznym Psycho - energetycznym uwalnianiu przenoszonych emocji  poprzez ciało

- Rozbrajaniu Serca - uzdrawiającej pracy z Wewnętrznym Bólem i Lękiem - oswajaniu lęku i domykaniu przeszłości
- Przyjmowaniu Seksualności Nienormatywnej - Shadow Tantra, BDSM i Kink

przez świadomość:
- Transformacyjnej pracy z Seksualnym, Emocjonalnym i Wewnętrznym Cieniem

- Rozwoju osobistym i wewnętrznym i w transformacji nieświadomego w świadome
- Psychologii Self i świadomym wchodzeniu w psychiczną, emocjonalną i seksualną dorosłość
- Psychologii pozytywnej i pracy intencyjnie zorientowanej na rozwiązania
- Tantrycznych metodach transgresji świadomości i przeformatowania / odwarunkowania umysłu w sferze przekonań, wewnętrznych wglądów, psychologicznego puszczenia, emocjonalnych porwań, wychowaniowych / rodzinnych wdruków mentalnych
- Psychologicznym Kontakcie - Improwizacji w głębokim zestrojeniu się i w oparciu o przekaz werbalny i niewerbalny
- Metodach prowokatywnych i metodach transgresyjnych w docieraniu do prawdziwych przyczyn i potrzeb
- Pracy na szczelinach świadomości i podświadomości
- Metodach i praktykach tworzonych indywidualnie, w oparciu o osobowość, charakter osoby i to, co się dzieje na sesji
przez duchowość:
- Z każdą osobą pracuję bardzo indywidualnie i intuicyjnie, przez głębokie wglądy, przekaz duchowy i wiedzę przekazaną mi przez moich nauczycieli i mistrzów 

- Wspieram się wpracowanymi przez lata metodami i doświadczeniem płynącym z mojego osobistego i duchowego rozwoju

- Podczas sesji utrzymuję obecność, świadomość, czystość intencji i głębokie zrozumienie
- Wielokrotnie improwizuję i tworzę metody dostosowane do gotowości, osoby i bieżącego etapu uzdrawiającego procesu

 

Jestem taka, jak Ty


Mnóstwo ludzi pyta mnie, jak wyglądało moje dzieciństwo, w jakim domu zostałam wychowana i jak znalazłam swoją drogę do pracy z seksualnością i trzymania tak głębokich, uzdrawiających procesów?
Nie było to łatwe, ale życie pobłogosławiło mnie dwoistym doświadczeniem. 

Wychowałam się w ultra katolickiej rodzinie pełnej lęku, wstydu, niezrozumienia i opresyjności dla ciała i seksualności. W której karano za cielesność i egzorcyzmowano za naturalną, dziecięcą masturbację. W której była zgoda na ciągłe zastraszanie, seksualną przemoc, poniżanie i odbieranie godności. I w której codziennością była stała odmowa miłości za bycie sobą.
W takim domu się wychowałam. Było trudno i ciężko, a  gdy już się wyprowadziłam, by uczyć się żyć w swojej po swojemu, musiałam jeszcze raz spotkać się w sobie ze wszystkim, co tam się działo i siebie uzdrowić. Przebyć swoją drogę do samej siebie i stanąć w swojej miłości, mocy i prawdzie.
I teraz, dzięki temu domowi i pracy, która musiałam sama wykonać, by siebie uzdrowić, nie boję się pracować z najtrudniejszymi  procesami innych ludzi. Mogę trzymać bezpieczną przestrzeń, wspierać i pokazywać drogę, którą trzeba przebyć, by odzyskać swoje życie, seksualność, spokój, własną wartość i ukojenie.  

Równocześnie życie obdarowało mnie Tantrą Indyjską - Kaulicką. Od najmłodszych lat, na rodzinnych obiadach, dzięki cioci, która wiele lat mieszkała w Indiach, słyszałam opowieści o tantrze i tantrycznych świątyniach, joginach wznoszących w sobie Kundalini i świętych mnichach Aghori, medytujących nad świętymi rzekami. O świętej seksualności i jej udziale w duchowym przebóstwieniu. O świętym powitaniu Namaste, mistyczności Śiakti i Świadomości Śivy. O pięknej Matce Kali, która swoją mocą oczyszcza i uzdrawia świat i o Czarnej Tantrze, uważanej za najbardziej mistyczną ścieżkę na świecie.
I kiedy domownicy się dziwowali i oburzali na tak "obrzydliwe" praktyki, moje ciało chłonęło w siebie każde ich słowo. Wpisywało je w umysł, w pamięć i w serce.


I w takim domu, od kiedy pamiętam, żyłam z przebudzoną i otwartą Kundalini. Ze świadomością przenikającej mnie duchowości, medytacją  mistycznych wglądów i z umiejętnością swobodnego posługiwania się tą siłą. 

W domu nie było to mile widziane, ale moje wewnętrzne czucie mówiło mi, że to jest dobra i słuszna droga. Dla tego, jeszcze będąc dzieckiem, podjęłam decyzję o wejściu na Drogę Duchowego Przebóstwienia i dokonałam wyboru Ścieżki. Praktykę rozpoczęłam intensywnym treningiem świadomego umysłu, medytacyjną modlitwą, nauką świadomego oddechu, prowadzenia energii seksualnej w ciele i Mahamudrą - całkowitym ofiarowaniem i oddaniem całej siebie, mojego Serca, Duszy i Życia w Boskie Prowadzenie, dla przebóstwienia i duchowego rozwoju. Kilka lat później, jako młodociana osoba potwierdziłam ten wybór na całe moje życie i wyprowadziłam się z domu, by szukać Czarnej Tantry, uzdrowić swoją przeszłość, uwolnić się z traumatycznego bagażu dzieciństwa i na własnych zasadach uczyć się siebie, cielesności, seksualności, duchowości i głębokiej, wewnętrznej miłości. 


Praktykę Świątynnej Kapłanki Seksualnej, umiejętności Tantrycznego i Duchowego Uzdrawiania, Mistrzostwo w pracy z Energią Seksualną, z Kundalini i z Cieniem zdobywałam szkoląc się pod kierunkiem swoich duchowych opiekunów i mistrzów. Praktykowałam w tantrycznej świątyni Vamachara Sadhana w Londynie, a następnie w wewnętrznym, Tantrycznym Kręgu Temple V , pracując z ludźmi z wielu religii, narodowości i kultur. 

Indywidualnie i w odosobnieniach przeszłam najwyższe Inicjacje Śmierci i Przebóstwienia i przyjęłam świeckie życie duchowe. 

Dziś prowadzę Świątynię i wspieram ludzi na drodze do ich wewnętrznego przebóstwienia. Uwalniam od wewnętrznego bólu, by mogli być bardziej żywi, szczęśliwsi, bardziej świadomi i pełni własnego potencjału i mocy. 

 

Moja droga duchowa


Codzienna praktyka Bhakti - powierzenia się Boskiemu Prowadzeniu w bliskości, uwielbieniu i zaufaniu.
Duchowa tradycja Czarnych Tantr Kaulickich w tradycji Maha Siddhów - Aghorachara, Vamachara, Kaulachara. 
Mistycyzm Chrześcijański i Mistyczna droga Samoofiarowania, by nieść ludziom Moc, Uzdrowienie i Światło. 

Moi Nauczyciele, Opiekunowie Duchowi i Mentorzy, którzy stoją za mną

Moimi nauczycielami, opiekunami duchowymi i przewodnikami są: Abigail Lefey, Lamar Sull, Samael Salamhan, Diedra Williams, Pulla Dajarwati, Namoah Kali, Manish Vyas, Seani Love, Alejandro Yodorowsky, Curandera Helleth, a także wielu, wielu moich wspaniałych przyjaciół z Temple V. Sercem dziękuję im wszystkim za obecność, wiedzę i za to, że byli tak wymagający, konsekwentni i cierpliwi.

 

Moje specjalizacje i szkolenia


Kauli Tantra Master Teacher - London 

Kundalini Healing Grand Master - Londyn

Kundalini Healing Master Teacher - Londyn

Sexual Magic and Energy Healer Grand Master Teacher - Londyn
Certified Tantric Sacred Massage Healer - Londyn 
Sacred Sexual Healer - Londyn

Certified Vamachara Tantra Therapist - Londyn 
Certified Sacred Massage Therapist - Londyn

"Conscious Kink and Shadow Tantra Practitioner Training" w School of Erotic Misteries, Londyn
Certificate of Completion "ASPEX Training"  - Advanced Sexological Personal Exploration Xperience w Sex Coach University z San Francisco - Warszawa

Certificate of Completion "Clinical Sexology Live Training" w Sex CoachU z San Francisco - Warszawa

Certificate of Completion "The Ultimate SAR Experience" - Sexual Attitudes Re- Assessment & Re- Structuring Training w Institute for Sexual Self Realization z San Francisco - Warszawa
Certyfikowany Kurs Zawodowy - Bioenergoterapia - Ośrodek Szkolenie Bioton - Warszawa
Certyfikowany Kurs Zawodowy- Hipnoterapia - Ośrodek Szkolenie Bioton - Warszawa


Luna prywatnie


Artystka, Performerka. 
Podróżniczka między światami.
Maluję kobiece twarze.
Tworzę obrazy z bursztynu, muszli i kamieni. 
Uwialbiam gotować improwizacyjnie. 
Jestem w poliamorycznej, spełnionej relacji.