english version
O mnie

Luna B. Mierzewicz

Inicjowana Kapłanka Tantrycznej, Świątynnej Seksualności.
Założycielka Tantrycznej Świątyni  Kala Luna Temple.

Mistrzyni Nauczycielka Czarnych Tantr Kaulickich w duchowej tradycji Maha Siddhów.

Specjalizuje się w Masażach Tantrycznych i pracy z energią, w szczególności z Energią Seksualną i z Kundalini. 

Konsultantka i ekspertka w uzdrawiającej, psycho-emocjonalnej i psycho - somatycznej pracy z Seksualnością przez Ciało  - Mapping Intymny i Rozbrajanie Ciała. 

Specjalistka w psycho- duchowej i energetycznej pracy przez ciało. 

Nauczyciel uzdrawiającej i transformacyjnej Tantrycznej Pracy przez Ciało dla Profesjonalistów. 

Mistyczka i Duchowa uzdrowicielka - Curandera. 

Przewodniczka i doradczyni w rozwoju osobistym i wewnętrznym. Psychopompos w transformacji nieświadomego w świadome.  

Mistrzyni Magii Seksualnej, Bogini i Magini w Temple V.

 

Od ponad 20 lat pracuje z ludźmi z całego świata i wspiera w przyjmowaniu seksualności jako świętości, integralnej części osobowości i najwyższego daru istnienia.

Jako pierwsza w Polsce zaczęła przyjmować ludzi na indywidualne, spersonalizowane Ceremonie. Obecnie na niezwykle głębokie Sesje Indywidualne w swojej Złotej Świątyni przyjmuje Kobiety, Mężczyzn i Pary. 

 

Jak pracuję

 

Specjalizuję się w otwierającej, uwalniającej, uzdrawiającej i transformującej pracy procesowej przez ciało w:

- Świętych Tantrycznych Masażach i Świątynnych Ceremoniach Duchowej Seksualności

- Głębokiej pracy ze Świętym Dotykiem, Energią Seksualną i Kundalini

- Uzdrawianiu Seksualności i Seksualnej / Transformacyjnej Pracy z Ciałem

- Mappingu / Mapowaniu - Tantrycznej Psycho - emocjonalnej terapii przez Ciało
- Rozbrajaniu Ciała i Serca - Tantrycznym Psycho - energetycznym uzdrawianiu przez ciało

- Uzdrawiającej pracy z Wewnętrznym Bólem i Lękiem
- Przyjmowaniu Seksualności Nienormatywnej - Shadow Tantra, BDSM i Kink

- Transformacyjnej pracy z Seksualnym, Emocjonalnym i Wewnętrznym Cieniem

 

Jako świątynna kapłanka i mistrzyni w duchowej tradycji Czarnych Tantr Kaulickich prowadzę Świątynię w której praktyki wykraczają daleko poza komercyjną "Neo-tantrę zachodnią". Prowadzę indywidualnie, przez głębokie wglądy, przekaz duchowy, mądrość i wiedzę przekazaną mi przez moich nauczycieli i mistrzów. Wypracowane, autorskie metody i doświadczenie płynące z mojego głębokiego, osobistego i duchowego rozwoju. Obecność, świadomość, czystość intencji i praktyk i głębokie zrozumienie, a także zgodnie z Twoim charakterem, profilem psychologicznym i potrzebami. 

 

Moja droga duchowa


Codzienna praktyka Bhakti - powierzenia się Boskiemu Prowadzeniu w bliskości, uwielbieniu i zaufaniu.
Duchowa tradycja Czarnych Tantr Kaulickich w tradycji Maha Siddhów - Aghorachara, Vamachara, Kaulachara. 
Mistycyzm Chrześcijański i Mistyczna droga Samoofiarowania, by nieść ludziom Moc, Uzdrowienie i Światło. 

Od kiedy pamiętam, szłam przez życie z przebudzoną i otwartą Kundalini, ze świadomością przenikającej mnie duchowości, z mocą mistycznych wglądów i z umiejętnością swobodnego posługiwania się tą siłą.
Decyzję o wejściu na Drogę Duchowego Przebóstwienia, a także wyboru Ścieżki dokonałam w bardzo młodym wieku, będąc dzieckiem. Praktykę rozpoczęłam Mahamudrą - całkowitym ofiarowaniem i oddaniem całej siebie, mojego Serca, Duszy i Życia w Boskie Prowadzenie, dla przebóstwienia i duchowego rozwoju. Kilka lat później, jako młodociana osoba potwierdziłam ten wybór na całe moje życie. Następnie, p
raktykując indywidualnie i w odosobnieniach przeszłam najwyższe Inicjacje Śmierci i Przebóstwienia i przyjęłam świeckie życie duchowe. 
Dziś jestem Drogą, Bramą i Łonem z którego rodzimy się na nowo – lepsi, szczęśliwsi, bardziej świadomi i pełni własnego potencjału i mocy. 

Praktykę tantrycznego uzdrawiania, Mistrzostwo w pracy z Energią Seksualną i z Kundalini zdobywałam od najmłodszych lat szkoląc się pod kierunkiem swoich duchowych opiekunów i mistrzów. Praktykowałam w tantrycznej świątyni w Londynie, pracując z ludźmi z wielu religii, narodowości i kultur. 


Moi Nauczyciele, Opiekunowie Duchowi i Mentorzy, którzy stoją za mną

Moimi nauczycielami, opiekunami duchowymi i przewodnikami są: Abigail Lefey, Lamar Sull, Samael Salamhan, Diedra Williams, Pulla Dajarwati, Namoah Kali, Manish Vyas, Seani Love, Curandera Helleth, a także wielu, wielu moich wspaniałych przyjaciół z Temple V. Sercem dziękuję im wszystkim za obecność, wiedzę i za to, że byli tak wymagający, konsekwentni i cierpliwi.

 

Moje certyfikaty i dyplomy


Certified Tantric Sacred Massage Healer - Londyn 
Sacred Sexual Healer - Londyn

Certified Vamachara Tantra Therapist - Londyn 
Certified Sacred Massage Therapist - Londyn

Kundalini Healing Grand Master - Londyn

Kundalini Healing Master Teacher - Londyn
"Conscious Kink and Shadow Tantra Practitioner Training" w School of Erotic Misteries, Londyn
Certificate of Completion "ASPEX Training"  - Advanced Sexological Personal Exploration Xperience w Sex Coach University z San Francisco - Warszawa

Certificate of Completion "Clinical Sexology Live Training" w Sex CoachU z San Francisco - Warszawa

Certificate of Completion "The Ultimate SAR Experience" - Sexual Attitudes Re- Assessment & Re- Structuring Training w Institute for Sexual Self Realization z San Francisco - Warszawa
Certyfikowany Kurs Zawodowy - Bioenergoterapia - Ośrodek Szkolenie Bioton - Najstarsza w Polsce autoryzowana Placówka Bioterapeutyczna - Warszawa
Certyfikowany Kurs Zawodowy- Hipnoterapia - Ośrodek Szkolenie Bioton - Najstarsza w Polsce autoryzowana Placówka Bioterapeutyczna - Warszawa


Luna prywatnie


Artystka, Performerka. 
Maluję kobiece twarze.
Tworzę obrazy z bursztynu, muszli i kamieni. 
Uwialbiam gotować improwizacyjnie. 
Jestem w poliamorycznej, spełnionej relacji.