english version
Energia Seksualna w Ciemności

ENERGIA SEKSUALNA WZNOSZONA W CIEMNOŚCI - wzmacnianie energetycznego przepływu i ENERGY BOOSTER

Wyobraź sobie, że możesz odczuwać Energię Seksualną, jak jeszcze nigdy dotąd. W głębokim skupieniu w ciele, w medytacyjnie wzmocnionym czuciu i w Niewidzialnym Dotyku Dakini. W ciemności. 
W Tantrach Kaulickich Ciemność to duchowy dom Seksualnej Energii, a czucie ciała w ciemności jest naturalnym miejscem początku, praoceanem i świętą, ukrytą przestrzenią w każdym człowieku. Źródłem narodzin, wzrastania i wewnętrznego rozkwitu. I jak każde życie i każde istnienie ma swój początek w ciemnej, ufającej ciszy, tak każdy człowiek powstaje w ciemności łona. Każde nasionko kiełkuje w ciemności ziemi. Każde prawdziwe pragnienie pojawia się w osłonie nocy i każda wewnętrzna podróż potrzebuje ciemności, by móc zaistnieć w świetle. Także to, co podświadome, wzrasta w ciemności i to, co najcenniejsze, trzymasz w ciemnym ukryciu. Wszystko, co najcenniejsze w Tobie, powstaje w ciemności.
Także energia seksualna wznoszona w ciemności ma niezwykłą moc i najwyższy, duchowy potencjał. Dlatego zapraszam Cię w niezwykłą podróż w duchowe i mistyczne spotkanie swojej Energii Seksualnej w najmocniejszych, tantrycznych praktykach. 

Niewidzialny Dotyk Dakini i OM Shivoham to bardzo mocne, tantryczne praktyki świadomego wypełniania się tą świętą Mocą i doświadczenia tej niezwykłej obecności w ciele, bez innych bodźców i rozpraszaczy. W skupieniu tylko na tym jednym doświadczeniu, w staniu się Energią, Czuciem i Czystą Świadomością.

Ja nazywam się Luna. Jestem Inicjowaną Kapłanką Starożytnej, Świątynnej Seksualności i Twoją przewodniczką w tych tantrycznych rytuałach. Będę je dla Ciebie prowadzić i kierować Cię w głębokość, obecność, prawdziwość czucia i pełnię tego doświadczenia. 

Każdą sesję rozpoczniemy od krótkiej rozmowy, podczas której wprowadzę Cię w cały proces. Pozwoli Ci to bezpiecznie poczuć się w nowej sytuacji i miejscu. Razem omówimy intencje i wspólnie wyznaczymy strukturę i zakres sesji / dotyku / nagości. 

ENERGIA SEKSUALNA W CIEMNOŚCI


NIEWIDZIALNY DOTYK DAKINI - ENERGY BOOSTER - 
W Czarnych Tantrach Kaulickich świątynne rytuały w ciemności były jednymi z najstarszych i najmocniejszych praktyk kierowania energii seksualnej w ciele. Praktykowane zarówno przez tantrycznych adeptów, jak i duchowych mistrzów, pozwalały bardziej poznać siebie i przyjąć pełnię swojej seksualnej mocy. Prowadzone przez tantryczne Dakinie, były świętymi ceremoniami, na które przybywali ludzie z całego ówczesnego świata.
Dziś ja, jak kiedyś Dakinie, zapraszam Ciebie na tą niezwykłą praktykę i ceremonię. W przepięknej, świątynnej przestrzeni  mój Tantryczny Dotyk zabierze Cię w niczym nie zakłócone odczuwanie. W ciałoczucie i ciałozmysły nasycone niewidzialnym dotykiem, ekstatyczną i elektryzującą błogością. W doświadczanie głębi cielesności z niezwykłej, duchowej perspektywy. Poczujesz swoje ciało napełnione energią i ożywione wewnętrzną wibracją. Wypełnisz się mocą i głębokim, mistycznym przeżywaniem.  

Ceremonia obejmuje:

- Delikatne i stopniowe wprowadzenie w nagość i duchowość ciała w  ciemności
- Pełne zaufania wprowadzenie w kontakt z własnym ciałem 
- Obudzenie pełnej świadomości ciała
- Tantryczny Oddech Dakini - ENERGY BOOSTER - specjalistyczną technikę świadomego oddechu, który wzmacnia wewnętrzne i zewnętrzne czucie energii w ciele
- Niewidzialny Dotyk Dakini - tantryczną praktykę dotyku wzmacniania przepływu energii seksualnej w ciele 
- Tantryczne praktyki pogłębiania samoświadomości seksualnej

Cena: Czas trwania w zależności od naturalnego rytmu twego ciała, ok 2-3 godziny / 800zł


OM SHIVOHAM - ENERGIA SEKSUALNA W ŻYWYM PRZEPŁYWIE - Starożytni hinduscy mistrzowie Tantry Śiwaickiej wiedzieli, że w oczyszczonym umyśle energia seksualna samoistnie płynie w ciele w falującym, żywym przepływie. Pojawia się i wzbudza bez ponaglania, a potem sama rozpuszcza się w całym ciele, by za chwilę powrócić nową z falą, nową jakością i nową mocą. By to w pełni poczuć i pozwolić ciału falować w tym najbardziej błogim rytmie, uczyli adeptów, jak oczyścić umysł i cały układ nerwowy, by zrobić w nim miejsce dla energii seksualnej i jej, coraz mocniejszego, przepływania. 
Dziś ja nauczę Cię tego doświadczać. 
Ta praktyka pozwoli ci w bardzo głęboki sposób oczyścić wszystkie energetyczne zablokowania w ciele i poczuć ciało w najmocniejszym, ekstatycznym rozwibrowaniu. Wprowadzić je w stan, w którym twoja cielesność zleje się w jedno z umysłem, energia zjednoczy się ze świadomością, a to, co wewnętrzne z tym, co jeszcze w tobie pozostało zewnętrzne. 
Żeby to poczuć, najpierw uwolnisz się od nadmiaru bodźców i codziennego pędu. Uspokoisz zmysły, oczekiwania i wewnętrzny chaos. Wyrzucisz z głowy to, co nie ważne, uspokoisz umysł i tantrycznymi technikami zrównoważysz pracę mózgu. Wtedy wejdziesz w ciszę, w oddech, ruch ciała i we słuchanie się w jego głos. W wewnętrzną przestrzeń czucia i odczuwania. I w tej wewnętrznej przestrzeni uwolnisz falujący przepływ energii w twoim naturalnym, medytacyjnym i żywym przepływie. Uwolnisz czucie w ekstatycznym, pełnym wibrowaniu.

PRAKTYKA OBEJMUJE

- Delikatne i stopniowe wprowadzenie w duchowość ciała w  ciemności
- Pełne zaufania wprowadzenie w kontakt z własnym ciałem 
- Obudzenie pełnej świadomości ciała
- Medytacje prowadzone i tantryczne techniki wyciszające i uwalniające umysł
- Specjalistyczne techniki oddechowe wzmacniające wewnętrzne i zewnętrzne czucie energii w ciele
- OM SHIVOHAM - Tantryczną praktykę wzbudzania energii w przepływie
- Tantryczne medytacje prowadzone wzmacniające przepływ energii w ciele
- Świadome i intencyjne kierowanie energii seksualnej w ciele
- Świadome i intencyjne zrównoważenie energii seksualnej w ciele

Cena: Czas trwania w zależności od naturalnego rytmu twego ciała, ok 2-3 godziny / 800zł

************************************


Jeśli będzie potrzeba, każda sesja może zawierać:

- Prowadzenie i pomoc w oddaniu się i przyjmowaniu wszystkiego, co poczujesz w rytuale na poziomie cielesnym, energetycznym, emocjonalnym, wewnętrznym i zmysłowym. 
- Przepracowanie psycho - emocjonalnych potrzeb / trudności / zahamowań, jeśli takie pojawią sie w czasie praktyki
- Przepracowanie psycho - somatycznych ( cielesnych) i psycho - seksualnych potrzeb / trudności / zahamowań, jeśli takie pojawią sie w czasie praktyki

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I GRANICE W PRACY W CIEMNOŚCI

Tym, co jest dla mnie szczególnie ważne w pracy z Tobą, jest moja głęboka, intencyjna czystość. W żadnym momencie pracy w ciemności nie zostaną naruszone Twoje granice i zaufanie. Nie wydarzy się nic, na co nie wyrazisz zgody i w każdym momencie ceremonii będziesz w zgodzie ze swoją  wrażliwością, otwartością i poczuciem bezpieczeństwa. Podczas moich praktyk nic nie dzieje się na siłę - w każdym momencie Ty decydujesz o granicach Twojej sesji i o tym, jak gęboko chcesz wejść w swoje doświadczenie. 

Podczas sesji ja odpowiadam za jakość i przestrzeń, która umożliwi Ci Twoje, jak najgłębsze doświadczenie. 

Ty odpowiadasz za swoją gotowość, zaangażowanie, powierzenie się i głębokość swojego doświadczenia.