english version
Święty Masaż Tantryczny

TANTRYCZNY MASAŻ KUNDALINI - Uświęcenie Ciała i Seksualności

Profesjonalny Masaż Tantryczny

Zapraszam Cię na profesjonalny Tantryczny Masaż. Co to znaczy profesjonalny? To znaczy, że oddasz się w dobre, doświadczone ręce Tantrycznej Kapłanki Świątynnej Seksualności, specjalizującej się w pracy z ciałem, Energią Seksualną i Energią Kundalini. To znaczy, że Twój masaż będzie rzeczywiście tantryczny, a nie "trochę tantryczny", czy  "tantro - podobny". Będzie zgodny z tradycją Czarnych Tantr Kaulickich i będzie tym, czym powinien być - Świątynną Inicjacją Przebudzenia Duszy, Uświęceniem Ciała i Seksualności i Zestrojeniem Energii Seksualnej i Energii Kundalini w Ciele

Przebudzenie Duszy

Masaże tantryczne powstawały w czasach i w społecznościach, gdzie seksualność była świętą, uświęconą dziedziną ludzkiego życia - była poświęcona Bogom. Uczono jej w świątyniach, które symbolizowały i uosabiały przyjmujące i stwórcze Łono Bogini. Duchowa seksualność tantryczna z całym swoim bogactwem praktyk była niezwykle szanowana, traktowana naturalnie i z ogromnym szacunkiem do ciała. Była Złotym Lotosem i najgłębszą osobistą modlitwą, dzięki której człowiek mógł osiągać mistyczne stany duchowe, dostępować transcendencji, jednoczyć się wewnętrzną boskością i z całym istnieniem. Starożytni Mistrzowie Tantry rozumieli, że seksualność definiuje naszą osobowość, a przez to wszystkie nasze życiowe decyzje, relacje międzyludzkie i intymne. Dlatego psycho - energetyczno - seksualnych praktyk uczono w świątyniach, by pomóc ludziom w pełni swobodnie poznawać swoje wnętrze i w wewnętrznej zgodzie wyrażać i przyjmować pełnych i spełnionych Siebie. 

Święty Tantryczny Masaż ( w zasadzie grupa masaży Energii Seksualnej i Kundalini ) jest świątynną Inicjacją Uświęcenia całego ciała  kobiety i mężczyzny. Przywróceniem świętości całemu ciału, duszy i zmysłom i starożytną praktyką świątynną, która prowadzi do odnalezienia, doświadczenia i pełnego przyjmowania naszej boskiej doskonałości. Jest harmonijnym i pełnym zjednoczeniem duchowości z intymnością, ciała ze świadomością i boskości z fizycznością. Doskonałym zestrojeniem duszy i serca w pełni jedności, obecności, odczuwania i medytacyjnej obecności. Tantryczny Masaż jest inicjacją i otwarciem samych siebie na głębokie połączenie z własnym ciałem, umysłem, sercem, seksualnością i bramą do intencyjnego zjednoczenia Energii Seksualnej z Kundalini w ciele.  

ENERGIA SEKSUALNA, ENERGIA EROTYCZNA i KUNDALINI

Wokół masaży tantrycznych narosło wiele mitów. W naszym współczesnym, zachodnim świecie "tantrycznym masażem" określa się w większości masaż erotyczny z bardziej czy mniej "duchowym happy endem", czyli manualnym rozładowaniem seksualnego podniecenia. Jest to wielkie nieporozumienie i brak jasności w tym względzie powoduje to, że szukając prawdziwego tantrycznego masażu często trafiamy na osoby świadczące zupełnie inne usługi. Czym więc różni się energia seksualna od energii erotycznej?

Energia Erotyczna - podniecenie, libido, erotyka, pobudzenie erotyczne, sytuacje erotyczne, obecność erotyczna, cel erotyczny, erekcja, orgazm, rozładowanie erotycznego napięcia, chwilowa ulga, poszukiwanie bodźców i wrażeń, fantazje seksualne, partnerstwo erotyczne, seks i czynności seksualne. 
W TANTRYCZNYM MASAŻU NIE JEST POBUDZANA INTENCYJNIE W CELU EROTYCZNEGO ROZŁADOWANIA. MASAŻ EROTYCZNY, czyli budowanie erotycznego podniecenia i utrzymywanie ciała w coraz większej gotowości, aż do kulminacji i manualnego rozładowania / wyrzucenia całej naszej mocy, energetycznego potencjału, witalności i siły - NIE JEST MASAŻEM TANTRYCZNYM.

Energia Seksualna - stała psycho - seksualna energia miejsc intymnych każdego człowieka wytwarzająca bardzo silne pole elektromagnetyczne, jak mózg i serce. Obecna w ciele już w życiu płodowym i płynąca przez całe życie, BEZ WZGLĘDU NA POZIOM LIBIDO I JAKOŚĆ ŻYCIA EROTYCZNEGO. Mają ją wszyscy - osoby o standardowo pojmowanej seksualności, osoby z wysokim i niskim libido, osoby odczuwające erotykę psycho - emocjonalnie i całym ciałem, osoby nie odczuwające / potrzebujące pobudzenia genitalnego do odczuwania erotycznej przyjemności, osoby skierowane na inną niż standardowa seksualność i osoby aseksualne.
W Tantrycznym Masażu i Tantrycznych Praktykach Seksualnych używana jest do pełniejszego otwarcia i wzmocnienia przepływu  Kundalini w ciele. 

Energia Kundalini - indywidualna, psycho - duchowa moc każdego człowieka, najgłębsze źródło i najpotężniejsza osobista duchowa siła. W tantrycznych praktykach - najwyższa duchowa moc przebóstwienia i pełnej, duchowej przemiany.
Inspiracja i rozbłysk świadomości i inteligencji, wewnętrzne czucie i przepływ. Poczucie obecności, bycia we właściwym miejscu i świadomość swego powołania. Sztuka i artyzm, poczucie tworzenia i stwarzania, świadomość kierunku i swojej drogi. Serce i dusza każdego człowieka. Ogień który rozpala, likwiduje bariery i wszystko, co stoi na drodze do przebóstwienia, pełnego rozwoju i duchowości.       

W takim rozumieniu Święty Masaż Tantryczny jest zestrojeniem PSYCHO - SEKSUALNEJ ENERGII MIEJSC INTYMNYCH z PSYCHO - DUCHOWĄ ENERGIĄ KUNDALINI świadomie intencyjnym skierowaniem ich do wewnątrz, do serca i całego ciała, by jak najmocniej się nimi wypełnić i jak najgłębiej przebudzić Duszę, Serce i Siebie.  

Przyjmowanie Masażu

Tantryczny Masaż to jedyny masaż na świecie, w którym osoba przyjmująca nie jest bierna, a w pełni świadomie uczestniczy i jest odpowiedzialna za głębokość i jakość spotkania siebie przez ciało. Dla tego każdą osobę uczę prawidłowego rozprowadzania Energii Seksualnej i Kundalini na całe ciało w świadomy i bezpieczny sposób. Każdą moją ceremonię otwiera wprowadzenie w naukę prawidłowej pracy z energią i prawidłowego przyjmowania masażu, ponieważ ze strony osoby przyjmującej musi to być świadome i w pełni zgodne działanie. 
Przy wprowadzeniu w masaż tłumaczę psycho-energetykę ciała. Wyjaśniam jak przebiega proces energetyczny i uzdrowieniowy w ciele. Pokazuję na czytelnych przykładach, jak prawidłowe prowadzenie energii w ciele wpływa na naszą międzyludzką otwartość, biologię, emocjonalność, układ energetyczny, nerwowy i wszystkie życiowe funkcje ciała. Uczę prawidłowego przyjmowania tej energii, by każdy Tantryczny Masaż był, dla osoby przyjmującej, świadomym i pełnym doświadczeniem, a nie przypadkowym, niezrozumiałym doznaniem.

Rytuał

Ceremonie Tantrycznych Masaży to praktyki świątynne, czyli takie, które kontaktują nas z tym, co w nas święte i wieczne. W tradycyjnej tantrze rozumiane jako Rytuały Przejścia, są bramami do pełniejszego czucia i samoświadomości.
Tu każdy przychodzi spotkać siebie, głęboko poczuć, poznać i przyjąć. Bezwarunkowo i pięknie, w prawd ziwości, miłości i ukochaniu. Bez oczekiwań, bez wymagań wobec siebie, bez barier i masek. Puścić napięcia, lęki i przekonania, że jakiekolwiek miejsce ciała jest brudne, wstydliwe czy grzeszne.
Pogodzić się z sobą i inicjować w Boginię i Boga. 

Rytuał masażu odbywa się w ciszy i w głębokim kontakcie ze swoim wnętrzem. 
Masaż wykonywany jest na obszernym, wygodnym materacu, by zapewnić komfort, powierzenie się i skupienie we własnym doświadczeniu. 
Każdą ceremonię otwiera wprowadzenie w naukę prawidłowego przyjmowania masażu, tantrycznego oddechu i świadomego prowadzenia energii w ciele, by wzmocnić odczuwanie, energetyczność, wrażliwość i jak najpełniej przyjąć dary masażu.
Następnie c
iało jest namaszczane ciepłym, naturalnym olejem z neuroaktywnymi esencjami, które wzmacniają energetyczność, wrażliwość i pełnię odczuwania energii w ciele. 
Rytuał nie jest więc tradycyjnie rozumianym masażem relaksacyjnym, a specjalistycznym masażem energetycznym - techniką prowadzenia energii w ciele, transportowania jej i rozprowadzania na całe ciało w harmonii i całkowitym balansie. Tak prowadzony masaż jest jak modlitwa, lub medytacja. Rozpuszcza wszelkie blokady, otwiera serce, bardzo głęboko wycisza i daje poczucie niezwykłej, głębokiej spójności. 

Nagość i Uzdrowienie

Nagość to nasz naturalny stan w którym się rodzimy i w którym, psychicznie, najpełniej odpoczywamy. 
Podczas prawidlowo wykonywanego masażu osoby dająca i przyjmująca masaż są nago, bez względu na płeć, wiek czy rozmiar. Jest to tradycyjna forma wykonywania wszelkich starożytnych masaży energetycznych, nie tylko tantrycznych. Starożytni wierzyli, że ciało jest święte i piękne, nago przedstawiano bogów i czczono nagość jako nasz naturalny stan boskości, wewnętrznej mocy i uzdrowienia. Dla tego masaż wykonywany jest nago, by jak najpełniej uczcić boskośc każdego człowieka i zrównoważyć osoby biorące udział w ceremonii, by nikt nie czuł się oceniany czy oglądany w swoim ciele, kształcie, swoich reakcjach i emocjach. 
Masaż tantryczny powinien objąć i obdarzyć dotykiem całe ciało kobiety i mężczyzny - razem z twarzą, piersiami, pośladkami i miejscami intymnymi, by nie odcinać, nie odrzucać i nie pozbawiać masażu żadnej części ciała. By jak najpełniej puścić napięcia, lęki i przekonania, że jakiekolwiek miejsce ciała jest brzydkie, brudne, wstydliwe czy grzeszne. I dać całemu ciału pewność, że całe jest święte, piękne, ważne i zasługuje na całkowite uczczenie. 

Energia Seksualna - Wewnętrzna Intymność 

W Kaulickiej Tantrze to, że masaż obejmuje całe ciało jest modlitwą i praktyką duchową, dla tego tradycyjna sesja może obejmować olejowy masaż całego ciała i Miejsc Intymnych. Dla wielu kobiet i mężczyzn jest to niezwykłe i poruszające doświadczenie, gdy ktoś masuje ich miejsca intymne, tak samo jak pozostałe części ciała, bez żadnych erotycznych podtekstów i tradycyjnie pojmowanych, seksualnych intencji.  
Tantryczny Intymny Masaż Kundalini jest specjalistycznym, uzdrawiającym i nieerotycznym masażem. Nie ma podtekstów seksualnych, niczego nie oczekuje i do niczego nie "przymusza" - nawet do odczuwania przyjemności. To masaż głęboko uzdrawiający na bardzo wielu poziomach, którego jedyną intencją jest pełna obecność z osobą masowaną, obdarowanie spokojnym, głębokim bezpieczeństwem i uczczenie tego, co w nas boskie.

Święty Masaż całego Ciała i Miejsc Intymnych 

To, w jaki sposób dawne społeczeństwa traktowały kobiety i mężczyzn, czy w szerszym rozumieniu kobiecość i męskość przejawiało się i obecnie również przejawia się w tym, w jaki sposób mówiło się w nich o męskich i żeńskich miejscach intymnych. W starożytnych Indiach, gdzie seksualność była czczona i szanowana jako nasza najgłębsza esencja, duma, radość i pełny potencjał człowieka, intymne części ciała określano wzniośle, poetycko i pięknie, bez wulgarności i podmiotowości charakterystycznej dla naszych współczesnych czasów. Oto kilka tantrycznych określeń, jakimi obdarzano Waginę i Fallusa:

Lingam (Fallus, a także cały obszar intymny mężczyzny w sferze psycho-fizycznej, psycho- emocjonalnej i psycho-duchowej) - Berło Światła, Filar Świata, Oś Stworzenia, Jedyny, Niezmienny, Berło Mocy, Przedwieczny, Trwający, Niestworzony, Dusza Mężczyzny, Posłaniec Bogów, Promień Słońca.

Yoni (Wagina, a także cały obszar intymny kobiety w sferze psycho-fizycznej, psycho-emocjonalnej i psycho-duchowej) - Świątynia, Łono Bogini, Brama Miłości, Ogród Rozkoszy, Świętość, Moc, Tajemnica, Dusza Kobiety, Złoty Lotos, Brama Słońca, Perła, Gwiazda Poranna, Brama Światła.

Tantryczny, Świątynny Masaż  Yoni  

Dla każdej kobiety Masaż Yoni to pełen duchowej czułości kontakt ze swoją kobiecością, ciałem i intymnością. To spotkanie niezwykłe, pozwalające na poczucie że Yoni to świątynia naszego ciała, nasze dusza i "drugie serce", a nie narząd do używania, czy społecznego wartościowania kobiety. To spotkanie swojej kobiecości w pełni przyjęcia  i uwielbienia swojego własnego piękna i mądrości ciała. Głębokie i czułe odnalezienie drogi do serca i wewnętrznego, ukochanego domu.

Jak może wyglądać masaż Yoni?

W zależności od tego, w jakim jesteś miejscu w swoim życiu,  na co czujesz wewnętrzną gotowość i z jaką przychodzisz intencją - może to być przyjęcie siebie samej w świętym dotyku i w tym, jak jeszcze nigdy w życiu nikt nie dotykał Twoich najświętszych miejsc ciała. Wtedy czasem jest to dotknięcie, pogłaskanie i potrzymanie dłoni na wzgórku łonowym w wielkim spokoju, objęciu i utuleniu. Czasem jest to ożywiający i niezwykle czuły masaż całej Joni. Czasem pełen ciepła i zrozumienia uzdrawiający masaż wewnętrzny. Czasem głęboki, odżywiający i pracujący z energią masaż obszaru G i pełne otwarcie kontrolowanego i równomiernego przepływu energii w górę ciała, a czasem bardzo energetyczny masaż przeżywania seksualności energetycznej / całym ciałem, kierowania jej w ciele, przyjmowania do serca i pełnego nasycania się  totalnością i kobiecym spełnieniem.

Świątynny Tantryczny Masaż Lingam 

Dla każdego mężczyzny Masaż Lingam to niezwykle intymne i głębokie doświadczenie. Pozwala na wszystko to, na co w naszej kulturze mężczyżni nie mają społecznego przyzwolenia: na  pełne spotkanie siebie w głębokim przyjęciu,  poczucie siebie jako mężczyznę w pełni przyjmowanego, mającego możliwość bycia obdarowywanym i mogącego wyłącznie przyjmować, bez konieczności oddawania aktywności czy bycia w stałej gotowości. Dla mężczyzn to przestrzeń głębokiego, wewnętrznego spokoju i ogromna ulga, gdy w końcu nic nie muszą, gdy mogą w pełni skontaktować się ze swoimi ciałami, skupić na sobie i własnych doznaniach. W takim podejściu do męskości kryje sie nieznana mężczyznom moc która pozwala męskiemu duchowi odpocząć,  poczuć swoją seksualność uszanowaną i uczczoną. W takiej przestrzeni mężczyzna może doświadczyć bezwarunkowej  czułości i głęboko, pełnie nasycić się swoją energią seksualną i wewnętrzną, duchową mocą. 

A jak wygląda Masaż Lingam? 

Wbrew obiegowej opinii nie jest to "hand job" ani erotyczne zakończenie manualne. Masaż Lingam to starożytny,  specjalistyczny masaż. W zależności od tego, w jakim jesteś miejscu w swoim życiu, na co czujesz wewnętrzną gotowość - może to być przyjęcie siebie samego w świętym dotyku i w tym, jak jeszcze nigdy w życiu nikt nie dotykał Twoich najświętszych miejsc ciała. Wtedy czasem jest to dotknięcie i potrzymanie dłoni na Lingamie w wielkim spokoju, objęciu i utuleniu. Czasem jest to ożywiający i niezwykle czuły masaż całego intymnego miejsca. Czasem pełen ciepła i zrozumienia uzdrawiający masaż jąder, krocza (perineum) i fallusa - który działając  na poziomie fizycznym, emocjonalnym i energetycznym głęboko otwiera, budzi i ożywia cały intymny obszar mężczyzny. Czasami specjalistyczny masaż aktywowania energetycznych punktów miejsc intymnych, pełnego otwierania równomiernego przepływu energetycznego i równoważenia energii w Lingamie, kontrolowanego krążenia energii seksualnej, prowadzenia energii w górę ciała i nasycanie nią serca.  

Bezpieczeństwo i granice 

Tym, co jest szczególnie ważne w  tantrycznym masażu miejsc intymnych jest jego głęboka, intencyjna czystość. W żadnym momencie ceremonii nie zostaną naruszone Twoje granice i zaufanie. Nie wydarzy się nic, na co nie wyrazisz zgody i w każdym momencie ceremonii będziesz w zgodzie ze swoją  wrażliwością, otwartością i poczuciem bezpieczeństwa. Podczas moich ceremonii nic nie dzieje się na siłę - w każdym momencie masażu Ty decydujesz o granicach Twojej sesji i o tym, czy i kiedy chcesz przyjąć masaż intymny - na pierwszym, czy na którymś kolejnym spotkaniu. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI PŁYNACE Z TANTRYCZNEGO MASAŻU KUNDALINI

W Kaulickich Tantrach i w tradycjach Maha Siddhów Masaż Tantryczny Kundalini jest integralną częścią rozwoju i głęboką psycho - aktywną sztuką wypełnienia całego ciała energią Kundalini. Co zatem daje praca z Kundalini na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym i mistycznym, przy intencyjnym ukierunkowaniu sesji:

Na poziomie FIZYCZNYM bardzo głęboko relaksuje, uczy bezwarunkowego przyjmowania, wprowadza w błogość i ukojenie, uwalnia napięcia i stresy, głęboko rozluźnia całe ciało, prowadzi Energię Kundalini w ciele, wspomaga w puszczeniu kontroli, uwalnia od poczucia winy i wstydu związanego z cielesnością i intymnością, otwiera radość i witalność, wzmacnia wrażliwość, wzmacnia poczucie własnej wartości i piękna, odmładza ciało, uczy ukochania siebie i głębokiego czucia ciała, otwiera zmysłowość i czułość, wzmacnia odczuwanie przyjemności w życiu intymnym, uzdrawia seksualność.

Na poziomie PSYCHICZNYM likwiduje blokady wewnętrzne w ciele i świadomości, uwalnia od wewnętrznej bezsilności i stanu zgody na niemoc, pomaga puszczać napięcia, blokady i zahamowania z umysłu i ciała, wzmacnia poczucie integracji z otaczającym światem, uzdrawia negatywne doświadczenia i przeżycia, uzdrawia depresje i lęki, uwalnia od wyuczonych schematów i negatywnych wzorców.

Na poziomie EMOCJONALNYM pogłębia samoświadomość, uwalnia na poziomie głębokiej empatii wobec siebie i otwiera na głęboką miłość do siebie, wyzwala wewnętrzną moc i siłę, uzdrawia emocjonalność, uczy kochać siebie, wzmacnia poczucie integracji z własnym wnętrzem, wspomaga wzmocnienie / uzdrowienia relacji z bliskimi.

Na poziomie DUCHOWYM daje wewnętrzną moc i siłę, pomaga przekraczać bariery i trudności wcześniej nie do pokonania, daje odwagę do życia i działania, kontaktuje z duchowymi opiekunami, pomaga w podejmowaniu decyzji, pomaga w świadomym rozumieniu własnej drogi życia, daje świadomość celu, otwiera na życie w miłości.

Na poziomie MISTYCZNYM jest inicjacją własnej boskości w pełnym aspekcie, przyjęciem swojej ludzkiej - boskiej mocy i napełnianiem się całym życiowy potencjałem. Jeśli potrzeba - czułym i mocnym spotkaniem swego cienistego Ja, przełamaniem Tabu i wejściem w wewnętrzną pełnię.  

 

PODZIĘKOWANIA NADESŁANE PO MOICH MASAŻACH:

ALEKSANDER:  Stanąłem przed nią nagi. Dotknęła mnie. Położyła dłonie na moich barkach i powiedziała , żebym puścił. Pokazała, jak oddychać. Jak odczuć, jak pozwolić sobie być. Jak tworzyć miejsce dla energii, która płynie i jest we mnie. Poddałem się i doświadczałem . Byłem obecny. Pozwoliłem trwać teraźniejszości. Wszystko płynęło tak , jak nigdy wcześniej. Każdy ruch był świadomy, każda część mojego ciała uświęcona. Poczułem dotyk tak głęboki ,jak nigdy wcześniej. Doświadczyłem, odczułem, zrozumiałem.

JADWIDGA:   Nikt nigdy tak mnie nie dotykał! Nigdy w życiu nikt wobec mnie nie był tak czuły. Czułam się piękna, czysta, dobra. Całe moje ciało czyste, dobre i piękne. Cała ja się taka poczułam i wszystko co mnie w życiu spotkało stało się spokojne i zaakceptowane. Poczułam się zaopiekowana i utulona. Każda część mnie poczuła się ukochana, potrzebna i pierwszy raz w życiu zauważona. Nikt nigdy nie dotykał mnie z taka troską i uwagą. Luna powiedziała, że jestem ukochana i taka się czułam. W końcu ukochana i przytulona. I uwolniona. To było bardzo, bardzo dobre. Dziękuję. 

Więcej możesz poczytć tu:

https://www.kalalunatemple.com.pl/127,Referencje.html 

 

tantra masaż energetyczny Warszawa