english version
Uzdrawianie Seksualności

ENERGIA SEKSUALNA I KUNDALINI - ŹRÓDŁO ŻYCIA, ZDROWIA I SPEŁNIENIA

Potoczna wiedza o Kundalini zamyka się w tym, że jest to energia zwinięta u podstawy kręgosłupa, uśpiona i ukryta. Coś, czego nie widać, co można obudzić i wznieść w górę ciała. Moc stwórcza, zamknięta w niewiedzę i skrywaną obawę przed wewnętrznym samospaleniem i spłonięciem.  
W Indiach, kraju największych duchowych tradycji, od wieków czczono i wielbiono moc Kundalini jako naturalną, uzdrawiająca boską moc w człowieku.  Hinduscy mistrzowie Tantry wiedzieli, że jest to energia, która jest Sercem i Duszą człowieka - najgłębszym źródłem i najpotężniejszą osobistą duchową mocą.  Rozumieli, że zestrojona z sercem jest drogą i światłem dla każdego, kto przyjmuje ją w sobie z wdzięcznością i głębokim pokłonem.
Świadomie  otwarta i zrównoważona Kundalini  jest kluczem do dobrostanu, radości i zdrowego, spełnionego życia. Bramą do osobistej mocy, pełni swojego potencjału i  pełnej, duchowej transformacji. 
Z tak pojmowaną energią Kundalini pracujemy w tantrycznym rozwoju. Budzimy tą energię, rozprowadzamy po całym ciele i zasilamy nią wszystkie procesy i emocje, z którymi pracujemy.

ENERGIA SEKSUALNA 

Swobodnie płynąca energia seksualna jest szczytowym doświadczeniem wewnętrznej mocy, energii całego ciała, pełni życia i najgłębszym doświadczeniem wewnętrznym i osobistym, jakiego możesz doświadczyć. Jest niezbędnym warunkiem do twojego pełnego rozwoju,  poczucia kompletności i wewnętrznej wolności. 
Świadomie rozpoznana definiuje Twoją osobowość i podświadomie wpływa na jakość i obraz Twoich relacji intymnych i kontaktów międzyludzkich.
Świadomie kierunkowana i rozwijana wzmacnia połączenia nerwowe w całym twoim ciele, wzmacnia połączenia energetyczne pomiędzy obiema półkulami mózgu i wzmacnia twój cały układ energetyczny. 
Dzięki energii seksualnej rozwijasz się w łonie matki, poznajesz świat jako dziecko i wchodzisz w wiek dorastania. Dzięki tej mocy myślisz, czujesz, podejmujesz decyzje, uczysz się, tworzysz, słuchasz, rozwijasz inteligencję i nieskrępowaną wyobraźnię. Dzięki tej mocy dotykasz, rozmawiasz, widzisz, czujesz energię w ciele i poznajesz swój popęd seksualny. Gdy jesteś w pełni zgodny ze sobą i zestrojony ze swoją seksualnością kochasz i doznajesz mistyczności.

TANTRYCZNY PROCES ROZWOJOWY / UZDRAWIAJĄCY JEST PSYCHOEMOCJONALNYM  PRZYJĘCIEM SIEBIE PRZEZ CIAŁO.

W Czarnej Tantrze Twoje Ja to coś, co masz w sobie otworzyć, a nie uzdrowić. Poznać, a nie zmieniać. Uwolnić, a nie poprawiać.  Zaufać Sobie. 
W tantrycznej praktyce mówimy, że uzdrowisz siebie wtedy, gdy przestaniesz z sobą walczyć. Gdy przestaniesz potrzebować wewnętrznej walki i niezgody na siebie.
Zazwyczaj, gdy mówisz, że chcesz stać się lepszą wersją Siebie, lub uzdrowić w sobie jakieś obszary, to masz na myśli te części Siebie, na które się nie zgadzasz. Których się boisz i przed którymi uciekasz. Których w sobie nie chcesz, chociaż od początku Twego życia są częścią Ciebie. Czyli te, które są trudne, budzą obawy, lub nie pasują Ci do pożądanego, wypracowanego, lub wyuczonego  wizerunku.
W takim rozumieniu "uzdrowienie" oznacza pozbycie się części Ciebie. Wyrzucenie, wypchnięcie z Ciebie tego, co jest Twoją częścią, w imię "rozwoju i "pracy nad sobą".
Tym czasem, by stać się lepszą wersją Siebie, potrzebujesz najpierw przestać ze sobą walczyć, a potem przyjąć taką wersję Siebie, jaka jest. Jaką jesteś na dziś. Jaką jesteś całe swoje życie, w każdym obszarze i w każdym aspekcie. Z całym swoim potencjałem, talentami, ograniczeniami, osiągnięciami i porażkami. Z całą swoją sprawczością i bezradnością. Ze wszystkim co myślisz i co czujesz. Z całym swoim życiowym doświadczeniem, jakie w sobie nosisz od pierwszego dnia życia.
Jeżeli rzeczywiście pragniesz uzdrowienia, to potrzebujesz wszystko swoje przyjąć jako Swoje, ponieważ uzdrowić i rozwinąć w sobie możesz tylko to, co w pełni przyjmujesz jako Swoje. Jako Siebie. W wewnętrznej zgodzie możesz pracować tylko z tym, co uznajesz jako ważną, potrzebną i cenną część Siebie. A w tantrycznym rozumieniu wszystko, co jest częścią Ciebie jest ważne, potrzebne i boskie. Jest Twoim całkowitym najważniejszym i osobistym skarbem.

Na moich zajęciach uczę takiego przyjęcia Siebie. Uzdrowienia wewnętrznej walki, ukochania swojej mocy i ukochania swojej niemocy. Zdrowej miłości własnej i trwałego psychoemocjonalnego stanu świadomości, w którym nie musisz Siebie umniejszać i nikomu się z Siebie tłumaczyć.  

W procesie możemy pracować na wielu poziomach: emocjonalnym, psychologicznym, seksualnym, relacyjnym, finansowym, zawodowym, a także w sferach nadużyć i przemocy seksualnej.
Podczas całego procesu opiekuję się, prowadzę, motywuję, wspieram, daję narzędzia i uczę jak ich używać.

 

uzdrawianie i terapia seksualności

 

 

 

 Uzdrawianie seksualności | terapia seksualności