english version
Uzdrawianie Seksualności

ENERGIA SEKSUALNA - ŹRÓDŁO ŻYCIA, ZDROWIA I SPEŁNIENIA

Wszyscy na świecie jesteśmy żywą, wibrującą i pulsującą energią seksualną. Narodziliśmy się dzięki niej i istniejemy dzięki jej sile. Jesteśmy seksualnością w każdym momencie życia i warto to sobie uświadomić i poczuć. W każdej chwili, w każdym oddechu i w całym ciele jesteśmy wypełnieni seksem, tak, jak całe życie na Ziemi. Jest to moc, która nas odżywia, uzdrawia, ożywia i wspiera wszystkie nasze działania na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Jest to nasza esencja, najpotężniejsza energia w ciele i indywidualny pełny potencjał, o który warto zadbać, poznać go i rozwijać.
W tantrycznym rozumieniu erotyka i energia seksualna to nie tylko tradycyjnie pojmowane podniecenie, pożądanie, działania erotyczne, prokreacyjne, czy szybkie i wstydliwe rozładowywanie napięć, ale energia która wspiera i potęguje nasze odczuwanie i doznawanie w każdej dziedzinie życia. To energia która płynie w nas nieustannie od pierwszej chwili istnienia. Dzięki niej doświadczamy życia na poziomie zmysłowej pełni, eksplorujemy nieznane, pogłębiamy te doznania i je świadomie pielęgnujemy. To również energia, którą możemy świadomie budzić, wznosić przez całe ciało i transformować w energię duchową zasilającą każdą sferę naszego życia i nas całych. W starożytnych kulturach antycznych i przed antycznych czczono i wielbiono moc seksualną jako naturalną, boską moc stwórczą w człowieku. Uważano, że w każdym przejawie seksualności odzwierciedlamy boską doskonałość istnienia i tym samym stwarzamy sami siebie. Starożytni rozumieli, że zdrowie seksualne i dbałość o otwartą i zrównoważoną energię seksualną jest kluczem do dobrostanu, radości i zdrowego, spełnionego życia, do budowania ciepłych relacji, dostępowania błogości i mistycznych, duchowych uniesień. 
Z tak pojmowaną energią seksualną pracujemy na sesjach uzdrawiających. Budzimy ta energię, rozprowadzamy po całym ciele i zasilamy nią wszystkie procesy i emocje, z którymi pracujemy.  

TANTRYCZNE UZDRAWIANIE SEKSUALNOŚCI JEST PSYCHO - EMOCJONALNYM I ROZWOJOWYM PROCESEM PRZYJĘCIA SIEBIE PRZEZ CIAŁO.

W tantrycznej praktyce mówimy, że uzdrowisz siebie wtedy, gdy przestaniesz z sobą walczyć. Gdy przestaniesz potrzebować wewnętrznej walki i niezgody na siebie.
Zazwyczaj, gdy mówisz, że chcesz stać się lepszą wersją Siebie, lub uzdrowić w sobie jakieś obszary, to masz na myśli te części Siebie, na które się nie zgadzasz. Których się boisz i przed którymi uciekasz. Których w sobie nie chcesz, chociaż od początku Twego życia są częścią Ciebie. Czyli te, które są trudne, budzą obawy i nie pasują Ci do pożądanego i wypracowanego wizerunku. W takim rozumieniu "uzdrowienie" oznacza pozbycie się części Ciebie. Wyrzucenie, wypchnięcie z Ciebie tego, co jest Twoją częścią, w imię "rozwoju i "pracy nad sobą".
Tym czasem, by stać się lepszą wersją Siebie, potrzebujesz najpierw przestać ze sobą walczyć, a potem przyjąć taką wersję Siebie, jaka jest. Jaką jesteś na dziś. Jaką jesteś całe swoje życie, w każdym obszarze i w każdym aspekcie. Z całym swoim potencjałem, talentami, ograniczeniami, osiągnięciami i porażkami. Z całą swoją sprawczością i bezradnością. Ze wszystkim co myślisz i co czujesz. Z całym swoim życiowym doświadczeniem, jakie w sobie nosisz od pierwszego dnia życia.
Jeżeli rzeczywiście pragniesz uzdrowienia, to potrzebujesz wszystko swoje przyjąć jako Swoje, ponieważ uzdrowić i rozwinąć w sobie możesz tylko to, co w pełni przyjmujesz jako Swoje. Jako Siebie. W wewnętrznej zgodzie możesz pracować tylko z tym, co uznajesz jako ważną, potrzebną i cenną część Siebie. A w tantrycznym rozumieniu wszystko, co jest częścią Ciebie jest ważne, potrzebne i boskie. Jest Twoim całkowitym najważniejszym, osobistym skarbem.


TANTRYCZNE UZDRAWIANIE JEST PSYCHO - EMOCJONALNUM PROCESEM PRZYJĘCIA SIEBIE PRZEZ CIAŁO we wszystkich swoich trudnych obszarach.
Składa się z kilku elementów:

- Poznania Swoich trudnych obszarów
- Przyjęcie Swoich trudnych obszarów
- Świadomego poznania ich zasobów, potencjału i ograniczeń
- Nauki robienia nimi dobrych rzeczy dla Siebie i innych
- Rozwijanie ich w Potencjał Osobistej Mocy

Z Uzdrawianiem Siebie możemy pracować na wielu poziomach: emocjonalnym, psychologicznym, seksualnym, relacyjnym, finansowym, zawodowym, a także w sferach nadużyć i przemocy seksualnej.

ZABLOKOWANA ENERGIA SEKSUALNA - MORDERSTWO DOSKONAŁE

Swobodnie płynąca energia seksualna jest szczytowym doświadczeniem wewnętrznej mocy, energii całego ciała, pełni życia i najgłębszym doświadczeniem wewnętrznym i osobistym, jakiego możesz doświadczyć. Jest niezbędnym warunkiem do twojego pełnego rozwoju,  poczucia kompletności i wewnętrznej wolności. Świadomie ukierunkowana wzmacnia połączenia nerwowe w całym twoim ciele, wzmacnia połączenia energetyczne pomiędzy obiema półkulami mózgu i wzmacnia twój cały układ energetyczny. Dzięki energii seksualnej rozwijasz się w łonie matki, poznajesz świat jako dziecko i wchodzisz w wiek dorastania. Dzięki tej mocy myślisz, czujesz, podejmujesz decyzje, uczysz się, tworzysz, słuchasz, rozwijasz inteligencję i nieskrępowaną wyobraźnię. Dzięki tej mocy dotykasz, rozmawiasz, widzisz, czujesz energię w ciele i poznajesz swój popęd seksualny. Gdy jesteś w pełni zgodny ze sobą i zestrojony ze swoją seksualnością kochasz i doznajesz mistyczności. Jeżeli ta energia została zablokowana w dzieciństwie lub we wczesnej młodości - zostałeś pozbawiony niezbędnej ci kreatywnej mocy.  

Zablokowana energia seksualna skutkuje między innymi:

- nieznajomością siebie samego
- nieumiejętnością mówienia o sobie
- brakiem pewności siebie i wyrażania swojej wartości
- zamknięciem się na twórczość i kreatywność
- zamknięciem się na osiągnięcia i wyzwania
-  zamknięciem się na własne potrzeby i pragnienia
- wyparciem osiągnięć osobistych
- blokadą na swobodne mówienie o swoich doświadczeniach i osiągnięciach
- zablokowaniem przyjmowania siebie we własnych osiągnięciach, pasjach i specjalizacjach
- chowaniem "pod dywan" umiejętności i talentów
- stałą potrzebą zewnętrznej walidacji własnej wartości

- zamknięciem się w poczuciu winy i wstydu za to jaki jesteś
- zablokowaniem zgodności wewnętrznej i pełnej zgody na siebie
- zatrzymaniem się w poczuciu wstydu, upokorzenia i załamaniu, często w obrzydzeniu do siebie i swego ciała
-  zablokowaniem głębokiego skontaktowania się ze sobą
- zatrzymaniem w dziecięcym przerażeniu w kontakcie z emocjami i uczuciami jako czymś niedozwolonym - bo osobistym
- wyparciem gwałtu emocjonalnego i psychicznego jakim było zablokowanie energii seksualnej, czyli dostępu do swego najgłębszego Ja

 

 

uzdrawianie i terapia seksualności

 

 

 

 Uzdrawianie seksualności | terapia seksualności