english version
Berło Światła

BERŁO śWIATŁA - Uzdrawianie Męskiej Seksualności

Berło Światła to tantryczny proces rozwojowy dla mężczyzn, którzy czują że świadoma i spełniona męskość to coś innego, niż stereotyp jaki oferuje współczesny świat. To program dla tych, którzy czują, że w ich męskiej mocy jest coś więcej, niż znają. Którzy tęsknią za głębią swojej męskości mocno i pewnie zakorzenionej w pewności siebie i w szczerej relacji ze swoim ciałem i swoją świadomą seksualnością. Którzy pragną rozwijać się wewnętrznie dzięki swojej energii seksualnej i czerpać z niej ogromną życiową, duchową i mistyczną siłę. 

Tantryczny mężczyzna jest mocno osadzony w swoim ciele, w swoim umyśle i w swoim sercu. To Król, Bóg,  Mag, Dojrzały Partner Seksualny, Uzdrowiciel i Wojownik. Uważny, świadomy swojej seksualności, zrównoważony w swojej męskiej mocy i głęboko spokojny. W pełni skontaktowany ze swoim wnętrzem i swoim prawdziwym Ja. Pogodzony z emocjami, uczuciami i sercem. Jest Osią Stworzenia i Berłem Światła wokół którego w zachwycie tańczy Shakti.

Podczas praktyk poznasz, uznasz i przyjmiesz Siebie - Prawdziwego, dorosłego Mężczyznę. Wolnego, Świadomego i Spełnionego. Takiego, jakim w swoim sercu jesteś i do jakiego od zawsze tęsknisz. 

Z CZYM MOŻEMY PRACOWAĆ: 

Poziom 1 -MĘSKOŚĆ, KTÓRĄ JESTEŚ

- przyjęcie swojej męskości jako świadomego daru dla samego siebie
- budowanie połączenia i świadomej relacji ze swoim męskim ciałem, emocjami i uczuciami
- budowanie zaufania do swojego ciała
- poznanie pełni swojej wewnętrznej męskości
- poznanie wewnętrznych aspektów swojej seksualnej osobowości
- budowanie świadomej męskości na poziomie emocjonalnym, uczuciowym psychicznym i fizycznym
- budowanie emocjonalnej i seksualnej dorosłości - przedefiniowanie społecznych stereotypów o męskości - z krzywdzących i niepełnych w głębokie i kompletne

Poziom 2 - MĘSKOŚĆ, KTÓRĄ BYŁEŚ 

- uwalnianie blokujących przekonań o seksualności, jak wstyd, grzech, poczucie winy, lęk, słabość, nieadekwatność, nie spełnienie oczekiwań  
- uzdrawianie niskiej samooceny, nieakceptowania swojego ciała i swojej męskości
- rozwijanie poczucia własnej wartości i męskiej pewności siebie
- podnoszenie umiejętności stawiania jasnych granic w życiu osobistym, seksualnym i społecznym
- uwalnianie tłumionych emocji i zahamowań w prawdziwym, seksualnym wyrażaniu siebie 
- przyjmowanie seksualnego cienia - męskości i seksualności wypartej / nieakceptowanej
- uwalnianie blokad seksualnych jak przedwczesny wytrysk, brak ejakulacji, tłumiony popęd, paraliżująca nieśmiałość w seksie
- uwalnianie blokujących urazów wobec kobiet i byłych partnerek seksualnych / życiowych / innych partnerów seksualnych
- uwalnianie blokujących seksualność urazów wobec matki / ojca
- uwalnianie zranień po nadużyciach seksualnych / molestowaniu / toksycznych związkach / przemocy seksualnej
- uwalnianie zranień zadanych sobie przez zgadzanie się na nie chcianą bliskość / seks
- uwalnianie blokad hamujących moc i sprawczość seksualną na poziomie zawodowym / finansowym / partnerskim / relacyjnym / życiowym
- definiowanie jasnej wizji siebie jako pełnego mężczyzny, określanie swoich dążeń, priorytetów i celów 

Poziom 3 - MĘSKOŚĆ OTWARTA

- święta moc seksualna - moc dojrzałego mężczyzny
- pogłębienie świadomości ciała i seksualności
- rozwijanie psychicznej i emocjonalnej obecności w seksie
- odnalezienie głębokiego sensu swojej męskości i męskiej seksualności
- odkrywanie seksualnego tabu - praca z pragnieniami i seksualnymi fantazjami
- naukę przyjmowania, akceptowania swojego ciała i przeżywania przyjemności  
- pogłębianie psychicznej i emocjonalnej obecności w seksie 
- otwieranie się na seksualność, na odczuwanie i przyjmowanie przyjemności prawdziwej
- uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn braku podniecenia 
- uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn utraty libido
- zrównoważenie zbyt wysokiego libido
- uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn zamknięcia się na seksualność, na odczuwanie i przyjmowanie przyjemności
- uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn niemożności odczuwania orgazmu z partnerką, a tylko ze sobą samym

Poziom 4 - MĘSKOŚĆ SPEŁNIONA

- mężczyzna otwarty i odważny
- mężczyzna pełny psychicznie i energetycznie - penetrujący i przyjmujący
- otwieranie się na męskość penetrującą i przyjmującą
- naukę pełnego nasycania się energią seksualną i kierowania jej do wewnątrz, a nie na zewnątrz
- oddzielenie orgazmu od ejakulacji - głębokie doświadczenie wewnętrzne a fizjologia / utrata doświadczenia
- naukę iniakulacji i czerpania ogromnej mocy z orgazmu
- naukę kontroli przepływu nasienia w celu utrzymania witalności i męskiej mocy w ciele
- naukę orgazmu bez ejakulacji - gromadzenia i kierunkowania energii seksualnej w ciele
- naukę przeżywania głębokiego orgazmu energetycznego / całego ciała i multiorgazmu
- transformowanie energii seksualnej w  wewnętrzną moc witalną / uzdrawiającą 
- transformowanie energii seksualnej w indywidualną moc stwórczą w życiu / relacjach / projektach 
- transformowanie energii seksualnej w duchową moc mistyczną   

NA CZYM POLEGA TANTRYCZNY PROCES TRANSFORMACJI:

Filarem całego uzdrawiającego procesu jest praca z głęboką integracją Twoich Trzech Serc i zarazem trzech Boskich Mocy - Umysłu, Serca i Energii Seksualnej. To trzy ośrodki w Tobie, które muszą zostać otwarte, zestrojone i zharmonizowane w jedną, spójną całość. Wtedy cały proces będzie mocno zakorzeniony w Tobie i wszystko, czego się nauczysz będzie rozwijać się i wspierać Cię nieustannie na każdym poziomie życia. 

ZASADY I GRANICE SESJI:

W całym procesie będę przy Tobie. Otrzymasz potrzebną pomoc, rozmowę, doradztwo i  przewodnictwo w całym procesie.
Program zajęć będzie opracowany indywidualnie dla Ciebie, dostosowany do Twojej osobowości i głębokich, wewnętrznych potrzeb.
Spotkania odbywają się indywidualnie, z zachowaniem Twoich granic i Twojej prywatności. W zaufaniu, intymności i bezpiecznej przestrzeni Świątyni - bez obecności osób trzecich. 
Zajęcia obejmują spotkania w Świątyni i praktyki domowe. 

PŁATNOŚĆ:

Możemy pracować w trybie pojedynczych sesji, lub w pełno wymiarowym procesie. Pojedyncze sesje 800 zł / spotkanie.
Cykl 12 spotkań na każdy poziom, transformacyjna praca w indywidualnym procesie rozwojowym, płatne w całości przy rozpoczęciu zajęć 4800 zł  
Każda sesja trwa 3 godziny. 
Przy regularnej i procesowej pracy, termin kolejnych zajęć ustalamy na koniec każdej sesji. 

 

 
berło światła