english version
Regulamin

 

REGULAMIN:

Jako prowadząca profesjonalne zajęcia dbam o sprawnie działający grafik i przejrzystość reguł, które Ja i moi Klienci akceptujemy podejmując  współpracę. W trosce o wzajemne zaufanie i porozumienie stworzyłam regulamin który jasno określa zasady naszej współpracy. Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem, by nasze spotkania przebiegały we wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Zdrowie: 
- Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.  
- Wpłata zaliczki / opłata za zajęcia jest jednoznaczna z deklaracją uczestnika, że jest on zdrowy i stabilny psychicznie i jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
- Uczestnik deklaruje, że nie jest pod stałym wpływem leków antydepresyjnych lub innych leków psychotropowych.
- Uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącą o jakichkolwiek nerwicach, fobiach, czy innych zaburzeniach emocjonalno - nerwowych.
- Uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącą o jakimkolwiek leczeniu psychologicznym, terapeutycznym, psychiatrycznym czy farmakologicznym, któremu podlegał w ostatnich 3 miesiącach, lub podlega obecnie.

 Zapisy i rezerwacje:
- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc bardzo proszę o rezerwowanie terminów z jak największym wyprzedzeniem.
- Zapisy przyjmuję drogą mailową lub telefoniczną.
- Nie rezerwuję spotkań z numerów zastrzeżonych.
- Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzanie rezerwacji w dniu poprzedzającym wizytę. 
- Rezerwacje nie potwierdzone mogą zostać nie uwzględnione w grafiku. 

Przy zmianie daty wcześniejszych rezerwacji uczestnik może być poproszony o wpłatę bezzwrotnej zaliczki na rezerwację nowego terminu. 
- Przy rezerwacji terminu na warsztay dla par i szkolenie dla profesjonalistów uczestnik będzie poproszony o wpłatę bezzwrotniej zapiczki 1000 zł na rezerwacje terminu.
W przypadku rezygnacji z kontynuowania udziału w sesjach indywidualnych, warsztatach dla par i cyklach procesowych, po ich rozpoczęciu / w czasie ich trwania opłaty nie są zwracane. 
- Prowadząca zastrzega sobie prawo usunięcia z zajęć uczestnika, który narusza zasady zawarte w regulaminie, lub przekracza ustalone granice zachowania lub bezpieczeństwa. W przypadku usunięcia uczestnika z zajęć opłata nie będzie zwracana. 
- Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy obowiązującego regulaminu i konsekwencji niedotrzymania terminów oraz zasad w nim zawartych.
- Wpłata zaliczki / opłata za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu. 

- W przypadku odwołania przez prowadzącą wcześiej opłaconej sesji uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Masaże / Uzdrawianie seksualności: 
Zmiany daty i godziny opłaconych rezerwacji można dokonać najpózniej 3 dni przed terminem spotkania. Po upływie tego terminu sesja może zostać uznana za odbytą.
 

Warsztaty dla Par / Szkolenia dla Profesjonalistów:
- W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona zaliczka nie jest zwracana. 
- Wpłata pozostałej kwoty należności za warsztat  jest dokonywana najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu.
 
W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń życiowych i nie możności wzięcia udziału w zajęciach, rezerwację można przekazać przyjaciołom / innym zainteresowanym osobom, po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu mailowym.

Punktualność:
- Bardzo proszę moje Klientki i Klientów o szacunek dla mnie, mojej pracy i mojego czasu, a także szacunek i zrozumienie dla potrzeby ciszy i spokoju na sesjach innych klientów Świątyni. Punktualne przychodzenie na umówione spotkania usprawni moją pracę i zapewni wszystkim relaks i komfort.