english version
Terapeutyczny BDSM

Tantryczna, świątynna Seksualność Cienia

"Każdy z nas rzuca cień"
"Seksualność jest piękna, czysta i święta".

Starożytne Tantry uczą, że są 3 główne ścieżki do osiągnięcia świętości, oświecenia i pełnego, wewnętrznego uwolnienia. Są nimi:
- praktyki duchowe / kundalini / modlitwa
- świadoma cielesność / świadoma seksualność
- pełne zintegrowanie cienia - naszych nieświadomych / ukrytych pragnień psycho - emocjonalno - seksualnych.
Czarna Tantra uczy tego, że te trzy ścieżki muszą być połączone, by wewnętrzna transformacja była pełna, dawała mistyczność, głęboką rozkosz i prawdziwą, wewnętrzną wolność. 

Praktyki, które dziś nazywamy Dark Erosem, Shadow Tantrą, Tantrycznym BDSM i Kinkiem, czy Tantrą Cienia znajdujemy w całej wielowiekowej tradycji Czarnej Tantry i we wszystkich kulturach, jakie istniały i istnieją na ziemi. We wszystkich tradycjach plemiennych, duchowych, szamańskich, w całym świecie starożytnym, a także we współczesnych, chrześcijańskich zachodnich kulturach. Gloryfikowane jako najmocniejsze praktyki pełnego kontaktu z ciełem i brama do samoświadomości. Esencja ekstatycznych rytuałów transformujących i uwalniających głębokie, wewnętrzne zahamowania, a także ścieżka świętych praktyk seksualnych i rytuałów integrujących wewnętrzny, psycho - seksualny cień.

DARK EROS, SHADOW TANTRA I TANTRYCZNY BDSM i KINK

Potoczna opinia o Tantrze i tantrycznej seksualności mówi, że seksualność, by prowadziła do samopoznania, oświecenia i spełnienia, musi być ciepła, czuła, świadoma, najlepiej w pozycji YabYum, w pełni obecności i kochająca. I to wszystko to prawda, tylko, że nie cała. 
Żeby seks mógł stać się Twoją najgłębszą modlitwą, duchową i mistyczną praktyką, dać Ci transformację, oświecenie, wyzwolenie i świadomość, przede wszystkim musi być prawdziwy. Taki, jakiego na prawdę pragniesz. Taki, jakiego pragniesz najbardziej na świecie! W zgodzie ze sobą, ze świadomością potrzeb i pragnień, w otwartości na swoje najgłębsze fantazje, na nieskrępowaną, indywidualną ekspresję. Musi być Twój własny. Musi Cię zachwycać. Tylko wtedy stanie się miłością, medytacją i pięknym, duchowym rytuałem. Zastanów się przez chwilę, czego chcesz spróbować, czego najbardziej pragniesz. W jakich praktykach chcesz rozwijać swoją duchowość? Czy to faktycznie ma być potocznie rozumiana tantra? A może nie tylko? Może pragniesz czegoś zupełnie innego? W zupełnie innej scenerii? W zupełnie inny sposób? Może pragniesz wziąć w rękę pejcz, lub poczuć go na swoim ciele? Może pragniesz spełnienia w puszczeniu kontroli, "zniewoleniu", w więzach i w takich emocjach? Może marzysz o wcielaniu sie w seksualne role, zabawy, sceny i w zmiany tożsamości? Albo o przebierankach i niestandardowej identyfikacji płciowej? A może o wymianie władzy i przejmowaniu seksualnej kontroli? O czymkolwiek marzysz - to może być Twoja własna seksualność tantryczna, jeśli tylko w taki sposób do niej podejdziesz. Świadomie, ze zrozumieniem, szacunkiem i duchową / rozwojową intencją. 
Czarna Tantra, czcząc wszelkie formy ludzkiej seksualności, jeśli tylko są praktykowane za obopólną zgodą, wychodzi na przeciw tym pięknym pragnieniom i stwarza bezpieczną przestrzeń dla tej drogi rozwoju. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRAKTYKOWANIA TANTRY CIENIA

- pogłębia ekstatyczny i świadomy kontakt z ciałem,
- pogłębia dochowośc i pełną sanoświadomość
- rozwija zrozumienie energii seksualnej jako kompletnej mocy stwórczej dla wszystkich aspektów siebie,
- uwalnia napięcia, stresy i likwiduje blokady wewnętrzne w ciele i świadomości,
- uczy ukochania i pełnej akceptacji siebie,
- uwalnia od wstydu i lęku przed własną seksualnością,
- pomaga poznać swoje prawdziwe fantazje, pragnienia i potrzeby seksualne,
- pomaga w pełni pogodzić się ze swoimi fantazjami, pragnieniami i potrzebami seksualnymi, 
- pomaga stworzyć ciepłą i zgodną relację ze swoją seksualną naturą, 
- pozwala wnieść przestrzeń akceptacji i spokoju w swoje pragnienia i w swoją seksualną ekspresję, 
- uczy przyjmować ciało jako to, czym jestem, a nie to, co mam,
- pozwala zdefiniować swoją pełną orientację seksualną, 
- pozwala poznać swój w pełni ukierunkowany popęd seksualny,
- uwalnia od powszechnie przyjętych przekonań o seksie, seksualności, ciele,
- pomaga uwolnić się od, często krzywdzących, pojęć o słuszności / normalności  / nienormalności  pragnień i zachowań seksualnych,
- pozwala przeformować osobistą ocenę zasad i norm etycznych / moralnych dotyczących właściwego / niewłaściwego wyrażania i przeżywania własnych potrzeb i pragnień seksualnych,
- pomaga stworzyć stan pełnej zgody na osobiste pragnienia seksualne, nawet jeśli wykraczają poza przyjęte "normy",
- pomaga stworzyć i przyjąć własny, osobisty "kodeks"  wyrażania własnej, seksualności i funkcjonowania społecznego w ramach własnych potrzeb seksualnych,
- otwiera na życie w miłości,