Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Polityka prywatności portalu Kala Luna Temple – www.kalalunatemple.com.pl, dalej zwanego Portalem.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Portalu Kala Luna Temple.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Portalu jest Barbara Mierzewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kala Luna Temple, z siedzibą ul. Kluczowa 10/4 01-929 w Warszawie, NIP: 5832189298.

3. Administracja Portalu dochowuje należytej staranności i nie udostępnia dostępu do panelu administracyjnego osobom postronnym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie podane informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
c) poprzez stosowanie statystyk Google Analytics

6. Portal zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu do komentowania są przetwarzane w celu prawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika.

8. Dane osobowe pozostawione w Portalu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Portalu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator pozostaje do dyspozycji Użytkownika pod adresem info.kalalunatemple[at]gmail.com.

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin