Regulamin

REGULAMIN:

W trosce o wzajemne zaufanie i porozumienie, a także jako prowadząca profesjonalne zajęcia dbam o sprawnie działający grafik i przejrzystość reguł, które Ja i moi Klienci akceptujemy podejmując współpracę. Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem, by nasze spotkania przebiegały we wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

 

Zdrowie:

 • Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 • Rezerwacja sesji jest jednoznaczna z deklaracją uczestnika, że jest on zdrowy i stabilny psychicznie i jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
 • Uczestnik deklaruje, że nie jest pod stałym wpływem leków psychotropowych.
 • Uczestnik deklaruje sie poinformować prowadzącą, jeśli jest pod stałym wpływem leków antydepresyjnych. Nie wyklucza to z udziału w zajęciach, ale muszę o tym wiedzieć, ponieważ:
  – niektóre praktyki energetyczne w sposób psycho-aktywny, czasowo poszerzają / zmieniają świadomość.
  – niektóre olejki aromaterapeutyczne nie będą mogły być używane.
 • Uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącą o jakichkolwiek nerwicach, fobiach, czy innych zaburzeniach emocjonalno – nerwowych. Nie wyklucza to z udziału w zajęciach, ale muszę o tym wiedzieć, planując dla danej osoby praktyki, przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącą o jakimkolwiek leczeniu psychologicznym, terapeutycznym, psychiatrycznym czy farmakologicznym, któremu podlegał w ostatnich 3 miesiącach, lub podlega obecnie. Nie wyklucza to z zajęć, ale muszę wiedzieć o ewentualnych granicach np w głębokości wejścia w proces.

Zapisy i rezerwacje:

 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, jaką mogę zaoferować, by jakość mojej pracy była niezmiennie najwyższa, bardzo proszę o rezerwowanie sesji z jak największym wyprzedzeniem. Umożliwi mi to sprawne zarządzanie grafikiem sesji, a Wam dostanie się na dogodny termin.
 • Ze względu na dużą ilość osób, które pytają o miejsce u mnie, potwierdzeniem REZERWACJI TERMINU jest wpłata zadatku na konto, które podaję po kontakcie telefonicznym / mailowym. Wpłata zadatku  rezerwuje TERMIN SESJI / WARSZTATU – MIEJSCE W DANYM DNIU I GODZINIE.
 • Zapisy przyjmuję drogą mailową lub telefoniczną.
 • Nie rezerwuję spotkań z numerów zastrzeżonych.
 • Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzanie rezerwacji w dniu poprzedzającym wizytę.
 • Rezerwacje nie potwierdzone zadatkiem mogą zostać nie uwzględnione w grafiku.
 • Zadatek na sesje indywidualne – masaże/ mappingi / rozbrajanie ciała / uzdrawianie seksualności: 300 zł.
 • Zadatek na warsztaty dla par: 1000zł

Zmiany rezerwacji daty i godziny:

 • Przy rezerwacji terminu na sesje indywidualne ( masaże/ mappingi / rozbrajanie ciała / uzdrawianie seksualności) zmiany daty i godziny opłaconych rezerwacji można dokonać najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem spotkania. Po upływie tego terminu zadatek nie jest zwracany i nie przechodzi na inny termin sesji, ponieważ rezerwując termin sesji odmawiam jej innym potrzebującym osobom.
 • Przy rezerwacji terminu na warsztaty dla par i szkolenia dla profesjonalistów zmiany daty i godziny opłaconych rezerwacji można dokonać najpóźniej:
  – rezerwacje weekendowe 30 dni / miesiąc przed ustalonym terminem zajęć. 
  – rezerwacje dni powszednich 1o dni przed ustalonym termnem zajęć.
  Po upływie tego terminu zadatek nie jest zwracany i nie przechodzi na nowy termin sesji, ponieważ rezerwując termin sesji odmawiam jej innym potrzebującym osobom.
 • Wpłata pozostałej kwoty należności za sesję jest dokonywana na sesji, w gotówce, lub przelewem.
 • Wpłata pozostałej kwoty należności za warsztat jest dokonywana najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu, w gotówce, lub przelewem.
 • W przypadku rezygnacji z kontynuowania udziału w sesjach indywidualnych i warsztatach, po ich rozpoczęciu / w czasie ich trwania opłaty nie są zwracane.

Zasady współpracy:

 • Uczestnik, zapisując się na zajęcia, jest świadomy obowiązującego regulaminu i konsekwencji niedotrzymania terminów oraz zasad w nim zawartych.
 • Prowadząca zastrzega sobie prawo usunięcia z zajęć uczestnika, który narusza zasady zawarte w regulaminie, lub przekracza ustalone granice zachowania lub bezpieczeństwa. W przypadku usunięcia uczestnika z zajęć opłata nie jest zwracana.
 • W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń życiowych i nie możności wzięcia udziału w zajęciach, rezerwację można przekazać przyjaciołom / innym zainteresowanym osobom, po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu mailowym.
 • Wpłata zadatku / opłata za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • W przypadku odwołania przez prowadzącą wcześniej opłaconej sesji uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

Punktualność:

 • Bardzo proszę moje Klientki i Klientów o szacunek dla mnie, mojej pracy i mojego czasu. Punktualne przychodzenie na umówione spotkania usprawni moją pracę i zapewni nam wszystkim relaks i komfort.
logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin