„Masażyk” tantryczny vs Masaż Tantryczny

masaz tantryczny vs masaz neo tantryczny

„Masażyk” tantryczny i Masaż Tantryczny – czy oba, to Masaż Intymny?

Zacznijmy od tego, że masaż erotyczny, jako usługa, jest społecznie bardzo potrzebny, tylko po prostu nie nazywajmy go Tantrą.

ENERGIA EROTYCZNA – libido, podniecenie, fantazje seksualne, erotyka, flirt, oczekiwania erotyczne, erotyczny dotyk, kobieca / męska erekcja, kobieca / męska ejakulacja, orgazm.

ENERGIA SEKSUALNA – stała energia życiowa każdego człowieka, Jest wynikiem  naturalnej pracy mózgu, układu nerwowego i energetycznej pracy miejsc intymnych każdego człowieka, nie związana bezpośrednio z erotyką i libido. Od pierwszej chwili życia obecna w ciele każdego człowieka. Aktywna zawsze, bez względu na poziom i jakość życia erotycznego. Ma ją w sobie każdy, również osoby ascetyczne, z własnego wyboru (lub z choroby) nie aktywne seksualnie i osoby aseksualne.   

Wokół Masaży Tantrycznych narosło wiele mitów

W naszym współczesnym, zachodnim świecie, „tantrycznym masażem” określa się w większości wszystko, co ma związek z nagością, a w szczególności wszelkie masaże erotyczne – masaż tantro-erotyczny / taoistyczny / tao-tantra / masaż duchowo-orgazmiczny, czyli masaże erotyczne z bardziej czy mniej „duchowym happy endem”, czyli manualnym rozładowaniem seksualnego podniecenia.
Są to z założenia masaże erotyczne i nazywanie ich Tantrą jest wielkim nieporozumieniem.
I brak jasności w tym względzie powoduje to, że szukając prawdziwego tantrycznego masażu często trafiamy na osoby, które pod przykrywką Tantry, tantrycznego rozwoju poprzez ciało, duchowości i duchowej praktyki świadczą erotyczne usługi. Oszukują mówiąc, że nie świadczą usług seksualnych, tylko „tantryczny masaż”. I wprowadzają w błąd osoby poszukujące prawdziwego tantrycznego masażu.

Dzieje się tak dlatego, że popularna tantra, jakiej dużo znajdziesz w Internecie, to w rzeczywistości praktyki bardzo wspólczesnej neo-tantry i tao-tantry zachodniej, która z hinduską Tantrą nie ma nic wspólnego, a dokładnie jest jej zaprzeczeniem.
Są to inne praktyki, inne podłoże filozoficzne, inne formy nauki i inne cele. Więc osoby, które uczą się takiej neo-tantry nie praktykują Kaulickiej, indyjskiej Tantry żródłowej. A skoro jej nie praktykują, to nie stosują jej praktyk. (Więcej o tym napiszę w innym wpisie).

 

Dlaczego to nie jest Tantra

W takich „tantrycznych” usługach energia seksualna, świadomie lub podprogowo jest utożsamiana z erotyką, więc ma ukryte podteksty erotyczne. Bazuje na „kobiecej i męskiej energii” opartej na „tantrycznej  polaryzacji  płciowej pomiędzy osobą masującą i przyjmującą masaż, jako gwarancji „wzmocnienia działania energii”.
Czyli pod postacią rozwoju dąży do ukrytego zaspokajania indywidualnych erotycznych potrzeb i deficytów w nieudanym / nie zadbanym życiu seksualnym. I jest powodem podejmowania wielu błędnych intencji co do intencji, celu i sensu poszukiwania prawdziwego tantrycznego masażu przez osoby, które faktycznie szukają tantry i duchowego doświadczenia.  

 

Kilka różnic pomiędzy neo-tantrą zachodnią i tradycyjną Tantrą Kaulicką


1, Wewnętrzny brak vs Wewnętrzna Pełnia


– Neo-tantra zachodnia, a w niej masaż masaż neo-tantryczny / tao-erotyczny / duchowo- orgazmiczny  wychodzi z pozycji braku, niewystarczalności i potrzeby dopełnienia / odblokowania / pobudzenia / wzmocnienia energii „seksualnej” w ciele. Cała jego struktura dąży do tego, by pobudzić i skumulować energię erotyczną w miejscach intymnych, (czyli zakłada, że jest jej tam brak i dopiero trzeba ją „zrobić” o „otworzyć”) i doprowadzić do „duchowego spełnienia”.
Efekty: Pomaga na chwilę, potem znów odczuwamy pustkę i wewnętrzny brak, tworzy zależność od kolejnego „poczucia”.

– Tantra Kaulicka wychodzi z pozycji kompletności energii seksualnej i pełni mocy swoich wewnętrznych narzędzi / energii / potencjału i uczy jak ich w pełni używać. Masaż Tantryczny nie prowadzi do pobudzenia i skumulowania energii w miejscach intymnych, a zabrania już istniejącej i rozprowadzenia jej na całe ciało, (czyli zakłada, że jej nie brakuje i nie trzeba jej pobudzać, ani otwierać, bo nie jest uśpiona).
Efekty: Nasyca na bardzo długo i trwale, bo prawidłowo pracuje z połączeniem mózg – miejsca intymne, więc energia rozprowadzona w masażu pozostaje, nie „ucieka”. Uczy jak to nadal utrzymać w domu. Daje narzędzia do rozwijania i wzmacniania swojego dobrostanu.

2, Usługa erotyczna vs najstarsza duchowa nauka

– Neo-tantra zachodnia skupia się na połączeniu /wymianie energetycznej masażysty z osobą przyjmującą  (ShivaShakti), wytrysku lub jego zahamowaniu / duchowych / energetycznych orgazmach i polaryzacji płciowej jako gwarancji „wzmocnienia działania masażu”, czyli bazuje na jawnym, lub ukrytym podtekście erotycznym i współzależności. Jest to jednym z większych błędów w rozumieniu Tantry i powodem podejmowania wielu błędnych intencji co do celu i sensu masażu tantrycznego.
Efekty: Uzależnienie od „tantrycznego czucia” i „wysokich wibracji”, bardzo często skutkuje nieumiejętnością nawiązania głębokiej relacji ze „zwykłym”, kochającym partnerem. W konsekwencji jest stałe poszukiwanie nowych doznań i „energetycznej zgodności”.  

– Tantra Kaulicka uczy, że Masaż w żadnym wypadku nie jest wymianą, tylko nauką w której osoba masowana jest uczniem, który przychodzi do nauczyciela / mistrza uczyć się osobistej pracy ze swoją energią seksualną i Kundalini i kontaktu ze swoim Wyższym Ja. Wiec płeć osoby masującej nie może mieć żadnego znaczenia (jeśli ma, to jest to świadomy lub nieświadomy podtekst  erotyczny). A ponieważ masaż nie wyzwala energii erotycznej, a seksualną, więc nie jest usługą erotyczną i nie chodzi w nim o wytryski ani jakkolwiek pojęte, „duchowo-energetyczne” orgazmy.
Tantra Kaulicka bardzo wyrażnie rozgranicza energię erotyczną – erotyczne pobudzenie i podniecenie – które jest wynikiem wyobraźni / dowolnej aktywności erotycznej, od energii seksualnej,  która płynie w każdym człowieku zawsze, w każdej chwili życia i nie jest uzależniona od jakiejkolwiek aktywności erotycznej. Jest wynikiem  naturalnej pracy mózgu, układu nerwowego i energetycznej pracy miejsc intymnych każdego człowieka.
Efekty: Stały, trwały dobrostan i wiedza jak go wzmacniać w codziennym życiu. Umiejętność wewnętrznego kontaktu ze sobą, szczerość ze sobą, samoświadomość i wewnętrzna pełnia. Spokój i umiejętność samostanowienia. Otwartość, wdzięczność i kochanie siebie.

3, Ukierunkowanie energii ciała – energetyczne orbity vs energia pionowa

– Neo-tantra zachodnia uczy różnych form kierowania energią w ciele. Ale już samym tym stwierdzeniem tworzy wewnętrzne rozdzielenie, bo sugeruje że jest ciało i jakaś energia, która w nim płynie / nie płynie. Tantry zachodnie / buddyjskie uczą, że trzeba nauczyć się obiegu energii po wewnętrznych okręgach / orbitach, żeby energia pozostawała w ciele. To tak, jakby „duchową praktyką” zechcieć zmienić obieg krwi w ciele. Jest to całkowitym zaprzeczeniem najstarszych, tradycyjnych nauk Indyjskiej duchowości: Tantry, Mantry, Jogi, Yantry i Tańca.
Efekty: Zmiana naturalnego obiegu / wymuszenie na sobie, poczucie naenergetyzowania, ale skierowanie energii w długotrwale szkodliwy obieg. Zamknięcie prawidłowego przepływu i zablokowanie wewnętrznej mądrości, lekkości i wiedzy.

– Tantra Kaulicka i wszystkie hinduskie ścieżki duchowe uczą, że energia seksualna w naturalny / nie wymuszony sposób płynie pionowo. I tylko płynąc pionowo otwiera Kundalini, która też płynie tylko pionowo. Więc jakiekolwiek inne formy uczenia się / wymuszania innego obiegu energii ciała jest szkodliwe, błędne i przemocowe wobec siebie.
Efekty: Bardzo szybka, bardzo przyjemna i bardzo łatwa praktyka, naturalna brama do przebudzenia, oświecenia i Najwyższego Ja. Błogość, miłość, szczęście i wewnętrzna pełnia. Stały stan wewnętrznej pewności, spokoju, medytacji, jasności i wewnętrznej ciszy. Żródło i Duchowy Dom.

Tantra i tantra

Więc gdy już widzimy na czym bazują obie praktyki, możemy wybrać, czego dla siebie chcemy. Bo jedna praktyka prowadzi do psycho-emocjonalnego rozdzielenia, druga do psycho-emocjonalnej pełni.
W długotrwałym działaniu tantro-erotyczne masaże tworzą psycho-emocjonalną pustkę i zaleźność od zewnętrznego dopełnienia. I dlatego, z punktu widzenia Nauki Tantrycznej, są całkowitym zaprzeczeniem właściwej praktyki Tantry.

Więc idąc na masaż neo-tantryczny musimy mieć świadomość, że to może będzie miłym i fajnym doświadczeniem, ale nie będzie miało nic wspólnego z Tantrą i rzeczywistym, duchowym doświadczeniem

Dlatego, że w Tantrze i Masażu Tantrycznym nie chodzi o kobiecość, męskość, „heteroseksualną duchowość”, ani o erotykę. Masaż jest czystą praktyką duchową dla wszystkich ludzi, którzy poszukują swojej osobistej, duchowej głębi, a nie dla zseksualizowanych i spolaryzowanych płci. W Tantrze nie różnimy się jako ludzie, więc płeć nie ma  żadnego znaczenia. I dlatego Tantra, jako duchowa nauka, jest dla wszystkich Ludzi, a nie dla „podbicia” energii polaryzacją płciową.

 

Więc, gdy już wiemy, że nie chcemy masażu erotycznego, to czym jest Yoni i Lingam:

Lingam / Fallus – Berło Mocy, Boska Świadomość i Dusza Mężczyzny, czyli męskie miejsca intymne, ale także cały obszar intymny mężczyzny i cała męskość dorosła i kompletna. Mocna i pewnie osadzona w sferze emocjonalnej, psychicznej, wewnętrznej i duchowej. Czysta, męska świadomość intencji i duchowego celu swojej seksualności. Pewność wyboru życiowej realizacji Siebie i poprzez energię seksualną nadanie jej jasnego kierunku i Mocy.

Yoni / Wagina – Świętość, Moc, Tajemnica, Boska Świadomość, Dusza Kobiety, czyli kobiece miejsca intymne, a także cały obszar intymny kobiety i kompletna, dorosła kobiecość. Świadomie osadzona w sferze wewnętrznej, emocjonalnej, psychicznej i duchowej. Czysta, kobieca świadomość intencji i duchowego celu swojej seksualności. Jasność wyboru życiowej realizacji Siebie i poprzez energię seksualną nadanie jej pewności, kierunku i Mocy.  

I dlatego, że Yoni i Lingam to CAŁA kobiecość i męskość, to tradycyjna sesja może obejmować olejowy masaż całego ciała Kobiet i Mężczyzn, razem z masażem Miejsc Intymnych.
Dla wielu kobiet i mężczyzn jest to niezwykłe i poruszające doświadczenie, gdy ktoś masuje ich miejsca intymne, tak samo jak pozostałe części ciała, bez żadnych erotycznych podtekstów i tradycyjnie pojmowanych, seksualnych intencji.

Kaulicki Masaż Intymny i Święty Dotyk jest specjalistycznym, uzdrawiającym i nieerotycznym masażem, to znaczy, że do jego wykonania nie jest niezbędne podniecenie erotyczne. Masaż nie ma podtekstów erotycznych, niczego nie oczekuje i do niczego nie „przymusza” – nawet do odczuwania przyjemności.
To masaż, który głęboko uzdrawia seksualność na bardzo wielu poziomach. Obdarowuje bezpieczeństwem i spokojem, unerwia zamrożenie i brak czucia, uaktywnia połączenia nerwowe i ożywia tzw. „martwe punkty”. Uzdrawia traumy i uwalnia psychicznie i emocjonalnie. Bardzo mocno energetyzuje, przywraca prawidłowy przepływ energii w ciele, daje moc, radość, witalność, siłę i długotrwały błogostan. A przede wszystkim otwiera Boską Energię Kundalini i bardzo mocno aktywizuje naszą energetyczność, czucie i cały układ nerwowy. I podczas sesji wprowadza energię seksualną ciała w długotrwały, a przy kliku sesjach, stały i samo-aktywizujący się przepływ i stały dobrostan.

Więc, choć masaż obejmuje całe ciało, wraz z miejscami intymnymi, nie jest to masaż erotyczny. Nie służy powszechnie znanemu erotycznemu podnieceniu, rozładowaniu ani zaspokajaniu indywidualnych erotycznych potrzeb, a intencyjnemu i świadomemu skierowaniu energii seksualnej do wewnątrz, do serca i całego naszego ciała, by nasycić się pełnią czucia i pokazać Świętą Cielesność w nowy i niezwykle głęboki sposób.

O tym, że na głębszym poziomie Tantryczny Masaż Miejsc Intymnych służy do nauki słuchania swojego Najwyższego Ja, przeczytasz w innym wpisie.

 

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin