Masaż Intymny – Mistyka Błogości

mistyka błogości

Masaż Intymny – Mistyka Błogości

Nie ma większej rozkoszy dla zmysłów i ciała, niż świadomie przyjmowana przyjemność Świętego Dotyku.

Kaulicki Masaż Tantryczny to najprzyjemniejszy masaż na świecie i najprzyjemniejsza forma nauki czucia ciała i przyjmowania swojej seksualności, a intencyjne rozprowadzanie energii seksualnej w energetyczne kanały ciała jest najgłębszym doświadczeniem spokojnej błogości i wewnętrznej mocy, jakiej możesz doświadczyć.

W Kaulickich praktykach Tantryczny Masaż energetyczny jest bramą do twego wnętrza i obudzenia w sobie czystej, duchowej samoświadomości. Intencyjnym przetransformowaniem twojej Energii Seksualnej w Wewnętrzną, Życiową Moc Stwórczą.

Tantryczna Seksualność Świątynna

Masaże tantryczne powstawały w czasach i w społecznościach, w których seksualność była świętą, uświęconą dziedziną ludzkiego życia – była poświęcona Bogom. Uczono jej w świątyniach, które symbolizowały i uosabiały przyjmujące i stwórcze Łono Bogini. Świętych Praktyk Seksualnych uczono w świątyniach, a rytuały seksualne traktowano jako to, co jest w naturalny i najpełniejszy sposób poświęcone boskości. Przebóstwiającą siłę duchową, bramę do samopoznania, mistyczności i oświecenia.

Cały świat antyczny wielbił Energię Seksualną jako uświęconą Moc Boską i mistyczny rytuał dający dostęp do mądrości i mocy Bogów. Praktyki świątynnej seksualności powstawały w przedwedyjskich i przed kapłańskich Indiach, skąd rozprzestrzeniły się na ówczesny świat. Znajdujemy je w starożytnej Mezopotamii: Sumerze, Asyrii, Babilonie, a także wczesnym Egipcie i wczesnej Grecji.
W tych wszystkich społecznościach Świętego Seksu uczyły niezwykle szanowane i cenione kapłanki świątynne. W Grecji nazywano je Hierodule, w Indiach – Devadasi, w Egipcie – Amoneti, w Sumerze i Babilonie – Qadishtu. Na znak swojego wtajemniczenia i powierzenia się Bogom nosiły świątynną biżuterię – Złote Kobry / Węże – symbole Świętej Seksualnej Mocy i Duchowego Przebóstwienia.

W całym świecie starożytnym Duchowa Seksualność Tantryczna, z całym swoim bogactwem praktyk, była niezwykle szanowana, traktowana naturalnie i z ogromnym szacunkiem dla unikalnego piękna i indywidualnych potrzeb ciała. Była Złotym Lotosem i najgłębszą osobistą modlitwą, dzięki której człowiek mógł budzić energię Kundalini, osiągać mistyczne stany duchowe, dostępować transcendencji, jednoczyć się wewnętrzną boskością i swoim duchowym, najgłębszym Ja. Energię Seksualną wielbiono jako naturalne źródło zdrowia i naszego pełnego potencjału. Bramę do przeżyć wewnętrznych, duchowych, mistycznych i siedzibę boskiej mocy w człowieku. Ciało i miejsca intymne ciała otaczano szczególną czcią, jako najświętsze części nas samych, bo w nich płynie Boska Energia.
Każda forma aktywności seksualnej (solo, w parach, w grupach, we wszelkich konfiguracjach płciowych i we wszelkiej seksualnej aktywności) była czystą i świętą praktyką duchową, w której świadome kierowanie Energią Seksualną było modlitwą i najwyższym sakramentem. Każdy świadomie duchowy akt kierujący Energię Seksualną w mistyczny cel ucieleśniał różnorodność i doskonałość Bogów i Bogiń, a świadomie seksualne Kobiety i Mężczyźni odzwierciedlali Boskość i pełną emanację Przebóstwienia.

 

Yoni – Święta Kobiecość, Lingam – Święta Męskość

To, w jaki sposób dawne społeczeństwa traktowały kobiety i mężczyzn, czy w szerszym rozumieniu kobiecość i męskość przejawiało się i obecnie również przejawia się w tym, w jaki sposób mówiło się w nich o męskich i żeńskich miejscach intymnych.
W starożytnych Indiach, gdzie seksualność była czczona i szanowana jako nasza najgłębsza esencja, duma, radość i pełny potencjał człowieka, intymne części ciała określano wzniośle, poetycko i pięknie, bez wulgarności i podmiotowości charakterystycznej dla naszych współczesnych czasów.

Oto kilka tantrycznych określeń, jakimi obdarzano Waginę i Fallusa:

Lingam (Fallus, a także cały obszar intymny mężczyzny i męskość w sferze emocjonalnej, psychicznej i duchowej) – Berło Światła, Filar Świata, Oś Stworzenia, Jedyny, Niezmienny, Berło Mocy, Przedwieczny, Trwający, Niestworzony, Dusza Mężczyzny, Posłaniec Bogów, Promień Słońca.

Yoni (Wagina, a także cały obszar intymny kobiety i kobiecość w sferze emocjonalnej, psychicznej i duchowej) – Świątynia, Łono Bogini, Brama Miłości, Ogród Rozkoszy, Świętość, Moc, Tajemnica, Dusza Kobiety, Złoty Lotos, Brama Słońca, Perła, Gwiazda Poranna, Brama Światła.

 

Święta Nagość w Tantrycznym Masażu

Ceremonie Tantrycznych Masaży to praktyki świątynne, święte czyli takie, które z definicji zakładają szacunek dla kobiecości, męskości, naszego boskiego ciała i naszej boskiej esencji. W tradycyjnej tantrze rozumiane jako modlitwa lub głęboka medytacja, są głębokim spotkaniem samych siebie w całkowitej akceptacji i przyjmowaniu siebie w bezwarunkowej miłości i ukochaniu. Tu każdy przychodzi spotkać siebie, głęboko poczuć, poznać i przyjąć. Bez oczekiwań, bez wymagań wobec siebie, bez barier i masek. Puścić napięcia, lęki i przekonania, że jakiekolwiek miejsce ciała jest brudne, wstydliwe czy grzeszne. Pogodzić się z sobą i inicjować w Boginię i Boga.

Rytuał masażu odbywa się nago. W ciszy, w skupieniu i w głębokim kontakcie ze swoim duchowym wnętrzem.
Nagość to nasz naturalny stan w którym się rodzimy i w którym, psychicznie, najpełniej odpoczywamy. Podczas prawidłowo wykonywanego masażu osoby dająca i przyjmująca masaż są nago, bez względu na płeć, wiek czy rozmiar. Jest to tradycyjna forma wykonywania wszelkich starożytnych masaży energetycznych, nie tylko tantrycznych. Starożytni wierzyli, że ciało jest święte i piękne, nago przedstawiano bogów i czczono nagość jako nasz naturalny stan boskości, wewnętrznej mocy i uzdrowienia. Dla tego masaż wykonywany jest nago, by jak najpełniej uczcić boskość każdego człowieka i zrównoważyć osoby biorące udział w ceremonii, by nikt nie czuł się oceniany czy oglądany w swoim ciele, kształcie, swoich reakcjach i emocjach.

Masaż tantryczny powinien objąć i obdarzyć dotykiem całe ciało kobiety i mężczyzny – razem z twarzą, piersiami, pośladkami i miejscami intymnymi, by nie odcinać, nie odrzucać i nie pozbawiać masażu żadnej części ciała. By jak najpełniej puścić napięcia, lęki i przekonania, że jakiekolwiek miejsce ciała jest brzydkie, brudne, wstydliwe czy grzeszne. I dać całemu ciału pewność, że całe jest święte, piękne, ważne i zasługuje na całkowite uczczenie.

 

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin