O mnie

O mnie

Luna Kaulamarga

Wielbię Boskość w każdym człowieku.

Założycielka Świątyni Kala Luna Temple.

Mistrz nauczyciel Kaulickiej Tantry Uzdrowienia.

Grand Master Kundalini Healing.

Twórca Tantry Prowokatywnej.

Twórca Tantry 3 Mistrzów.

Ekspert w psycho-emocjonalnej terapii seksualności poprzez ciało.

Ekspert w pracy z energią seksualną jako siłą życiową.

Ekspert w pracy z seksualnością nie normatywną BDSM / Kink.

Mentor w Integracji Cienia i wszystkich aspektów psycho-seksualnej osobowości.

Doradca w budowaniu świadomej autonomii self i świadomej dorosłości.

Całe swoje dorosłe życie pracuje z ludzką seksualnością.
Tantryczna terapeutka z ponad 25 letnim stażem osobistej praktyki tantrycznej
i ponad 20 letnim stażem w pracy z ludzką seksualnością w trwale uzdrawiającej pracy poprzez ciało.

Pracuje z osobami indywidualnymi i parami w trybie sesji pojedynczych, transgresywnej terapii krótkoterminowej i procesowych spotkaniach wielosesyjnych.

W Warszawie prowadzi jedyną w Polsce Świątynię Kaulickiej Tantry Uzdrowienia.
Na swoich sesjach prowadzi bardzo głębokie energetyczne i uzdrawiające procesy w obszarach pełnego spektrum seksualności i pracy z psycho-seksualnym cieniem, a także trwałego uwolnienia poprzez ciało trudnej przeszłości, nadużyć, przenoszonych emocji, blokad i traum.

Tantry uczyła się w Świątyni.

Praktykowała, uczyła się i mieszkała w tantrycznej świątyni Vamachara Sadhana w Londynie, a następnie w wewnętrznym Kręgu Temple V. W ciągu 25 lat swojej osobistej praktyki przeszła najwyższe Tantryczne Inicjacje Śmierci i Przebóstwienia i przyjęła świeckie życie duchowe w ścieżce Tantrycznych Maha Siddhów – Kaulachara – Aghorachara – Atma Bhakti.

Z zawodu bioenergoterapeuta, curandera.

Pracuje metodami:

O mnie

Specjalista w uzdrawianiu seksualności poprzez:

MAPPING 3 MISTRZÓW – tantryczną psycho-emocjonalną terapię seksualności poprzez ciało. Trwałe pozbycie się wszystkich życiowych traum i obciążeń ze świadomej i nieświadomej przeszłości, włącznie z okresem niemowlęcym i życiem płodowym.

UZDRAWIAJĄCE MASAŻE TANTRYCZNE WG TANTRY KAULICKIEJ – Dobry Dotyk i przyjęcie ciała po trudnej przeszłości. Psychoaktywną pracę z Energią Seksualną jako całkowitą siłą życiową. Rozbrajanie Serca i terapię lęku. Kontakt z podświadomością i Wyższym Ja poprzez ciało i miejsca intymne.

TANTRĘ 3 MISTRZÓW – autorski, mistrzowski proces duchowej transformacji i uzdrowienia życia, który poprzez ciało i świadomą seksualną osobowość otwiera stały dostęp do intuicyjnej świadomości, podświadomości i wewnętrznego prowadzenia przez swoje Najwyższe, Duchowe Ja.

KUNDALINI HEALING – Energetyczną pracę z ciałem i całkowite odblokowanie układu nerwowego w oparciu o neurobiologiczną pracę mózgu. Integrowanie psychodynamiki wewnętrznej energii i świadomości. Psychoaktywną pracę nieświadomego umysłu w procesie emocjonalno -energetycznego uzdrowienia poprzez ciało.

TANTRĘ PROWOKATYWNĄ – Autorską metodę tworzenia natychmiastowej zmiany i transformacji mentalnej poprzez ciało, przekaz niewerbalny i pracę na szczelinach świadomości i podświadomości. Sesje prowokująco coachingowe OUT OF BOX – myślenie nieszablonowe i twórcza praca poza schematami w obszarach: osobistym, relacyjnym, intymnym, zawodowym / biznesowym.

TANTRYCZNY BDSM I KINK – pracę z psycho-emocjnalnym i seksualnym cieniem w seksualnej osobowości nie normatywnej i seksualnej Relacji Władzy. Dominacja – uległość, Sadyzm – masochizm, Zniewolenie – oddanie się, Posiadanie – przynależność. Seksualne role i erotyczne fetysze.

O mnie Luna

Moi Mistrzowie, Nauczyciele, Opiekunowie i Duchowi Mentorzy, którzy stoją za mną w mojej drodze Tradycyjnej Tantry Kaulickiej duchowego i zawodowego rozwoju:

Abigail Lefey, Lamar Sull, Samael Salamhan, Diedra Williams, Pulla Dajarwati, Namoah Kali, Curandera Helleth, Manish Vyas, Seani Love, Alejandro Yodorowsky, a także wielu, wielu moich wspaniałych przyjaciół z Temple V. Sercem dziękuję im wszystkim za obecność, wiedzę i za to, że byli tak wymagający, konsekwentni i cierpliwi.

Certyfikaty Mistrzostwa Kaulickich Metod Tantrycznego Uzdrawiania:

Kaula Tantra Master Teacher – London
Kundalini Healing Grand Master – Londyn
Kundalini Healing Master Teacher – Londyn
Certified Tantric Sacred Massage Healer – Londyn
Sacred Sexual Healer – Londyn
Certified Vamachara Tantra Therapist – Londyn
Certified Sacred Massage Therapist – Londyn

Cetryfikaty Szkoleń Zachodniego Uzdrawiania Seksualności:

„Conscious Kink and Shadow Tantra Practitioner Training” w School of Erotic Misteries, Londyn
Certificate of Completion „ASPEX Training” – Advanced Sexological Personal Exploration Xperience w Sex Coach University z San Francisco – Warszawa
Certificate of Completion „Clinical Sexology Live Training” w Sex CoachU z San Francisco – Warszawa
Certificate of Completion „The Ultimate SAR Experience” – Sexual Attitudes Re- Assessment & Re- Structuring Training w Institute for Sexual Self Realization z San Francisco – Warszawa

Certyfikaty Bioenergoterapeutycznej Pracy z Energią:

Certyfikowany Kurs Zawodowy – Bioenergoterapia – Ośrodek Szkolenie Bioton – Warszawa
Certyfikowany Kurs Zawodowy- Hipnoterapia – Ośrodek Szkolenie Bioton – Warszawa

jestem taka jak ty

Moja Droga Uzdrowienia

Mnóstwo ludzi pyta mnie, jak wyglądało moje dzieciństwo. W jakim domu zostałam wychowana i jak znalazłam swoją drogę do Tantry i do pracy z seksualnością i prowadzenia tak głębokich, uzdrawiających procesów?

Całe moje życie jest pełne paradoksów:
W ultrakatolickiej rodzinie po raz pierwszy usłyszałam o Hinduskiej Tantrze Mistycznej.
Za dziecięcą masturbację poddano mnie egzorcyzmom (nie zadziałały!), a dziś Uzdrawiam Seksualność Poprzez Ciało.
Darowałam życie domowym oprawcom, a dziś uczę, że Wszystko Jest Święte.
Wielbię Ciemność i Śmierć, bo pomagają w pełni przyjąć Życie i Światło.

Wychowałam się w ultrakatolickiej rodzinie pełnej lęku, wstydu, niezrozumienia i opresyjności dla ciała i seksualności. W której karano za cielesność i egzorcyzmowano za naturalną, dziecięcą masturbację. W której była zgoda na ciągłe zastraszanie, seksualną przemoc, poniżanie i odbieranie godności. I w której codziennością była stała odmowa miłości za bycie sobą.

Było trudno i ciężko, więc bardzo szybko musiałam nauczyć sie sama dbać o siebie, przetrwać w skrajnie niesprzyjającej rodzinie i nie pozwolić się złamać, skrzywdzić, ani zniszczyć. Musiałam szybko dorosnąć i zadbać o siebie, o moją wartość i moją jakość. Stanąć w swojej miłości, mocy i prawdzie.

Pierwszym, dorosłym momentem i przełomową decyzją w moim życiu było bardzo mocne zdarzenie. Gdy miałam 12 lat, darowałam życie moim przemocowym, domowym oprawcom. Pozwoliłam im żyć i oni o tym wiedzieli.

Wybrałam siebie. Zamanifestowałam swoją decyzję i siłę. A potem stopniowo i mądrze zaczęłam przejmować kontrolę w domowych relacjach i przedefiniowałam domową władzę. Wyegzekwowałam swoje bezpieczeństwo, dobrostan i swoje potrzeby.

Ta decyzja dała mi siłę i moc.
Świadomą, dorosłą mądrość, że mam wpływ i wybór. I że w moim życiu moje decyzje są najważniejsze. Bez względu na to, co mnie spotkało, bez względu na to, co inni zrobili, moja decyzja, co ja chcę z tym zrobić jest kluczowa. Jedyna.
Że moje życie jest moje. Że moje wybory, moje pragnienia, moje talenty, moje pomysły na siebie są moją prawdą. Moim płótnem i dziełem sztuki. Bezgraniczną, wewnętrzną wolnością i Koroną z Czarnych Diamentów.
Tak to zrobiłam i tego uczę w praktyce Tantry, że każdy, kto pragnie, ma włożyć swoją diamentową koronę. I nosić ją dumnie.

Dziś, prowadząc ludzi w trudnych procesach uwalniania się z traum czasem wracam do siebie tamtej. Gdy stałam spokojnie, w jednej ręce z nożem, w drugiej z młotkiem i widziałam strach w ich oczach. Niedowierzanie, zdziwienie i zrozumienie, że właśnie ważą się ich losy. Że przemoc w domu sie skończyła. I że daję im jasny wybór zmiany i propozycję nie do odrzucenia.

Wtedy, w tamtym momencie zrozumiałam, czym jest zewnętrzna i wewnętrzna władza.
Że to możliwość wyboru każdej swojej decyzji i każdego swojego działania. I wtedy, dzięki tej chwili podjęłam ważną decyzję dla samej siebie.
Kim chcę być w życiu. Jak chcę żyć. Co chcę tworzyć. Co chcę stwarzać i jak.

To doświadczenie dało mi wewnętrzne poczucie bezwarunkowej odwagi i mocy. Świadomość wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa.
Dzięki temu teraz nigdy nie wypieram z siebie niczego, co czuję. Zawsze pozwalam sobie na prawdziwość siebie i zawsze, gdy trzeba, wybieram mocne, niestandardowe rozwiązania.
Dzięki temu nauczyłam się ufać sobie i pracować z najtrudniejszymi procesami innych ludzi, bo nie boję się ryzyka, ani porażki. Nie boję się grać i stawiać na jedną kartę. Nie boję się podejmować działań zaskakujących i nieprzewidywalnych, bo wiem, że pomogą. Nie boję się łamać konwencji i dzięki temu tworzyć i gdy trzeba, niszczyć. Nie boję się iść pod prąd i pracować tak, by dawać jak najlepsze rozwiązania. Wspierać i pokazywać drogę, którą trzeba przebyć, by odzyskać swoje życie, seksualność, spokój, własną wartość i ukojenie.
Jak najszybciej i jak najmocniej pomagać.

Tantra masaż świątynia tantry

Równocześnie życie obdarowało mnie Tantrą Indyjską – Kaulicką.

Od najmłodszych lat, na rodzinnych obiadach, dzięki cioci, która wiele lat mieszkała w Indiach, słyszałam opowieści o tantrze i tantrycznych świątyniach. Joginach wznoszących w sobie Kundalini i Kapłankach Devadasi. Seksualności jako duchowym rytuale, bramie do boskiej jaźni i jej udziale w duchowym przebóstwieniu. Świętych mnichach- uzdrowicielach Aghori, którzy medytują na polach kremacyjnych i piją z ludzkich czaszek. Świętym powitaniu Namaste, codziennych Pudżach i ofiarach składanych na świątynnych ołtarzach. Czczeniu Śiakti we wszystkim co jest i świadomości Śivy w każdym człowieku. O pięknej Matce Kali, która swoją mocą uzdrawia świat i o Kaulickiej Tantrze, uważanej za najbardziej mistyczną ścieżkę na świecie.
I kiedy domownicy się dziwowali i oburzali na tak „obrzydliwe” praktyki, moje ciało chłonęło w siebie każde ich słowo. Wpisywało je w umysł, w pamięć i w serce.

W takim domu, od kiedy pamiętam, żyłam z przebudzoną i otwartą Kundalini. Ze świadomością przenikającej mnie duchowości, medytacją wglądów i z umiejętnością swobodnego posługiwania się tą siłą. W domu nie było to mile widziane, ale moje wewnętrzne czucie mówiło mi, że to jest dobra i słuszna droga. Dlatego, jeszcze będąc dzieckiem, podjęłam decyzję o wejściu na Drogę Duchowego Przebóstwienia i dokonałam wyboru Ścieżki.
Kilka lat później, jako nastolatka, potwierdziłam ten wybór na całe moje życie  i otrzymałam pierwsze inicjacje. Praktykę rozpoczęłam od rytuału Atmanivedana Bhakti  – intencyjnego oddania całej siebie, mojego Serca, Duszy i Życia w Boskie Prowadzenie, by wejść w jak najgłębszy kontakt z moim Duchowym, najwyższym Ja. Ze moją wewnętrzną mądrością, sercem i Źródłem. A potem pomagać ludziom w budzeniu ich mocy, uzdrowieniu i duchowym rozwoju.

Następnie kilka kolejnych lat poświęciłam na intensywny trening świadomego umysłu, kontemplację, skupienie i punktową uważność, kontrolę umysłu i czystość myśli, medytacyjną modlitwę, naukę świadomego oddechu i kontrolę energii seksualnej w ciele.
A potem wyprowadziłam się z domu, by żyć po swojemu. Praktykować Tantrę Kaulickich świętych mnichów  Aghori, iść drogą Maha Siddhów i przebyć swoją drogę do samej siebie. Jeszcze raz spotkać się w sobie ze wszystkim, czego doświadczyłam i uzdrowić swoją przeszłość. Uwolnić się z traumatycznego bagażu dzieciństwa i na własnych zasadach uczyć się siebie, swojej cielesności, seksualności, duchowości i głębokiej, wewnętrznej miłości.

Praktykowałam, mieszkałam, pracowałam i uczyłam się w tantrycznej świątyni Vamachara Sadhana w Londynie, a następnie w wewnętrznym, Tantrycznym Kręgu Temple V , pracując z ludźmi z wielu religii, narodowości i kultur.

W ciągu ponad 25 lat osobistej praktyki Tantry, szkoląc się pod kierunkiem moich duchowych opiekunów i mistrzów, zdobyłam Mistrzostwo Tantrycznego Uzdrawiania Seksualności i Traum poprzez ciało, Mistrzostwo i tytuł Grand Master Kundalini Healing w Energetycznej Pracy z Umysłem, Kundalini i Układem Nerwowym, Mistrzostwo w pracy z Energią Seksualną Poprzez Ciało, MIstrzostwo w pracy z Podświadomością i Uzdrawianiem Przedświadomym i Mistrzostwo w pracy z Psycho-seksualnym Cieniem w seksualności BDSM i Kink.
Indywidualnie i w odosobnieniach przeszłam najwyższe Tantryczne Inicjacje Śmierci i Przebóstwienia, otrzymałam duchowe imiona i przyjęłam świeckie życie duchowe.

Dziś prowadzę swoją praktykę i swoją Świątynię. Uwalniam ludzi od wewnętrznego bólu, wspieram na drodze do uzdrowienia i tworzę metody, by jak najszybciej i jak najmocniej pomagać, by mogli być bardziej żywi, bardziej szczęśliwi, bardziej świadomi i pełni własnego potencjału i mocy.

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin