MAPOWANIE JONI (K), MAPOWANIE ANUSA (M). Bioenergoterapia Intymna

MAPPING 3 MISTRZÓW – MAPOWANIE JONI ( dla kobiet) I MAPOWANIE ANUSA (dla mężczyzn). TERAPIA SEKSUALNA i BIOENERGOTERAPIA INTYMNA KUNDALINI HEALING – moja autorska, psycho-energetyczna i psycho-seksualna terapia seksualności i traum poprzez ciało dla Kobiet i Mężczyzn. Trwałe uzdrowienie seksualności i pozbycie się wszystkich życiowych obciążeń z przeszłości.

Już wiesz, że droga do Świętej Seksualności wiedzie przez uzdrowienie. Bo na fundamencie trucizn nie zbudujesz tego, co jest dobre i święte.

 

Co to jest Terapia Seksualna poprzez ciało?

Terapia seksualna, którą wykonuję, to jest moja autorska, specjalistyczna, manualna i psycho-seksualna praca, która poprzez terapeutyczny dotyk miejsc intymnych i specjalistyczne, psycho – mentalne prowadzenie podczas sesji pomaga w uzdrowieniu całej swojej seksualności we wszystkich dysfunkcyjnych, skrzywdzonych, zablokowanych i wypartych obszarach seksualnych. A także wszystkich doświadczonych traum, blokad, kontrapunktów i doświadczeń granicznych w każdej dziedzinie życia, które były tak silne, że na zawsze Ciebie zmieniły.

Co to jest Mapping 3 Mistrzów – Mapowanie Joni i Anusa (mapping intymny)? 

Mapowanie Joni dla kobiet i Mapowanie Anusa dla mężczyzn, które wykonuję, to jest moja autorska, specjalistyczna, bioenergoterapeutyczna i manualna część mojej terapii seksualnej. Która w ciągu 1 – 3 sesji trwale uzdrawia wszystkie, świadome i podświadome zahamowania, blokady, traumy i obciążenia z życia płodowego, dzieciństwa i dorosłości, które nosimy w podświadomości i w ciele, we wszystkich obszarach życia. 

Co to jest Bioenergoterapia Intymna Kundalini Healing?

To jest również moja autorska, specjalistyczna metoda aktywowania uzdrawiającej energii Kundalini podczas Mapowania Joni, Anusa i podczas całej terapii seksualnej. Stworzyłam ją, ponieważ w niesamowity sposób przyspiesza cały proces uzdrowienia i utrwala go w naszej psychice, podświadomości i w ciele. 

19 głównych obszarów, które możesz w sobie trwale uzdrowić, dzięki Terapii Seksualnej, Mapowaniu Joni i Anusa i Bioenergoterapi Intymnej Kundalini Healing:

1, Zamrożenie w intymnym czuciu, brak podniecenia, ból w intymnym czuciu i w seksie, brak odczuwania orgazmu i przyjemności.

2, Psychiczne i emocjonalne bariery w seksie. 

3, Seksualność wyuczoną, zachowania seksualne nabyte i rozwinięte w sobie, jako swoje, a tak na prawdę szkodliwe dla siebie i sprzeczne ze swoją osobowością i prawdziwą, seksualną naturą. 

4, Wstyd, lęk, zahamowania i emocjonalne wyparcie seksualności.

5, Degradację seksualności z powodu antyseksualnego i religijnego  wychowania.

6, Za wczesną inicjację seksualną, doświadczenie partnerów niechcianych, seksualność z obowiązku lub wymuszoną na sobie, w niegotowości emocji i ciała.

7, Psychiczne i emocjonalne zamknięcie się na miłość, intymność i związki.

8, Nadużycia i przemoc seksualną w niemowlęctwie, dzieciństwie i dorosłości.

9, Psychiczne i fizyczne molestowanie seksualne w rodzinach i od obcych ludzi, które pamiętasz, lub które jest tak głęboko wyparte, że tylko je w sobie przeczuwasz. Ale czujesz i wiesz, że wciąż cię wewnętrznie niszczy.

10, Traumę alkoholowego wychowania, domowej przemocy, awantur, stałego poczucia wstydu i degradacji.

11, Przemoc psychiczną, emocjonalną i finansową – w białych rękawiczkach w pozornie dobrej rodzinie / związku.

12, Przemoc szkolną – nauczycielską i rówieśniczą, przedszkolną, szkolną.

13, Stały, życiowy lęk i traumy płodowe i niemowlęce. Wewnętrzne poczucie niekochania już od życia płodowego.

14, Wewnętrznie zakodowaną symbiozę płodową – stałą psychiczną i emocjonalną współzależność od rodziców  / partnerów, stały przymus bycia dzieckiem i spełniania oczekiwań.

15, Nieświadome zamknięcie się na życiowe działanie, stałe poczucie wewnętrznej blokady, niemocy, nierozpoznanego braku, lub obciążenia.

16, Rozpacz niekochania i wciąż działające wzorce dziecięcych zachowań, wyuczonych w zimnych i niekochających rodzinach.

17, Ból, żałobę, rozstania i utraty związków / partnerów / rodziców / dzieci, nie uwolnioną żałobę po aborcjach i poronieniach.

18, Zakodowane formy reaktywnego i impulsywnego działania, powielanie powtarzających się, psychoemocjonalnych i destrukcyjnych schematów, które powracają Ci przez całe życie.

19, Wszystkie świadome, nieświadome i nieuświadomione trucizny i doświadczenia graniczne, które nosisz w sobie i ciągle czujesz ich obciążenie, przeczuwasz je w sobie, a nie widzisz wyraźnie i nie umiesz ich zdefiniować, „złapać”, ani się pozbyć.

Mapowanie Joni

 

UZDROWIĆ, to znaczy

WYELIMINOWAĆ

wszystkie blokady, traumy
i zahamowania, jakie nosisz w sobie. 

 

A także ich efekty i następstwa
na każdym i pełnym poziomie:
 fizycznym, emocjonalnym, psychicznym, poznawczym, duchowym i intymnym.

Świadomym i podświadomym. 

Czym są trucizny, które nosisz w sobie?

W Uzdrowieniu Kundalini Healing trucizny, to wszystkie negatywne i traumatyczne doświadczenia z całego życia, które w momencie, gdy się działy, były tak silne, że trwale Ciebie zmieniły, straumatyzowały i zablokowały.

To wszystkie psychiczne, emocjonalne i życiowe kontrapunkty i doświadczenia graniczne, które w tamtym momencie, gdy się działy, były tak silne dla Twojej psychiki, że zmieniły Ciebie na zawsze. Stały się granicą, po której już nie byłeś takim samym człowiekiem. 

Które swoją siłą oddziaływania wywarły na Ciebie tak ogromny i często nieświadomy wpływ, że zostały przez Ciebie całkowicie wchłonięte, a potem całkowice wyparte i dziś, najprawdopodobniej, świadomie ich nie pamiętasz, ale wciąż, nieświadomie działasz według ich wzorca.

Albo przeciewnie, pamiętasz je, ale uważasz, że już są „przerobione”, bo spokojnie o nich rozmawiasz. Albo jeszcze inaczej – bagatelizujesz je jako kompletnie nie ważne i nie uświadamiasz sobie jak ogromny miały na Ciebie  wpływ i że wciąż, nieustannie  wyniszczają Ci życie. Niszczą całą Twoją intymność, radość i życiową – seksualną energię. I sabotują wszystkie sukcesy, związki, relacje międzyludzkie, kochanie siebie, seksualność, błogość i miłość. I hamują całe Twoje spełnione, życiowe działanie.   

Mapping - Mapowanie Joni

Trucizny są tym, co bardzo głęboko nosisz w sobie.

– Społeczną socjalizacją i wyparciem swojej seksualności.

– Wstydem, strachem i poczuciem winy.

– Blokującym i traumatycznym wychowaniem.

– Brakiem miłości w domu.

– Życiem z trudnymi rodzicami i w trudnych związkach.

– Przemocą seksualną i doznanymi krzywdami.

– Życiem zawsze dla innych i niewolniczym spełnianiem oczekiwań.

– Wyparciem siebie i stawianiem siebie na ostatnim miejscu.

– I wszystkimi doświadczeniami granicznymi z całego Twojego życia płodowego, całego dzieciństwa i dorosłości.

I jeśli ich nie uzdrowisz, to one będą w Tobie działać do końca Twojego życia, bo są jak wirus w komputerze, który będzie niszczyć, dopóki go nie znajdzisz i nie usuniesz. Są jak wypita trucizna, która kiedyś, raz „wypita” trwale Ciebie zatruła i wciąż działa do dziś i do teraz.

I będzie działać przez całe Twoje życie i będzie Cię nieustannie niszczyć, aż do momentu, w którym jej nie wyrzucisz, nie usuniesz z siebie i nie odwarunkujesz jej wpływu z całego swojego życia.

Dlatego potrzebujesz siebie uzdrowić, żeby raz na zawsze pozbyć się tego wpływu i mieć dobre, szczęśliwe życie.

Czuć piękno Seksualnego Dobrostanu, Błogość Uzdrowienia, Życiowe Spełnienie i Duchową Pełnię.

Dla siebie i dla Twoich Bliskich.

KUNDALINI HEALING – MAPOWANIE JONI I ANUSA I BIOENERGOTERAPIA INTYMNA TO WSZYSTKO UZDRAWIA I JEST METODĄ TRWAŁĄ, wypracowaną w ciągu 25 lat mojej osobistej tantrycznej praktyki i profesjonalnej pracy z ludźmi, ciałem i cieniem.

To, co na sesji uwolnisz z podświadomości i ciała, nie wróci już nigdy więcej!

I nie będzie już traumą, ani wewnętrznym obciążeniem.

Jeżeli coś z tej listy Ciebie dotyczy, zadzwoń do mnie, lub napisz, zarezerwuj termin i spotkamy się w mojej przepięknej świątyni. 

Usiądziemy, chwilę porozmawIamy i razem dobierzemy najlepsze metody uzdrawiania, by jak najszybciej Ci pomóc.

Kiedy jeszcze potrzebujesz Kundalini Healing, Mapowania Joni / Anusa i Bioenergoterapii Intymnej:

 

 Gdy pragniesz bardziej być sobą:

Wzmocnić świadomość swego ciała i nawiązać głęboki kontakt ze swoim wewnętrznym Ja.
Poczuć siebie przez ciało w połączeniu z sercem, duszą i usłyszeć swój wewnętrzny głos.
Wzmocnić samoświadomość i pewność siebie.
Poczuć wewnętrzną radość i wzmocnić ciepły kontakt ze swoją seksualnością i czuciem.
Wzmocnić radość z seksu i seksualności swojej i partnera / partnerki.
Wzmocnić przepływ energii seksualnej i Kundalini w ciele.
Obudzić swoją kobiecość / męskość.
Uzdrowić blokady i zahamowania, które czujesz w sobie, a nie potrafisz do nich dotrzeć i przepracować.

 

Gdy czujesz strach i zahamowanie przed spełnioną seksualnością i chcesz w sobie uzdrowić:

Brak radości z seksu.
Trudności w przeżywaniu seksualnej przyjemności i czerpania radości z orgazmu.
Ściśniecie w ciele i strach przed intymnością ze sobą i z partnerem / partnerką.
Obawy przed bliskością i przed stworzeniem intymnej / miłosnej / partnerskiej relacji.
Oziębłość seksualną lub nadmierną seksualność (hiperseksualność).
Dyskomfort, ból i blokady przy współżyciu.
Obawy przed aktywnością seksualną.
Obawy przed własną seksualną wartością.
Trudność w kochaniu siebie i swego ciała.
Wstyd przed własną nagością i cielesnością.
Trudności z zajściem w ciążę.
Brak radości życia i depresyjność.

 

Gdy czujesz wstyd i niską samoocenę i chcesz w sobie uzdrowić:

Strach przed dojrzałą dorosłością.
Strach przed nie spełnieniem oczekiwań i odrzuceniem.
Trudność w okazywaniu uczuć i ciepła emocjonalnego i fizycznego.
Zgodę na umniejszanie i poświęcanie siebie.
Zranienia w wyniku długotrwałego wypierania własnej osobowości, potrzeb, prawdziwości i seksualności.
Wewnętrzny przymus perfekcyjności.
Osobiste / społeczne / wychowaniowe / rodzinne / religijne lęki i przekonania blokujące odwagę i działanie.
Brak wiary we własną wartość.
Trudność i opór w kontaktach z ludźmi.

 

Gdy dźwigasz, a pragniesz puścić:

Ciężary psychiczne i emocjonalne noszone przez lata.
Noszone przez lata i nigdy nie wyrażane emocje.
Trudne wspomnienia i doświadczenia z dzieciństwa.
Brak rodzicielskiej troski i miłości.
Oziębłość uczuciową i emocjonalną doświadczoną / wyniesioną z domu.
Długotrwałe pozostawanie w toksycznych relacjach.
Zgodę na niechcianych seksualnych partnerów.
Przemoc fizyczną / emocjonalną / psychiczną / seksualną w dzieciństwie lub dorosłym życiu.

 

Gdy czujesz ból, żal, żałobę i potrzebujesz uwolnić:

Brak troski o siebie i zaopiekowania się sobą.
Noszony przez lata, nie uleczony ból w ciele, sercu i duszy.
Bolesne wspomnienia po chorobach.
Bolesne wspomnienia po trudnych porodach.
Nie w pełni przeżytą żałobę po rozstaniach.
Nie w pełni przeżytą żałobę po bliskich.
Strach przed ponownym znalezieniem partnera / partnerki.
Głęboki lek przed życiem / dalszym życiem w uczuciowej samotności / bez bliskości i miłości.
A także wszelkie inne obciążenia, jakie nosisz w umyśle i emocjach, a które na Ciebie wpływają i blokują Twój swobodny dostęp do pełnego kontaktu ze sobą, ciałem, sercem i energią seksualną.

 

Dalej znajdziesz jak wygląda sesja i Informacje Organizacyjne

Jak wygląda sesja:

Mapping 3 Mistrzów i Bioenergoterapia Kundalini Healing jest psycho – energetyczną terapią i specjalistycznym, manualnym, wewnętrznym masażem Joni (dla kobiet) i Anusa ( dla mężczyzn). I brdzo głęboką i bardzo spokojną terapią poprzez ciało.

Najpierw usiądziemy i chwilę porozmawiamy. Opowiem Ci o wszystkim, co potrzebujesz wiedzieć, by jak najpełniej skorzystać z tej metody uzdrawiania.

I wytłumaczę Ci jak działa Mapping 3 Mistrzów, bo wtedy łatwiej wejdziesz w cały proces.

Cały proces przebiega w jak największym spokoju. To nie jest praca emocjonalna, ani proces przeżywania / wyrzucania trudnych emocji, a spokojne wyeliminowanie z siebie wszystkiego, co traumatycznie wyniszcza, hamuje i blokuje.

Do sesji nie musisz się przygotowywać, ani mieć wcześniejszego doświadczenia w psychologicznej, ani seksualnej pracy poprzez ciało. We wszystkim Ci pomogę i poprowadzę. I nauczę Cię, jak prawidłowo uczestniczyć w sesji, żeby się ze wszystkiego uwolnić.

Podczas sesji będziesz w głębokim i świadomym kontakcie ze mną.
Dzięki specjalistycznemu prowadzeniu wprowadzę Cię w stan wewnętrznego kontaktu ze sobą i umożliwię dotarcie do wszystkich miejsc, które potrzebujesz uzdrowić w podświadomości i w ciele. Ja będę Cię prowadzić, a Ty, pod moim kierunkiem, bezpiecznie i łatwo uwalniać się ze wszystkich swoich obciążeń.

Cały proces zakończy się głębokim spokojem i wyciszeniem. I wtedy będzie czas na porozmawianie o tym, pobycie w ciszy, lub wspólne ze mną poszukanie rozwiązań, jeśli sytuacje będą wymagały zmiany, nowego podejścia, nowych rozwiązań lub działania.

 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I GRANICE

Tym, co jest dla mnie szczególnie ważne w pracy z Tobą, jest moja głęboka, intencyjna czystość. W żadnym momencie sesji nie zostaną naruszone Twoje granice i zaufanie.
Nie wydarzy się nic, na co nie wyrazisz zgody i w każdym momencie będziesz w świadomym kontakcie i zgodzie ze swoją wrażliwością, otwartością i poczuciem bezpieczeństwa.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Każda moja sesja jest trwale uzdrawiającym procesem i trwa 3h, więc na spokojnie jest czas zrobić wszystko, co potrzeba.

Efekty każdej sesji są widzialne i odczuwalne od razu, w czasie rzeczywistym, więc nie trzeba czekać na „zintegrowanie się”, ani na to, że dopiero przyjdą z czasem.

One już są, bo moje metody tak działają. Natychmiastowo uzdrawiają wszystkie przyczyny trudności, blokad i zahamowań i uczą metod, które w prosty sposób działają od razu. 

I co najważniejsze, których efekty nie mijają po sesji, tylko wzmacniają się. Rosną, rozkwitają i rozwijają swoje uzdrawiające działanie. 

Całość praktyki zazwyczaj obejmuje 1 – 3 sesje, w zależności od osoby i przebiegu procesu.

Cały proces jest tak zaprojektowany, że poszczególne sesje można robić dzień po dniu. I taką formę wybiera bardzo dużo ludzi, którzy do mnie przyjeżdzaja, szczególnie jak są z daleka.

Koszt trwale uzdrawiającej sesji 1000zl.

 

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin