Przebóstwienie – Seksualny Ogień Życia.

PRZEBÓSTWIENIE – SEKSUALNY OGIEŃ ŻYCIA. INTYMNA BLISKOŚĆ ZE SWOIM ŚWIĘTYM JA. Duchowe Narodziny i powrót do Źródła. Wewnętrzny spokój, spójność i błogość.

„Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się Tantry 3 Mistrzów, świat byłby rajem na ziemi.”

PRZEBÓSTWIENIE to proces odzyskania Wewnętrznej Spójności i Wewnętrznej Miłości poprzez trwałe i pełne połączenie Intymnej Bliskości ze swoją świadomą jaźnią, podświadomością i swoim Świętym Ja. Praca z Seksualnością, Umysłem, Ciałem i Cieniem w pełnej, kompletnej transformacji. (Dla osób praktykujących Tantrę religijnie w jakimkolwiek systemie / panteonie, proces trwałego i pełnego połączenia umysłu z umysłem Bóstwa.)

Atma to nasz Boski Duch, Dusza – Jaźń i Duchowe, Najwyższe Ja. To Ja, z którym się rodzimy i które czujemy w sercu jako naszą wewnętrzną radość i wdzięczność.
Bhakti to uwielbienie. Oddanie się, powierzenie się temu Najwyższemu, Świętemu Ja.

Atma Bhakti jest pełnym uwielbienia oddaniem się swojemu Najwyższemu, Świętemu Ja, by poprzez ciało i seksualność na zawsze powrócić do tej części Siebie. A Tantra 3 Mistrzów, osadzona w tej tradycji, to Duchowe Narodziny.

Przepiękny tantryczny proces, który pomaga poznać i przyjąć samych siebie w spokoju, miłości i zrozumieniu. Uzdrowić całą wewnętrzną walkę i poprzez ciało i seksualność odnaleźć swoją wewnętrzną mądrość, zgodność ze sobą i swoje Wewnętrzne Źródło. Złożyć mu pokłon i hołd. Oddać mu władzę i ster. I ucieleśnić je w całym swoim życiu dla siebie, dla bliskich i pięknej, wewnętrznej błogości.

Podczas 7 stopniowego cyklu poznasz praktyki, które zmienią twoje życie we wszystkich sferach, które zechcesz w sobie uzdrowić. Na każdej kolejnej sesji będziesz się uczyć nowych kroków i w każdej dziedzinie swojego życia wstawisz wszystko na właściwe miejsce.

Poznasz swoją seksualność jako energię Twojej osobowości i Cień jako energię Twojej mocy
Uwolnisz się od przekonań, przeszłości i jej wpływu
Poznasz Siebie od Nowa
Przyjmiesz swoje Wewnętrzne Prowadzenie
Uznasz swoich 3 Mistrzów
I nauczysz się żyć w głębokiej, duchowej bliskości ze swoim Świętym, Najwyższym Ja

Dzięki praktykom Atma Bhakti nauczysz się:

– Natychmiastowego uspokojenia umysłu i wyciszenia chaosu w głowie
– Zakończenia całej wewnętrznej walki i otwarcia się na swoje Wewnętrzne Światło
– Ustanowienia wewnętrznego porządku w relacji z ciałem, umysłem i seksualnością
– Tantrycznych metod szybkiego podejmowania dobrych, życiowych decyzji
– Stałego i trwałego kontaktu ze swoją Intuicją, Podświadomością, wewnętrznym światłem i wewnętrzną miłością
– Kierowania się swoim Wyższym Ja i Przyjęcia swojego Wewnętrznego Prowadzenia

A także:

– Nauczysz się pełnego prowadzenia energii seksualnej w ciele
– Natychmiastowego, trwałego uzdrowienia i pogłębienia kontaktu z ciałem i seksualnością
– Głębokiego, cielesnego i duchowego czucia siebie, ciała, intymności i seksualności
– Ukierunkowania swojej energii seksualnej w nieomylny, życiowy kompas i Duchową Moc na całe życie
– Otworzysz się na swoje Wewnętrzną Mądrość
– Odzyskasz wewnętrzny spokój i radość
– Trwałe ukierunkujesz się na pełny, życiowy dobrostan

Trzej Mistrzowie uczą, otwierają, prowadzą, uzdrawiają i słuchają.
Pomagają we wszystkim i dają wszystko.
Poznaj swoich Mistrzów.
Daj się poprowadzić.

Informacje organizacyjne:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Indywidualny, spersonalizowany proces obejmuje 7 spotkań. Każda sesja trwa 3 godziny. Zajęcia w procesie Przebóstwienia obejmują spotkania w Świątyni i praktyki domowe.

Jako Uczeń, w cały proces wchodzisz świadomie i za zgodą. I bierzesz odpowiedzialność za swoją pracę, praktyki domowe i zaangażowanie. 
Ja, jako Nauczyciel, podczas całego procesu opiekuję się Tobą, uczę, pomagam, prowadzę i wspieram. Daje narzędzia i uczę jak ich używać.
Częścią procesu może być Mapping 3 Mistrzów.

PŁATNOŚĆ:

Każda sesja trwa 3 h
Świątynna opłata za prowadzenie w Procesie: 5400. 

 

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin