CIEMNA SEKSUALNOŚĆ – Psycho-Seksualny Cień.

CIEMNA SEKSUALNOŚĆ – Psycho-seksualny Cień i Wewnętrzna Ciemność.  

Zintegrowanie Cienia – podświadomych, wypartych cech naszej osobowości i Wewnętrznej Ciemności – naszych psycho-seksualnych, ciemnych fantazji i pragnień.

Ciemna strona osobowości jest święta
I Ciemna Seksualność jest święta.

Psycho – seksualny Cień, czy piękna seksualność?

Cień – to, czym nie chcemy być, a jesteśmy, w całej swojej cielesnej i duchowej pełni. Nasze wyparte pragnienia, wstydliwe potrzeby, trudne emocje i wewnętrzny gniew. Mnipulowanie w związkach, krzywdzenie siebie i innych, a potem karanie siebie. Wstyd i poczucie winy. Wyparty sadyzm, cierpiętnictwo i codzienny, społeczny masochizm. Marzenie o uległości i dominacji, a pod tym ukryty strach przed grzechem i oceną innych.

Tu znajdziesz zintegrowanie całego swojego Cienia i nauczysz się w pełni współpracować ze swoim Cieniem – ze swoimi podświadomymi, wypartymi cechami osobowości i ze swoją Wewnętrzną Ciemnością – swoimi psycho-seksualnymi, ciemnymi fantazjami i pragnieniami.

O czym marzysz w seksie?
O czym fantazjujesz  w gniewie?
O czym, seksualnie, wciąż nie możesz zapomnieć, chociaż się starasz? 

Dominacja – uległość, Sadyzm – masochizm, Zniewolenie – oddanie się, Kontrola – zależność.
Manipulacja partnerem i podjudzanie do pożądanych, dominacyjnych i sadystycznych zachowań.
Masochizm codzienny, emocjonalny i psychiczny, cierpiętnictwo i wyniszczanie siebie.
Uległość, degradacja, poniżenie i ukryta pogarda do siebie.
Dominacja, sadyzm i ukryty gniew. I ukryta pogarda dla strony masochistycznej / uległej.
Psycho-seksualne fetysze, seksualne role i tożsamości. Wstyd i największe pragnienie. 

Czy to jest dla wszystkich?

Nie, to jest dla tych, którzy tak kochają, czują i pragną najbardziej. I dla tych, którzy od tego uciekają, wstydzą się i się tego boją. 

Czy taka osobowość i taka seksualność jest wrodzona, czy nabyta? 

Różnie. U niektórych ludzi te osobowościowe i psycho-seksualne potrzeby są wrodzone i w ciągu wychowania, rozwijanie fantazji seksualnych i seksualnych doświadczeń, mniej, lub bardziej rozwinięte w sobie. I dla nich to jest sedno ich osobowości, bo tak funkcjonuje ich mózg. Tak rozpoznaje, czyta i przetwarza bodźce i tak je łączy z dobrostanem, relaksem, intymnością, erotyką i seksualnością. I dla nich to jest nie zmienne, tacy są, tak się urodzili, tak czują i pragną. I dobrze jest, jak uczą się siebie w takiej seksualności. Jak dobrze i mądrze zarządzać sobą i swoimi seksualnymi potrzebami, by czerpać z tego moc i nie ranić tym siebie i bliskich.

A u niektórych ludzi taka osobowość i seksualność jest nabyta. Wyuczona i rozwinięta w sobie tak samo, w skutek wychowania, fantazji seksualnych i seksualnych doświadczeń. I oni, jeśli ją w sobie kochają, powinni ją sobie zostawić i też uczyć się w tym siebie, by czerpać z tego radość i także nie ranić siebie i bliskich.
Ale, jeśli ta seksualność została im narzucona, wymuszona i rozwinięta np. w celu utrzymania związku, lub zaspokajania partnera za wszelką cenę, to mogą ją w sobie odwarunkować i z niej zrezygnować.
I jak chcą wrócić do swojej prawdziwej, wrodzonej seksualności, lub dopiero ją poznać.

Jak zrozumieć w tym siebie i swojego partnera?

Na sesjach pomagam zrozumieć i przyjąć swoją ciemną stronę osobowości i seksualności i ciemną stronę osobowości i seksualności partnera / partnerki. A także pogłębić zrozumienie obustronnych pragnień, potrzeb i idących za tym psychicznych potrzeb, emocji i zachowań. 

Czego doświadczysz na sesjach?

Głębokiej wolności i przemiany wewnętrznej w pozwoleniu sobie na upragnioną seksualną tożsamość i prawdziwą osobowość
Zbudujesz w sobie dojrzałą, seksualną autonomię Self,
Uwolnienisz się od wstydu, oceny i opinii innych
Przyjmiesz swoją psychiczną, emocjonalną i seksualną dorosłość
Przeformujesz osobistą ocenę zasad i norm etycznych / moralnych dotyczących właściwego / niewłaściwego wyrażania i przeżywania własnych potrzeb i pragnień seksualnych
Stworzysz w sobie stan pełnej zgody na swoją seksualną osobowość i na osobiste pragnienia seksualne, nawet jeśli wykraczają poza przyjęte „normy”
Stworzysz i przyjmiesz własny, osobisty „kodeks” wyrażania własnej seksualności i funkcjonowania społecznego w ramach swoich potrzeb seksualnych
Otworzysz się na życie w miłości

 

Kapala

Gdy walczysz ze swoją seksualnością, gdy ją z siebie wypierasz, to budujesz w sobie swój Lęk, swój Gniew i Cień.

Robisz to w każdym momencie, gdy przytulasz się do partnera i starasz się dopasować do roli czułego kochanka, choć masz ochotę złapać za szyję, albo dać się związać, albo wziąć pas i uderzyć mocno w pośladek.

I z czasem czujesz dziwną pustkę i coraz większy smutek i brak.

Bo choć pozornie masz „udany seks”, to nigdy w życiu nie miałeś na prawdę dobrego seksu.

Ani razu takiego, w którym swobodnie się spełniasz i takiego, jakiego pragniesz najbardziej.

 I już konkretnie, w czym Ci mogę pomóc:

ŚWIADOME, SEKSUALNE JA
 Pogłębianie wewnętrznej i świadomej zgody na własną seksualność
 Poszerzenie swojej świadomości seksualnej
 Poznanie i przyjęcie swojej tożsamości seksualnej
 Przyjęcie siebie w seksualności nie normatywnej, nie prokreacyjnej
 Poznanie niezwykłego działania seksualności emocji i psychiki – seksualności poza genitalnej
 Poznanie własnych fantazji i głębokich pragnień seksualnych
 Przekroczenie  wewnętrznej bariery wstydu względem seksualności
 Rozpuszczenie poczucia niezgody i winy za własną seksualność
 Zbudowanie / odzyskanie własnej wartości w oparciu o swoją seksualność
 Czerpanie pełni życiowej i duchowej siły z własnej tożsamości seksualnej
 Stawanie się coraz bardziej sobą i doświadczenie osobistej seksualności jako czystej i świętej

ŚWIADOMA DOMINACJA I ULEGŁOŚĆ
 Odczarować krzywdzące i błędne stereotypy społeczne na temat takiej seksualności
 Poznać dynamikę w seksualnej relacji władzy, dookreślić siebie i swoje miejsce w tych seksualnych obszarach
 Zrozumieć potrzeby, charakter, emocjonalność i osobowość strony Dominującej i uległej
 Poznać zasady bezpiecznego BDSM i nauczyć się dbać o siebie nawzajem w życiu i w łóżku
 BDSM to nie przemoc – zrozumieć różnice między seksualną świadomą zgodą na ostry seks, a seksualną przemocą
 Zrozumieć czym jest i czym nie jest seksualna władza
 Zrozumieć czym jest powierzenie się i oddanie się
 Nauczyć się jak bezpiecznie przejąć władze / oddać kontrolę, by oboje byli spełnieni

ROLE PLAY / GENDER PLAY / AGE PLAY / FETYSZ
 Czym różni się wcielanie się w seksualne tożsamości i wcielanie się w seksualne role
 Przyjmowanie upragnionych tożsamości seksualnych
 „Stawanie się” a nie odgrywanie teatru
 Głęboka wolność i przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na upragnioną seksualną tożsamość
 Przyjmowanie ról przeciwnych płciowo, poznawanie swojej wewnętrznej kobiecości i męskości
 Fetyszyzacja wybranych części ciała / strojów / miejsc upragnionych do seksualnego rozwoju

ŚWIADOMY SADYZM I MASOCHIZM
 Zrozumienie siebie, dlaczego tak czujesz i jak się to w Tobie ukształtowało / psychobiologia umysłu / naturalne potrzeby mózgu / pierwotna osobowość seksualna
 Poznanie wyjątkowości masochistycznego i sadystycznego widzenia świata
 Zrozumienie swoich biologicznych, psycho-emocjonalnych potrzeb zadawania bólu / przyjmowania cierpienia
 Zobaczenie swojego cierpiętnictwa emocjonalnego, psychicznego lub fizycznego jako swojej  siły napędowej, życiowej i sprawczej
 Świadome ukierunkowanie swojego sadyzmu / masochizmu jako supermocy rozwojowej, wspierającej siebie i innych
 Świadome ukierunkowanie swojego sadyzmu / masochizmu w wybrane obszary życia, a zabranie go z innych
 Świadome kierowanie
energią seksualną w ofiarowywaniu i przyjmowaniu bólu
 Nauka  zadawania kontrolowanego bólu, by był rozwojowym, seksualnym i głębokim doznaniem dla obu stron
 Nauka przyjmowania bólu tak, by nie krzywdzić tym siebie
 Zrozumienie, jak destruktywnie działa wyparty i nieświadomy sadyzm i masochizm emocjonalny / psychiczny / fizyczny wobec siebie lub innych
 Powrót z wewnętrznej emigracji i wyjście z roli seksualnej ofiary i kata wobec siebie i innych
 Przepracowanie wewnętrznej agresji, gniewu i wewnętrznej przemocy

SEKSUALNOŚĆ GRANICZNA, SEKSUALNA DEHUMANIZACJA, EDGE PLAY
 Dehumanizacja seksualna, degradacja, poniżenie i łamanie emocjonalne
 Seksualność psychiki i emocji – psycho / emocjonalno / fizyczna bezbronność, eliminacja zmysłów – zasłanianie oczu / ograniczanie mowy i słuchu, deprywacja sensoryczna
 Kontrola oddechu, zabawy oddechem, bezpieczne „podduszanie” – kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin
 Fetysz krwi jako doświadczenie seksualne, uwalniająco-emocjonalne, duchowe, ofiara i / lub inicjacja

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA CIEMNEJ SEKSUALNOŚCI
 Bezpieczne granice i komunikacja
 SAFE WORD – słowo bezpieczeństwa, gdy potrzebujemy przerwać scenę z rzeczywiście ważnego powodu, gdy coś złego się dzieje w odczuciach / funkcjonowaniu ciała etc
SHL (Soft i Hard Limit) – granice przekraczalne i nieprzekraczalne
 SSC (safe, sane, consensual) – bezpiecznie, świadomie i za zgodą
 RACK (risk aware consensual kink) – odpowiedzialna świadomość ryzyka
 CNC (consensual non-consent) – obustronna zgoda na przekraczanie granic

 

WAŻNE !!! 

NIE JESTEM PŁATNĄ DOMINĄ.

NIE SPEŁNIAM SEKSUALNYCH FANTAZJI, ANI NIE JESTEM PŁATNĄ PRATNERKĄ SEKSUALNĄ DLA OSÓB SUB / BOTTOM / ULEGŁYCH

 

Dalej znajdziesz Informacje Organizacyjne

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Każda moja sesja jest trwale uzdrawiającym procesem i trwa 3h, więc na spokojnie jest czas zrobić wszystko, co potrzeba.

Efekty każdej sesji są widzialne i odczuwalne od razu, w czasie rzeczywistym, więc nie trzeba czekać na „zintegrowanie się”, ani na to, że dopiero przyjdą z czasem.

One już są, bo moje metody tak działają. Natychmiastowo uzdrawiają wszystkie przyczyny trudności, blokad i zahamowań i uczą metod, które w prosty sposób działają od razu.

I co najważniejsze, których efekty nie mijają po sesji, tylko wzmacniają się. Rosną, rozkwitają i rozwijają swoje uzdrawiające działanie.

Koszt trwale uzdrawiającej sesji 1000zl.

 

 

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin