Tantryczne Masaże dla Kobiet

TANTRYCZNE MASAŻE DLA KOBIET – DUCHOWA PODRÓŻ W PRZENIKANIE.
Przebudzenie Duszy, Uzdrowienie Yoni. Uświęcenie ciała i seksualności. Mistyka Kobiecej Pełni.

W Kaulickich praktykach Tantryczny Masaż jest bramą do twego wnętrza i obudzenia w sobie czystej, duchowej samoświadomości. Świętą praktyką, która pomoże ci poczuć siebie w pełni błogości i poprzez ciało i seksualność wejść w głębokie poczucie energii i swojej boskiej mocy.

Każdy z moich masaży jest pełnym miłości i ciepła Rytuałem Uświęcenia Twojej Seksualności i Przebudzenia Duchowej Mocy, która zjednoczy wszystkie Twoje zmysły i poziomy istnienia. Intencyjnym przetransformowaniem twojej Energii Seksualnej w Wewnętrzną, Życiową Moc.

Tu spotkasz Siebie w pełni bezpieczeństwa i szacunku dla całej Siebie. Odnajdziesz swoją Świętą Kobiecość – Źródło Seksualnej Mocy i Duchowego Czucia. Żeńską Esencję Duszy i Boginię. Całkowitą doskonałość, kobiece piękno i mądrą silę cielesności, która swoją miłością jednoczy wszechświat.
W Świętym Dotyku
poczujesz siebie w zjednoczeniu ciała i duszy, mądrości i zrozumienia, serca i energii seksualnej i połączeniu ich w jedność, czucie i świadome spełnienie.

I żebyś mogła jeszcze głębiej wejść w to uczucie, ofiaruję Ci przepiękną, Świątynną Inicjację Zjednoczenia Energii Seksualnej z całym Ciałem, byś mogła w pełni przyjąć tą Świętą Moc.

 

RYTUAŁY MASAŻY TANTRYCZNYCH – Puja Ziemi, Ognia, Wody, Powietrza i Tandava.

 

RYTUAŁ TANTRYCZNEGO MASAŻU – PUJA ZIEMI – PEŁNIA DUCHOWEJ MOCYGdy poprzez energię seksualną pragniesz bardzo głęboko odpocząć i wypełnić się mocą. Wejść w czucie całego ciała, wzmocnić energię seksualną w ciele i doświadczyć siebie z pełnej, duchowej perspektywy.

Ten rytuał, to Twoja głęboka, wewnętrzna podróż z umysłu do serca, w którym odnajdziesz swoją żeńską cielesność  i swoją boską istotę.

Podczas ceremonii wejdziesz w stan spokoju, radości, odpoczynku i uziemienia. Ukochasz siebie, wsłuchasz się w ciało i w serce. Poczujesz siebie w głębokiej, wewnętrznej wdzięczności.

Rytuał jest intencyjnym wejściem w świadomy kontakt ze swoja energią seksualną i poprzez masaż i intencyjnie jej kierowanie w energetyczne kanały ciała przyjęciem wszystkiego, co poczujesz w ciele. 

Ten masaż wzmacnia obudzenie pełnego czucia siebie i pogłębienie relacji ze swoim wewnętrznym Ja. Otwarcie się na bliskość ze sobą samą i w relacjach międzyludzkich i intymnych, na lepsze związki, empatię i tworzenie mocniejszych miłosnych więzi.

Ceremonia może obejmować:

 • Świątynną Inicjację Zjednoczenia Twojej Energii Seksualnej z całym ciałem
 • Delikatne i stopniowe wprowadzenie w nagość i duchowość ciała
 • Energetyczne oczyszczenie ciała – uwolnienie od psychicznego zmęczenia, napięć i stresów
 • Dobraną indywidualnie do twojej ceremonii kombinację Tantrycznych Masaży Świątynnych: Dotyk Bogini, Holistycznego Uzdrawiającego, Ogrodu Miłości i Masaży Kaszmirskich w celu głębokiego wejścia w świadomy kontakt z wewnętrzną radością i wdzięcznością.
 • Tantryczny Masaż Kundalini i odblokowanie Nadis – energetycznych przepływów ciała i energetycznych punktów Sacrum w celu wzmocnienia uzdrawiającego i oczyszczającego działania Kundalini w ciele.
 • Świątynny Rytuał Masażu Miejsc Intymnych – Masaż Yoni – zewnętrzny, bardzo czuły masaż dający głębokie przyjęcie, utulenie i ukochanie Yoni, w celu wzmocnienia kobiecej mocy w ciele i połączenia się ze swoim wewnętrznym, duchowym Ja.
 • Tantryczne, pełne nasycanie się energią seksualną i głębokie przeżywanie seksualności energetycznej / całym ciałem w celu przyjęcia i utrwalenia w sobie wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz podczas masażu w ciele, energii seksualnej i Kundalini.
 • Spokojne i ciepłe zrównoważenie energii seksualnej w ciele – wpisanie i osadzenie w ciele wszystkiego, na bardzo głębokim duchowym / wewnętrznym poziomie

 

RYTUAŁ TANTRYCZNEGO MASAŻU – PUJA OGNIA – WEWNĘTRZNY KIERUNEK I CEL. Gdy poprzez energię seksualną pragniesz wzmocnić samoświadomość, wewnętrzną klarowność i jasność w podejmowaniu ważnych decyzji. Zjednoczyć umysł z sercem i energią seksualną i odnaleźć w sobie duchową moc serca. Rozpalić ogień wewnętrznego połączenia, zgodności i świadomego, kobiecego działania.

Ten rytuał to twoja głęboka podróż we wszystko, co potrzebujesz w sobie dostrzec, rozpoznać, zrozumieć i uznać jako swoje. Brama i klucz do otwarcia się na intuicyjne czucie, mądrość i wiedzę płynącą z energii seksualnej, Kundalini, Yoni i ciała.

Rytuał jest intencyjnym wejściem w świadomy kontakt ze swoimi trudnymi decyzjami i poprzez masaż, czucie, emocjonalną pracę z ciałem i prowadzoną medytację / wizualizację, zobaczeniem prawdziwych i najlepszych dla ciebie rozwiązań.  

Ten masaż wzmacnia wewnętrzną spójność i pełnię. Pomaga skontaktować się z duszą – jaźnią i usłyszeć odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Odzyskać radość wewnętrznej misji, życiowej drogi i powołania duszy.

Ceremonia może obejmować:

 • Świątynną Inicjację Otwarcia i Zjednoczenia Twojej Energii Seksualnej z całym ciałem
 • Tantryczne praktyki świętej seksualności, świadomości i wglądu, skontaktowanie się z twoją wewnętrzną mądrością serca i energii seksualnej i otrzymanie wszystkich ważnych wskazówek odpowiedzi.
 • Tantryczny Masaż Kundalini i odblokowanie Nadis w celu wzmocnienia przepływu i czucia energii seksualnej i Kundalini w ciele.
 • Energetyczne Oczyszczenie Ciała i dobraną indywidualnie do ciebie kombinację Tantrycznych Masaży Świątynnych w celu uwolnienia się od psychicznego chaosu i otwarcia się na głębokie skontaktowanie się ze swoją cielesnością, duszą i świadomością.
 • Świątynny Rytuał Masażu Miejsc Intymnych –Masaż Yoni – głębokie i pełne rozmasowanie i utulenie Yoni, Tantryczny Masaż Świętych Punktów Energetycznych i Kierowanie Energii Seksualnej w ciele w celu wzmocnienia świadomego kontaktu z sercem i energią seksualną i przyjęcia wszystkich rozwiązań, odczuć i wskazówek, jakie pojawią się w słuchaniu swojej mądrości wewnętrznej misji, życiowej drogi, powołania i celu.
 • Głębokie, pełne nasycanie się energią seksualną i przeżywanie seksualności energetycznej / całym ciałem w celu przyjęcia, wzmocnienia i utrwalenia w sobie wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz podczas masażu w ciele, energii seksualnej i Kundalini.
 • Spokojne i ciepłe zrównoważenie energii seksualnej w ciele w celu wpisania i osadzenia w ciele wszystkiego, na bardzo głębokim duchowym / wewnętrznym poziomie

 

RYTUAŁ TANTRYCZNEGO MASAŻU – PUJA WODY – ŚWIĘTA SEKSUALNOŚĆ YONIGdy poprzez energię seksualną pragniesz poczuć wewnętrzną wolność i pełne zjednoczenie serca, duszy i ciała. Zanurzyć się w przyjmowanie Świętej Seksualności, Świętej Kobiecości i Świętej Cielesności.

Ten rytuał, to twoja głęboka, wewnętrzna podróż w mądrość ciała, powierzenie się swojemu ciału i oddanie się w moc głębokiego czucia. Ceremonia i inicjacja otwarcia się na bezwarunkowy przepływ Kundalini, energii seksualnej w ciele i tantryczną – żeńską seksualność przyjmującą.

Rytuał jest intencyjnym wejściem w świadomy kontakt ze swoją Yoni i poprzez masaż i nieerotyczne prowadzenie ceremonii, otwarciem pełnego, tantrycznego przeżywania.

Ten masaż wzmacnia świadomy przepływ energii seksualnej w ciele, poczucie różnicy między Energią Seksualną, a erotyką, stworzenie / odzyskanie kontaktu ze swoją Yoni w wewnętrznej spójności i podążanie za swoim ciałem, sercem i kobiecą duszą.

Ceremonia może obejmować:

 • Świątynną Inicjację Otwarcia i Zjednoczenia Twojej Energii Seksualnej z całym ciałem
 • Tantryczne praktyki Świętej Seksualności, skontaktowanie się z twoim kobiecym sercem, kobiecą duszą, wewnętrzną kobiecością – twoim kobiecym, świadomym Ja i przyjęcie tej najpiękniejszej części siebie.
 • Tantryczny Masaż Kundalini i odblokowanie Nadis – energetycznych przepływów ciała i energetycznych punktów Sacrum w celu wzmocnienia przepływu i czucia energii seksualnej i Kundalini w ciele.
 • Energetyczne oczyszczenie ciała i dobraną indywidualnie do twojej ceremonii kombinację Tantrycznych Świątynnych Masaży Kundalini: Dotyk Bogini, Holistycznego Uzdrawiającego i Masaży Kaszmirskich w celu otwarcia się na głębokie czucie swojej Świętej Kobiecości i przyjęcia swojej Świętej Kobiecej Seksualności.
 • Świątynny Rytuał Masażu Miejsc Intymnych – Masaż Yoni – głębokie i pełne rozmasowanie i utulenie Yoni, Tantryczny Masaż Świętych Punktów Energetycznych i Kierowanie Energii Seksualnej w ciele w celu wzmocnienia czucia w całym obszarze intymnym, świadomego kontaktu ze swoją kobiecą duszą i przyjmowania  wszystkiego, co poczujesz w połączeniu Energii Seksualnej z twoją Świętą Kobiecością.
 • Tantryczny Świątynny Masaż Czarny Diament – Tantryczny Masaż zewnętrznego obszaru anusa, pośladków, perineum (krocza), rozety, a także (opcjonalnie) Wewnętrzny Masaż Kundalini i i masaż obszaru G od strony anusa, w celu wzmocnienia przepływu energii seksualnej, Kundalini i pełnego, tantrycznego przeżywania.
 • Tantryczne, pełne nasycanie się energią seksualną i głębokie przeżywanie seksualności energetycznej / całym ciałem w celu przyjęcia i utrwalenia w sobie wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz podczas masażu w ciele, energii seksualnej i Kundalini.
 • Spokojne i ciepłe zrównoważenie energii seksualnej w ciele – wpisanie i osadzenie w ciele wszystkiego, na bardzo głębokim duchowym / wewnętrznym poziomie

 

RYTUAŁ TANTRYCZNEGO MASAŻU – PUJA POWIETRZA – ŚWIĄTYNNE OCZYSZCZENIE. Gdy poprzez energię seksualną i Dobry Dotyk pragniesz uświęcić swoje ciało i seksualność, oczyścić i ponownie siebie ukochać. Odnowić duchową relację ze swoim ciałem, seksualnością i swoją świętą mocą.

Ten rytuał to twoja głęboka, wewnętrzna podróż w przyjęcie siebie. W uwolnienie się od wstydu, obaw i niechęci związanej z ciałem, z dotykiem i nagością. W porzucenie ocen, negatywnych przekonań i  poczucia winy. Pogodzenie się z sobą i poczucie, jakbyś wróciła do wymarzonego, bezpiecznego domu.

Rytuał jest intencyjnym wejściem w świadomy kontakt z wewnętrzną niewinnością i wewnętrznym dzieckiem. I poprzez masaż, prowadzoną medytację i świątynne praktyki oczyszczające, uświęcające i uzdrawiające, ponownym przyjęciem swojej cielesnej i seksualnej świętości. 

Ten masaż wzmacnia przyjęcie siebie i ciała po ocenianiu, obwinianiu i oskarżaniu. Cieleśnie opresyjnym / pruderyjnym wychowaniu. Ponowne przyjęcie swojej kobiecości po trudnych relacjach / odrzuceniu / rozstaniu / żałobie. Przyjęcie siebie po doświadczanej przemocy i wybaczenie sobie i innym.

W zgdzie z intencją Ceremonii, sesja może obejmować indywidualnie dobraną do ciebie kompozycję tantrycznych praktyk:

 • Świątynną Inicjację Otwarcia i Zjednoczenia Twojej Energii Seksualnej z całym ciałem
 • Tantryczne praktyki świątynnego uzdrawiania, oczyszczania i uświęcania, skontaktowanie się z twoim wewnętrznym dzieckiem i odnowienie w sobie stanu czystej niewinności.
 • Tantryczny Masaż Kundalini i odblokowanie Nadis – energetycznych przepływów ciała i energetycznych punktów Sacrum w celu wzmocnienia uzdrawiającego i oczyszczającego działania Kundalini w ciele.
 • Energetyczne oczyszczenie ciała i dobraną indywidualnie do twojej ceremonii kombinację Tantrycznych Świątynnych Masaży Kundalini w celu otwarcia się na pełne miłości uświęcenie ciała i seksualności i ponowne przyjęcie siebie i swojej intymności.
 • Świątynny Rytuał Masażu Miejsc Intymnych – Masaż Yoni – głębokie i pełne rozmasowanie i utulenie Yoni, Tantryczny Masaż Świętych Punktów Energetycznych i Kierowanie Energii Seksualnej w ciele w celu wzmocnienia całego procesu, uzdrowienia i przyjęcia wszystkiego, co zostanie w tobie uświęcone i ponownie przyjęte.
 • Tantryczne, pełne nasycanie się energią seksualną i głębokie przeżywanie seksualności energetycznej / całym ciałem w celu przyjęcia i utrwalenia w sobie wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz podczas masażu w ciele, energii seksualnej i Kundalini.
 • Spokojne i ciepłe zrównoważenie energii seksualnej w ciele – wpisanie i osadzenie w ciele wszystkiego, na bardzo głębokim duchowym / wewnętrznym poziomie 

RYTUAŁ TANTRYCZNEGO MASAŻU – PUJA TANDAVA – DUCHOWA PODRÓŻ DO ŹRÓDŁAGdy chcesz się oddać i powierzyć. Puścić kontrolę, wejść w zgodność, zaufanie i spotkać prawdziwą siebie w głęboko medytacyjnym masażu intuicyjnym. Być w tym, co dadzą ci twoje emocje, uczucia, energia, umysł i ciało.

Z twojej strony Rytuał będzie wzmacniał wejście w bezwarunkową zgodność, otwartość, odpuszczenie oczekiwań i odpuszczenie kontroli. Puszczenie codzienności, wewnętrznej walki i wejście w bezpieczeństwo i powrót do wewnętrznego Źródła.

Z mojej strony Rytuał będzie improwizacją energetyczną, tworzeniem spersonalizowanego masażu w głębokim wsłuchaniu się w to, co „mówi” Twoje ciało. Pełnym skupieniem się i wsłuchaniem w ciebie. Całkowitym zestrojeniem się z Tobą i tworzeniem świętego dotyku w głębokim wsłuchaniu się w Twoje świadome i podświadome Ja.
Masaż będzie bardzo mocno współgrał z Twoją energią, będzie dostrojeniem się do Ciebie i współodczuwaniem.

Dlatego jest to jedyny masaż tantryczny, który nie ma określonej struktury. Nie wiem, co będę robić podczas ceremonii i nie wiem, co będzie się działo. Rytuał za każdym razem jest inny i nie da się go przewidzieć, ani zaplanować.

W zgodzie z twoją gotowością i intencją Ceremonia MOŻE obejmować, lub NIE obejmować:

 • Świątynną Inicjację Otwarcia i Zjednoczenia Twojej Energii Seksualnej z całym ciałem
 • Tworzenie masażu intuicyjnego w oparciu o zasady tantrycznej pracy z energią i w głębokim wsłuchaniu się w to, co „mówi” twoje ciało.
 • Tantryczne praktyki pomagające puścić kontrolę, oddać się i powierzyć. Wejść w zgodność, zaufanie i być w pełni w tym, co dadzą ci twoje emocje, uczucia, energia, umysł i ciało.  
 • Elementy tantrycznych praktyk głębokiego budzenia ciała i czucia poprzez masaż otwierający i aktywujący wszystkie zmysły przez różne formy dotyku, bodźców i kontrastów odczuwania
 • Elementy ciszy, bezruchu, skupienia, medytacji, wizualizacji, medytacji prowadzonych, tantrycznych praktyk oddechowych i seksualnych, towarzyszenia ciału bez dotyku…..
 • Tantryczny Masaż Kundalini i odblokowanie Nadis – energetycznych przepływów ciała i energetycznych punktów Sacrum w celu wzmocnienia uzdrawiającego i oczyszczającego działania Kundalini w ciele.
 • Świątynny Rytuał Masażu Miejsc Intymnych – Masaż Yoni – głębokie i pełne rozmasowanie i utulenie Yoni, Tantryczny Masaż Świętych Punktów Energetycznych i Kierowanie Energii Seksualnej w ciele w celu wzmocnienia bezwarunkowego puszczenia codzienności, wewnętrznej walki i wejścia w bezpieczeństwo i powrót do wewnętrznego Źródła.
 • Tantryczne, pełne nasycanie się energią seksualną i głębokie przeżywanie seksualności energetycznej / całym ciałem w celu przyjęcia i utrwalenia w sobie wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz podczas masażu w ciele, energii seksualnej i Kundalini.
 • Spokojne i ciepłe zrównoważenie energii seksualnej w ciele – wpisanie i osadzenie w ciele wszystkiego, na bardzo głębokim duchowym / wewnętrznym poziomie

Dodatkowo, każda ceremonia może obejmować:

masaż Yoni

PRZED ROZPOCZĘCIEM MASAŻU:

Usiądziemy i chwilę porozmawiamy. Pozwoli Ci to bezpiecznie poczuć się w nowej sytuacji i miejscu. Razem omówimy intencje masażu i wyznaczymy zakres sesji / dotyku i nagości, byś mogła w pełni powierzyć się i przyjmować.

Zanim położysz się na materac, nauczę Cię przyjmowania masażu, byś mogła jak najpełniej wejść w swoją Moc, całkowicie wypełnić się swoją energią i doświadczyć w swoim ciele pełni spójności, czucia i głębi.

Masuję naturalnym, ciepłym olejem, w pełni bezpiecznym dla Twojego ciała. Moje olejki eteryczne sprowadzam z Indii. Są to najwyższej jakości i czystości esencje zapachowe, jakie są dostępne na świecie.

 

DODATKOWO, KAŻDA CEREMONIA MOŻE OBEJMOWAĆ:

 • Wprowadzenie w intencyjną pracę z energią seksualną poprzez ciało
 • Szybką naukę prawidłowego przyjmowania tantrycznego masażu i kierowania energii seksualnej w ciele, byś mogła jak najpełniej z tej sesji skorzystać
 • Prowadzenie i pomoc w przyjmowaniu wszystkiego, co poczujesz i doświadczysz na poziomie cielesnym, energetycznym, emocjonalnym i wewnętrznym.
 • Bezpieczne przejście przez psychologiczne, emocjonalne, cielesne i seksualne potrzeby / trudności / zahamowania, jeśli takie się pojawią.
 • Elementy ciszy, bezruchu, skupienia, medytacji, wizualizacji, tantrycznych praktyk oddechowych i seksualnych, jeśli będą potrzebne.
 • Przed i po masażu możesz wziąć prysznic w eleganckiej, komfortowej łazience.
  Ciepło i komfort w masażu zapewni Ci specjalistyczne ogrzewanie na podczerwień.

 

Zachęcam Cię do skorzystania z kilku sesji masażu, ponieważ regularność praktyk utrwali Twoje umiejętności prowadzenia energii seksualnej w ciele i wzmocni uzdrawiające działanie uwolnionej w rytuale Kundalini.

 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I GRANICE W MASAŻU

Tym, co jest dla mnie szczególnie ważne w pracy z Tobą, jest moja głęboka, intencyjna czystość.

W żadnym momencie ceremonii nie zostaną naruszone Twoje granice i zaufanie.

Nie wydarzy się nic, na co nie wyrazisz zgody i w każdym momencie ceremonii będziesz w zgodzie ze swoją wrażliwością, otwartością i poczuciem bezpieczeństwa.

Podczas moich ceremonii nic nie dzieje się na siłę – w każdym momencie masażu Ty decydujesz o granicach Twojej sesji i o tym, jak gęboko chcesz wejść w nagość i kiedy chcesz przyjąć masaż intymny – na pierwszym, czy na którymś kolejnym spotkaniu.

Podczas sesji ja odpowiadam za jakość i przestrzeń, która umożliwi Ci Twoje, jak najgłębsze doświadczenie.
Ty odpowiadasz za swoją gotowość, zaangażowanie, powierzenie się i głębokość swojego doświadczenia.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Do rytuałów nie musisz się przygotowywać, ani mieć wcześniejszego doświadczenia. We wszystkim Ci pomogę i poprowadzę, a to, co może być potrzebne (np.czysty ręcznik), mam na miejscu. Ty przyjdź z ciekawością i otwartym sercem.

ŚWIĄTYNNA OPŁATA ZA CEREMONIĘ

Rytuał Ziemi 2h 700zł / 3h 800zł

Rytuał Ognia, Wody, Tandava 3h 800zł

 

 

Zadzwoń do mnie, porozmawiajmy i zarezerwuj termin pierwszej sesji, wprowadzającej w dalszy proces
884 394 568
Jeśli nie odbieram, napisz email:  info.kalalunatemple@gmail.com

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin