Uzdrawianie Seksualności

ENERGIA SEKSUALNA – ŹRÓDŁO ŻYCIA, ZDROWIA I SPEŁNIENIA

Swobodnie płynąca energia seksualna jest szczytowym doświadczeniem wewnętrznej mocy, energii całego ciała i pełni życia. Najgłębszym doświadczeniem wewnętrznym i osobistym, jakiego możesz doświadczyć.

 

Energia Seksualna – Złoty Lotos i tantryczna, święta moc w każdym człowieku.

Serce i dusza każej kobiety i każdego mężczyzny.

W Tantrycznych Praktykach używana do pełnego poznania siebie i bezwarunkowego pokochania.

Energia seksualna jest w nas obecna już w życiu płodowym i płynie przez całe życie, BEZ WZGLĘDU NA POZIOM LIBIDO I JAKOŚĆ ŻYCIA EROTYCZNEGO.

Mają ją wszyscy:

 • osoby o standardowo pojmowanej seksualności
 • z wysokim i niskim libido
 • odczuwający erotykę i seksualność psycho – emocjonalnie, energetycznie i całym ciałem
 • wszyscy, którzy nie odczuwają / potrzebują pobudzenia genitalnego do odczuwania erotycznej przyjemności
 • ludzie skierowani na inną niż standardowa seksualność
 • ludzie aseksualni

W Tantrze Seksualność jest Piękna, Czysta i Święta.

Seksualność, bez względu na to, czy jest w nas rozpoznana, czy ukryta, definiuje naszą osobowość, wpływa na nasz charakter i na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Nie rozpoznana, lub wypierana, podświadomie warunkuje jakość i obraz naszych relacji intymnych i wszystkich kontaktów międzyludzkich.

Świadomie rozpoznana, kierunkowana i rozwijana wzmacnia połączenia nerwowe w całym ciele. Buduje połączenia energetyczne pomiędzy obiema półkulami mózgu i ożywia cały układ energetyczny.

Dzięki temu czujemy jedność, połączenie i głębokie, intymne więzi.

Łączymy seksualność z zaufaniem, bliskością i miłością.

Tworzymy związki i cenimy świadomą, bezpieczną bliskość.

Dzięki energii seksualnej rozwijamy się w łonie matki, poznajemy świat jako dzieci i wchodzimy w wiek dorastania.

Dzięki tej mocy myślimy, czujemy, podejmujemy decyzje, uczymy się przez całe życie, tworzymy, słuchamy, rozwijamy inteligencję i nieskrępowaną wyobraźnię.

Dzięki tej mocy dotykamy, rozmawiamy i widzimy siebie i drugiego człowieka. Czujemy energię w ciele i poznajemy swój popęd seksualny.

Gdy jesteśmy w pełni zgodni ze sobą i zestrojeni ze swoją seksualnością – kochamy siebie samych, budzimy Kundalini i doznajemy mistyczności.

uzdrawianie seksualności

KUNDALINI ŚAKTI – ŚWIĘTA MOC SERCA

Żaden człowiek nie przebudzi się bez Energii Seksualnej.

Serce nie przebudzi się bez Energii Seksualnej.

Bez Energii Seksualnej nie przebudzi się Kundalini.

 

W Indiach, kraju największych duchowych tradycji, od wieków czczono i wielbiono moc Kundalini jako naturalną, uzdrawiająca boską moc w człowieku. Klucz do dobrostanu, radości, wewnętrznej pełni i zdrowego, spełnionego życia. Bramę do swojego potencjału, talentów i największej, osobistej mocy.

Energia Kundalini – indywidualna, psycho – duchowa moc każdego człowieka, najgłębsze źródło i najpotężniejsza wewnętrzna siła. W Kaulickich Tantrach wielbiona, jako emanacja Śakti – najwyższa duchowa moc żeńskiej energii przebóstwienia, inspiracji i pełnej, wewnętrznej spójności.

W tantrze symbolizują ją Święte, Złote Kobry.

W naszym ciele symbolizuje ją wąż zwinięty u podstawy kręgosłupa. Gdy jest budzony, wznosi się w górę całego ciała. Wypełnia serce, umysł i wszystkie energetyczne kanały, dając przebudzoną i czystą świadomość.

Kundalini jest zawsze obecna w każdym człowieku i we wszystkim, co istnieje.

 • Daje inspiracje, rozbłysk świadomości i inteligencji.
 • Uaktywnia wewnętrzne czucie i przepływ.
 • Rozwija sztukę i artyzm.
 • Daje moc tworzenia i stwarzania.
 • Wzmacnia poczucie bycia we właściwym czasie i miejscu. W obecności i świadomości swego powołania i kierunku i swojej drogi.
 • Jest Sercem i Duszą każdego człowieka. Ogniem który rozpala, likwiduje bariery i wszystko, co stoi na drodze do samoświadomości, pełnego rozwoju i spełnionej duchowości.

Hinduscy mistrzowie Tantry wiedzieli, że jest to energia, która jest Sercem i Duszą człowieka – najgłębszym źródłem i najpotężniejszą osobistą duchową mocą.

Rozumieli, że zestrojona z sercem jest drogą i światłem dla każdego, kto przyjmuje ją w sobie z wdzięcznością i głębokim pokłonem.

Z tak pojmowaną energią Kundalini pracujemy w tantrycznym rozwoju. Budzimy ją, rozprowadzamy po całym ciele i zasilamy nią wszystkie procesy i emocje, z którymi pracujemy.

uzdrawianie seksualności

TANTRYCZNY PROCES ROZWOJOWY / UZDRAWIAJĄCY JEST PSYCHOEMOCJONALNYM PRZYJĘCIEM SIEBIE PRZEZ CIAŁO.

W tantrycznej praktyce mówimy, że uzdrowisz siebie wtedy, gdy przestaniesz z sobą walczyć.

Gdy przestaniesz potrzebować wewnętrznej walki i niezgody na siebie.

 

Zazwyczaj, gdy mówisz, że chcesz stać się lepszą wersją Siebie, lub uzdrowić w sobie jakieś obszary, to masz na myśli te części Siebie, na które się emocjonalnie nie zgadzasz. Które są trudne, budzą obawy, lub nie pasują Ci do pożądanego, wypracowanego, lub wyuczonego wizerunku.

Przed którymi uciekasz, chociaż od początku Twego życia są częścią Ciebie. 

W takim rozumieniu „uzdrowienie” oznacza pozbycie się części Ciebie. Wyrzucenie, wypchnięcie z Ciebie tego, co jest Twoją częścią, w imię „rozwoju i „pracy nad sobą”.

Tymczasem, by stać się lepszą wersją Siebie, potrzebujesz najpierw przestać ze sobą walczyć, a potem przyjąć taką wersję Siebie, jaka jest.

Jaką jesteś na dziś.

Jaką jesteś całe swoje życie, w każdym obszarze i w każdym aspekcie.

 • Z całym swoim potencjałem, talentami i ograniczeniami.
 •  Ze wszystkimi osiągnięciami i porażkami.
 • Z całą swoją sprawczością i bezradnością.
 • Ze wszystkim co myślisz i czujesz.
 • Ze wszystkim, czego potrzebujesz i pragniesz.
 • Z całym swoim życiowym doświadczeniem, jakie w sobie nosisz od pierwszego dnia życia.

Dlatego, że w Czarnej Tantrze Twoje Ja to coś, co masz w sobie odnaleźć, a nie uzdrowiać. Poznać, a nie zmieniać. Uwolnić i rozwijać, a nie poprawiać.

Zaufać Sobie, bo wszystko w tobie jest święte i zawsze na swoim miejscu.

 

By siebie „uzdrowić”, potrzebujesz wszystko w sobie przyjąć jako Swoje,
ponieważ rozwinąć w sobie możesz tylko to, co w pełni przyjmujesz jako Swoje.

Jako Siebie.

W wewnętrznej zgodzie możesz pracować tylko z tym, co uznajesz jako ważną, potrzebną
i cenną część Siebie.

A w tantrycznym rozumieniu wszystko, co jest częścią Ciebie jest ważne, potrzebne i boskie.

Jest Twoim całkowitym najważniejszym i osobistym skarbem.

Na moich zajęciach uczę takiego przyjęcia Siebie.

Uzdrowienia wewnętrznej walki, ukochania swojej mocy i ukochania swojej niemocy. Zdrowej miłości własnej i trwałego psychoemocjonalnego stanu świadomości, w którym nie musisz Siebie umniejszać i nikomu się z Siebie tłumaczyć.

W procesie możemy pracować na wielu poziomach:

 • emocjonalnym
 • psychologicznym
 • pełnego spektrum seksualności
 • relacyjnym
 • finansowym
 • zawodowym
 • a także w sferach nadużyć i przemocy seksualnej

Podczas całego procesu opiekuję się, prowadzę, motywuję, wspieram, daję narzędzia i uczę jak ich używać.

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin