Święty Cień

TANTRYCZNA SEKSUALNOŚĆ CIENIA

 

Praktyki, które dziś nazywamy Dark Erosem, Shadow Tantrą, Tantrycznym Kinkiem, czy Tantrą Cienia znajdujemy w całej wielowiekowej tradycji Czarnej Tantry i we wszystkich kulturach,
jakie istniały i istnieją na ziemi.

 

We wszystkich tradycjach plemiennych, duchowych, szamańskich, w całym świecie starożytnym, a także we współczesnych, chrześcijańskich zachodnich kulturach. Gloryfikowane jako najmocniejsze praktyki pełnego kontaktu z ciełem i brama do samoświadomości. Esencja ekstatycznych rytuałów transformujących i uwalniających głębokie, wewnętrzne zahamowania, a także ścieżka świętych praktyk seksualnych i rytuałów integrujących wewnętrzny, psycho – seksualny cień.

 

DARK EROS i SHADOW TANTRA 

Potoczna opinia o Tantrze i tantrycznej seksualności mówi, że seksualność, by prowadziła do samopoznania, oświecenia i spełnienia, musi być ciepła, czuła, świadoma, najlepiej w pozycji YabYum, w pełni obecności i kochająca.

I to wszystko to prawda, tylko, że nie cała.

Żeby seks mógł stać się Twoją najgłębszą modlitwą, duchową i mistyczną praktyką, dać Ci transformację, oświecenie, wyzwolenie i świadomość, przede wszystkim musi być prawdziwy. Zestrojony ze świadomością potrzeb i pragnień, otwarty na najgłębsze fantazje, na nieskrępowaną i indywidualną ekspresję.

 

Tantryczny seks musi być zgodny z Twoja osobowością. Taki, jakiego na prawdę pragniesz.
Jaki podnieca Cię najbardziej i jakiego pragniesz najbardziej na świecie!

Musi być Twój własny. Musi Cię zachwycać.

Tylko wtedy stanie się miłością, medytacją i pięknym, duchowym rytuałem.

 

Zastanów się przez chwilę, czego chcesz spróbować, czego najbardziej pragniesz. W jakich praktykach chcesz rozwijać swoją duchowość? Czy to faktycznie ma być potocznie rozumiana tantra? A może nie tylko?

Może pragniesz czegoś zupełnie innego? W zupełnie innej scenerii? W zupełnie inny sposób?

Może pragniesz wziąć w rękę pejcz, lub poczuć go na swoim ciele?

Może pragniesz spełnienia w puszczeniu kontroli, „zniewoleniu”, w więzach i w takich emocjach?

Może marzysz o wcielaniu sie w seksualne role, zabawy, sceny i w zmiany tożsamości? Albo o przebierankach i niestandardowej identyfikacji płciowej?

A może o Dominacji, uległości, wymianie władzy i przejmowaniu seksualnej kontroli?

O czymkolwiek marzysz – to może być Twoja własna seksualność tantryczna, jeśli tylko w taki sposób do niej podejdziesz. Świadomie, ze zrozumieniem, szacunkiem i duchową / rozwojową intencją.

Czarna Tantra, czcząc wszelkie formy ludzkiej seksualności, jeśli tylko są praktykowane za obopólną zgodą, wychodzi na przeciw tym pięknym pragnieniom i stwarza bezpieczną przestrzeń dla tej drogi rozwoju.

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRAKTYKOWANIA TANTRY CIENIA

 

– pogłębia ekstatyczny i świadomy kontakt z ciałem
– pogłębia dochowość i pełną samoświadomość
– rozwija zrozumienie energii seksualnej jako kompletnej mocy stwórczej dla wszystkich aspektów siebie
– uwalnia napięcia, stresy i likwiduje blokady wewnętrzne w ciele i świadomości
– uczy ukochania i pełnej akceptacji siebie
– uwalnia od wstydu i lęku przed własną seksualnością
– pomaga poznać swoje prawdziwe fantazje, pragnienia i potrzeby seksualne
– pomaga w pełni pogodzić się ze swoimi fantazjami, pragnieniami i potrzebami seksualnymi
– pomaga stworzyć ciepłą i zgodną relację ze swoją seksualną naturą
– pozwala wnieść przestrzeń akceptacji i spokoju w swoje pragnienia i w swoją seksualną ekspresję
– uczy przyjmować ciało jako to, czym jestem, a nie to, co mam
– pozwala zdefiniować swoją pełną orientację seksualną
– pozwala poznać swój w pełni ukierunkowany popęd seksualny
– uwalnia od powszechnie przyjętych przekonań o seksie, seksualności, ciele
– pomaga uwolnić się od, często krzywdzących, pojęć o słuszności / normalności / nienormalności pragnień i zachowań seksualnych
– pozwala przeformować osobistą ocenę zasad i norm etycznych / moralnych dotyczących właściwego / niewłaściwego wyrażania i przeżywania własnych potrzeb i pragnień seksualnych
– pomaga stworzyć stan pełnej zgody na osobiste pragnienia seksualne, nawet jeśli wykraczają poza przyjęte „normy”
– pomaga stworzyć i przyjąć własny, osobisty „kodeks” wyrażania własnej, seksualności i funkcjonowania społecznego w ramach własnych potrzeb seksualnych
– otwiera na życie w miłości

święty cień

UZDRAWIANIE SEKSUALNEGO CIENIA

Seksualność Cienia – to wszystko, co Cię skrycie pociąga.

Całe seksualne tabu obecne w Twoim życiu osobistym, intymnym, społecznym i kulturowym. 

Twoje pragnienia i fantazje o których marzysz „od zawsze”, a do których często wstydzisz się przyznać nawet przed sobą. Którym boisz się powiedzieć TAK! nawet wtedy, gdy nikt nie widzi.

Wszystkie seksualne tożsamości, o których marzyć Ci „nie wypada”. Wszystkie seksualne role, zabawy statusem społecznym i pragnienia, których pragniesz spróbować i doświadczać w sposób bezpieczny, twórczy, głęboki i rozwojowy.

Seksualny Cień to również to, co wypierasz, na co nie chcesz się zgodzić w sobie, co odrzucasz jako „nie właściwe”, „nie dobre”, „nie normalne”, czego nie potrafisz przyjąć, bo jest stereotypowo nie standardowe.

Wszystkie Twoje wewnętrzne podniety i pragnienia, które czujesz i pragniesz realizować, ale pod presją społeczną / relacyjną udało Ci się je zamieść do kąta i udawać, że nie istnieją. I teraz bolą i uwierają nie kochane i nie utulone.

Uzdrowiony cień to taki, który przestaje być cieniem, zostaje wyjęty „z szafy” i staje się integralną i radosną częścią Twojego życia. Poznany, przyjęty, ukochany i realizowany w zgodzie z Tobą i Twoimi głębokimi potrzebami staje się jasną częścią Ciebie.

Czarna Tantra uczy, że te wszystkie fantazje i pragnienia są piękne, dobre, czyste i ludzkie. Zwyczajne. Naturalne. W jakimś stopniu wszyscy je mamy. I zamiast wypierać lub obarczać je wstydem, warto je otwarcie poznawać, oswajać i integrować. Szukać w nich samoświadomości, spełnienia, zgody na siebie i głębokiej, duchowej mocy.

Z czym możemy pracować?

– Kink jako starożytne praktyki tantryczne
– Kink – integralna część starożytnych i szamańskich kultur inicjacyjnych
– Kink jako codzienna aktywność bardzo wielu ludzi na świecie – międzyludzka, naturalna, zwyczajna, poplularna i radosna
– Kink, czyli seksualność nie normatywna, nie prokreacyjna, skierowana na rozwój i pogłębianie samoświadomości
– Kink i seksualność BDSM
– Kink jako głęboka, duchowa transformacja świadomości.

Zgodność i świadomość siebie:

– doświadczanie osobistej seksualności jako czystej i świętej
– pogłębianie wewnętrznej i świadomej zgody na własną seksualność
– poszerzanie swojej świadomości seksualnej,
– poznawanie i przyjmowanie swojej tożsamości seksualnej
– przyjmowanie siebie w seksualności nie normatywnej, nie prokreacyjnej
– poznawanie seksualności emocji i psychiki – seksualności poza genitalnej
– poznawanie własnych fantazji i głębokich pragnień seksualnych
– przekraczanie i rozpuszczanie wewnętrznych barier i wstydu względem seksualności
– rozpuszczanie poczucia winy za własną seksualność
– budowanie / odzyskiwanie własnej wartości w oparciu o swoją seksualność
– czerpanie siły i pełni z własnej tożsamości seksualnej

Intymna komunikacja:

– nauka intymnej komunikacji, głębokiego zaufania, wyrażania zgody i wyznaczania granic
– jak rozmawiać o swoich seksualnych fantazjach
– jak otwarcie mówić o swoich seksualnych potrzebach

Role Play / Gender Play / Age Play / Fetysz

– wcielanie się w seksualne tożsamości, wcielanie się w seksualne role
– przyjmowanie upragnionych tożsamości seksualnych
– „stawanie się” a nie odgrywanie teatru
– głęboka wolność i przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na upragnioną seksualną tożsamość
– zabawy wiekiem i statusem społecznym
– przyjmowanie ról przeciwnych płciowo
– poznawanie swojej wewnętrznej kobiecości i męskości
– przebieranie się w przeciwną płeć
– zabawy fetyszami wybranych części ciała / strojów / miejsc upragnionych do seksualnego rozwoju

Uległość i Oddanie się w Seksualnej Relacji Władzy:

– poznawanie i rozumienie dynamiki relacji Dominacji i uległości
– dbanie o siebie i siebie nawzajem w relacji seksualnej władzy
– usługiwanie i spełnianie pragnień
– wydawanie poleceń i przejmowanie kontroli
– bezpieczne nagradzanie i karanie
– wiązanie i erotyczne „zniewalanie”
– seksualne, kinkowe zabawki
– bezpieczne oddawanie kontroli
– poszanowanie obopólnych granic
– otwarta komunikacja i słowo bezpieczeństwa / safe word

Świadomy Sadyzm i Masochizm:

– sadyzm i masochizm emocjonalny / psychiczny / cielesny wobec siebie lub innych
– cierpienie emocjonalne, psychiczne lub fizyczne jako siłą życiowa i sprawcza
– świadomie ukierunkowany sadyzm / masochizm jako moc rozwojowa i wspierająca
– nieświadomie kierunkowany sadyzm /masochizm jako moc chaotyczna i niszcząca
– przyjmowanie i ofiarowywanie bólu jako starożytne praktyki świątynne, duchowe i rozwojowe
– mistyczność / transformacyjność przyjmowania i wymierzania bólu
– świadome kierowanie energią w ofiarowywaniu i przyjmowaniu bólu
– zasada SSC (safe, sane, consensual) – bezpiecznie, świadomie i za zgodą
– zasada RACK (risk aware consensual kink) – odpowiedzialna świadomość ryzyka

Edge Play jako Duchowa Inicjacja:

– eliminacja zmysłów – zasłanianie oczu / ograniczanie mowy i słuchu
– deprywacja sensoryczna
– kontrola oddechu / zabawy oddechem
– bezpieczne „podduszanie” – kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin
– fetysz krwi jako doświadczenie duchowe, ofiara i / lub inicjacja – zabawy igłami – Needle Play

 

WAŻNE!!!

ZAJĘCIA SĄ UZDRAWIAJĄCYM, ROZWOJOWYM PROCESEM. NAKIEROWANYM NA POZNAWANIE / PRZYJMOWANIE SEKSUALNOŚCI NIENORMATYWNEJ JAKO SWOJEJ INTEGRALNEJ. PEŁNEJ I PIEKNEJ CZĘŚCI SIEBIE.

NIE JESTEM PŁATNA DOMINĄ SPEŁNIAJĄCĄ SEKSUALNE FANTAZJE, ANI PRATNERKĄ SEKSUALNĄ DLA OSÓB SUB / BOTTOM / ULEGŁYCH

NIE PRZYJMUJĘ KLIENTÓW PRAGNĄCYCH ZASPOKAJAĆ ZE MNĄ SWOJE KINKOWE FANTAZJE SEKSUALNE.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– Program zajęć opracowany indywidualnie, dostosowany do Twojej osobowości i głebokich, wewnętrznych potrzeb
Ilość spotkań ustalamy indywidualnie, w zależności od przebiegu rozwojowego procesu i Twoich potrzeb, (każde spotkanie trwa 3 godziny).
Spotkania odbywają się w zaufaniu, intymności i bezpiecznej przestrzeni Świątyni – bez osób trzecich.
Podczas praktyk może być OBECNA nagość.
Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

Cena: 800 zł / sesja

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin