KALA LUNA TEMPLE


Kaulicka Tantra 3 Mistrzów

Uzdrawianie Seksualności i Cienia

Przebóstwienie Energii Seksualnej

Święta Seksualność Czarnej Tantry

W drodze do Świętej Seksualności.

Nazywam się Luna. Jestem Mistrzynią Kaulickiej Tantry Uzdrowienia w ścieżce Aghori

i ekspertem w tantrycznej, psycho-emocjonalnej terapii seksualności i cienia poprzez ciało.

 

Witam Cię pięknie w mojej Złotej Świątyni.


To, co ci tutaj proponuję, to nie są praktyki neo-tantry zachodniej.

Tu znajdziesz zupełnie inną wartość.

 

Kala Luna Temple to miejsce niezwykłe.

Najstarsza w Polsce świątynia Tantrycznego Uzdrawiania Seksualności i jedyny,

rytualnie otwarty aśram Tradycyjnej Czarnej Tantry Kaulickiej,

poświęcony Uzdrawianiu i Przebóstwianiu Seksualności i Cienia metodą

Tantra 3 Mistrzów. 

To moja autorska, niezwykła metoda natychmiastowego, tantrycznego uzdrawiania,
by poprzez duchową transformację uzdrowić swój Cień i swoją Seksualność w każdej życiowej sferze.
I wejść w swój Duchowy Spokój, Wewnętrzną Spójność i Święte – Najwyższe Ja
.

 

Już wiesz, że droga do Świętej Seksualności wiedzie przez Wewnętrzne Uzdrowienie. Bo na fundamencie wstydu, blokad, lub traumatycznych doświadczeń nie zbudujesz tego, co jest dobre i święte.

Potoczne przekonanie mówi, że jedyna droga do uzdrowienia, to powolny, długi i trudny proces. I jeśli chcesz, możesz w to wierzyć, ale pamiętaj, że to nie jest jedyna prawda. Więc możesz w nią wierzyć i wciąż czekać na uzdrowienie, albo poszukać innej drogi. I znaleźć szybciej działające rozwiązania.  

Tantra 3 Mistrzów to pełny proces Uzdrowienia wszystkiego, co zostało w tobie skrzywdzone i Przebóstwienia Energii Seksualnej we wszystkich zablokowanych obszarach życia. 

Stworzyłam go po to, by szybko, mocno i trwale pomóc ci w uzdrowieniu seksualności i cienia w całej zablokowanej sferze: energetycznej, czuciowej, intymnej, emocjonalnej, psychologicznej, religijnej, przekonań, relacyjnej i zawodowej. A także w sferze seksualnego cienia, winy, wstydu, bólu,  nadużyć i trudnej seksualnej przeszłości.
By uzdrowiona stała się Radością, Bramą do Szczęśliwego Życia i źródłem Wyższej Świadomości. Czyli do tego, z czym się naturalnie urodziłaś / urodziłeś, a co zostało skrzywdzone, lub zahamowane w skutek społecznej socjalizacji, trudnych doświadczeń granicznych z przeszłości, lub blokującego wychowania. 

Tajemnica mojej uzdrawiającej mocy kryje się w tym, że mam dar widzenia sedna problemu.

Prawdziwych przyczyn sytuacji, w jakiej się znajdujesz i prawdziwych obszarów do zmiany i uzdrowienia. Dlatego pracuję w sposób, który od razu definiuje faktyczny problem i daje adekwatne rozwiązania. Dzięki temu bardzo często jest tak, że na sesjach pracujemy z zupełnie innym tematem, niż to, z czym przychodzisz. Bo pracujemy z rzeczywistą potrzebą, a nie z tym, co jesteś w stanie w sobie zobaczyć.

Moje uzdrowienie jest łatwe i szybkie, bo uzdrawiający proces ma dawać ci lekkość i radość.
Dlatego działam najszybszą, najkrótszą i pewnie najskuteczniejsza metodą, jaka istnieje. 

Więc ze mną nie będziesz pracować latami i kręcić się dookoła rzeczywistego tematu, tylko od razu na pierwszej sesji zajmiemy się tym, co jest faktycznie do uzdrowienia. Tak, żeby jak najszybciej ci pomóc. Bo moim celem jest pomóc ci prosto i skutecznie, w jednej lub kilku sesjach, byś już nie musiał / musiała szukać innych terapii, warsztatów i metod. Tylko zrobić robotę, uzdrowić się i szczęśliwie przeżyć swoje życie.  

Dlatego w mojej świątyni dzieją się cuda.

Bo moja Tantra to MOC, która przynosi rzeczywiste i namacalne efekty. To, co robię, trwale pomaga, bo tak chcę pracować. Takim jestem człowiekiem, że chcę, żeby wszystko, co robię miało jak najwyższą jakość i wartość. Dlatego pracuję po to, żeby POMÓC – a nie pomagać, UZDROWIĆ, a nie uzdrawiać i NAUCZYĆ, a nie uczyć. I dlatego stworzyłam Tantrę 3 Mistrzów, bo daje metody, które tak działają.

Tantrycznego Uzdrawiania uczyłam się w Kaulickiej Świątyni, gdzie przez wiele lat  mieszkałam i pracowałam pod kierunkiem moich Nauczycieli, Opiekunów i Mistrzów. 
Cała moja tantryczno-terapeutyczna specjalizacja w pracy z ciałem, seksualnością i Najwyższym Ja została wypracowana w przeciągu 25 lat mojej osobistej tantrycznej praktyki i ponad 20 lat pracy z ludźmi w obszarze tantrycznego uzdrawiania, bioenergetycznej pracy z ciałem i integracji pełnego spektrum seksualności.

Więcej o tym, kim jestem i jak wyglądała moja droga do Tantry możesz przeczytać w zakładce „O mnie”. O Tantrze, mojej pracy i nauce Tantrycznego Uzdrawiania w Kaulickiej Świątyni, w zakładce „Tantra-Blog”. A o jakości moich sesji w „Podziękowaniach Uzdrowionych”.

 

 A teraz zapraszam cię na Przebóstwienie.

 

Cały, kompletny proces Uzdrowienia i Przebóstwienia Energii Seksualnej składa się 5 etapów, w których możemy pracować całościowo, lub w pojedynczych, wybranych sesjach:

Najpierw – TANTRA PROWOKATYWNA – transformacja mentalna i przeformatowanie umysłu. Tu uzdrowisz umysł, świadomość, przekonania, wychowanie i przyjmiesz swoją rolę w całym procesie. Czyli wszystko, od czego potrzebujesz zacząć, by cały proces był jak najlepszy.

Gdy już mamy ogarniętą podstawę – MAPPING 3 MISTRZÓW – uzdrawianie energią i pełne uzdrowienie wszystkiego, co w tobie zostało skrzywdzone / zablokowane / straumatyzowane, bo na fundamencie blokad i krzywd nie zbudujesz spełnionego życia. Dlatego trzeba odwarunkować / odwrócić wpływ wszystkich negatywnych doświadczeń granicznych z przeszłości, bo gdyby się nie wydarzyły, to byś był / była zupełnie innym człowiekiem. Ukształtowanym bez tych obciążeń, blokad i zahamowań. Czyli Mapping 3 Mistrzów to jest zmiana / uzdrowienie przebiegu połączeń nerwowych w podświadomości, które zostały trwale zmienione w skutek trudnych / traumatycznych doświadczeń. I które wciąż nosisz w sobie i  podświadomie w tobie działają w post-traumatycznej konfiguracji. I jeżeli nie zostaną odwrócone, nie zostanie przywrócony ich naturalny bieg, to takie zostaną do końca życia i będą działać w krzywdzący dla ciebie sposób.

Następnie – GURUDEWA – Wewnętrzny Mistrz i Przyjaciel. Tu zrezygnujesz z bycia swoim wrogiem i staniesz się swoim Największym Przyjacielem. Nauczysz się swojego prawdziwego Ja, już „na czysto”, bez traumatycznego bagażu i nieświadomych uwarunkowań. Przyjmiesz pełnię siebie i odzyskasz wszystko to, co w skutek wychowania, krzywd i traum zostało zahamowane.

Teraz – BAGMATI – Tantryczny Masaż Bagmati i Święta Seksualność Czarnej Tantry – Duchowa Moc Miejsc Intymnych.  Tu poznasz swoich 3 Wewnętrznych Mistrzów. Nauczysz się ich Wewnętrznego Przewodnictwa i stabilnego, wewnętrznego kompasu. Byś miał/a w sobie pewne, stałe oparcie i w każdej chwili życia umiał/a słuchać siebie.

I na koniec – KAPALA i ATMA BHAKTITantryczny Rytuał Śmierci i Duchowe Narodziny. Tu odrodzisz się z mocy swojej Energii Seksualnej, która jest źródłem każdego nowego życia. Zakończysz proces Przebóstwienia i odnajdziesz swoją Wewnętrzną Gwiazdę.

 

I już konkretnie, co znajdziesz w poszczególnych sesjach:

 

Tantra Warszawa

MAPPING 3 MISTRZÓW I BIOENERGOTERAPIA INTYMNA.
Trwałe pozbycie się wszystkich życiowych obciążeń z przeszłości.

Autorska, wzmocniona forma Mappingu Intymnego. Specjalistyczna psycho-emocjonalna terapia seksualności i traum poprzez ciało dla Kobiet i Mężczyzn. Odblokowanie energii, podświadomości i układu nerwowego ciała. 
” Nie wiem, jak mam dziękować. Twój mapping uzdrowił mi życie.”
Pomagam w obszarze:
– Wstydu, lęku, energetycznych blokad w seksualności i cielesności, zamrożenia w intymnym czuciu, bólu w intymnym czuciu, braku odczuwania orgazmu i przyjemności.
– Psychicznego i emocjonalnego zamknięcia na miłość i związki, doświadczenie partnerów niechcianych, seksualności przedwczesnej / z obowiązku i nie chcianej.
– Zahamowań, emocjonalnego wyparcia i degradacji seksualności z powodu religijnie opresyjnego i pruderyjnego wychowania.
– Trudnych emocji, trudnej przeszłości, przebytych traum, nadużyć i przemocy w dzieciństwie, wykorzystywania i molestowania.
– Nieświadomego zamknięcia się na życiowe działanie, stałego poczucia wewnętrznej blokady, niemocy, nierozpoznanego braku, lub obciążenia.
– Wewnętrznie zakodowanej, stałej zależności od rodziców  / partnerów, stałego spełniania oczekiwań w patologicznych i alkoholowych rodzinach.
– Bólu żałoby, rozstania i utraty związków / partnerów, rodziców i żałoby po aborcjach i poronieniach.
– Wciąż działających wzorców dziecięcych zachowań, zakodowanych form reaktywnego / impulsywnego działania, powielania powtarzających się destrukcyjnych schematów, które powracają przez całe życie.
-Wszystkiego, co jest w nas wyparte do podświadomości, czego nie pamiętamy świadomie, a ciągle czujemy obciążenie, co przeczuwamy w sobie, a nie widzimy wyraźnie i nie umiemy zdefiniować i „złapać”…➥ (czytaj więcej)

Gurudewa - Masaże tantryczne

GURUDEWA – Przyjęcie swojego Najwyższego, Świętego Ja. Wewnętrzny Mistrz i Przyjaciel. 

Twój wewnętrzny Mistrz jest twoim największym, duchowym Przyjacielem. Dlatego, gdy idziesz do Mistrza upewnij się, że chcesz przyjąć wszystko, co On ci da. Ponieważ On da Ci to, czego na prawdę potrzebujesz, a nie to, czego pragniesz. Dlaczego tak jest? Ponieważ umysł Mistrza jest trwale i w pełni połączony z umysłem Bóstwa. I dlatego tylko Mistrz uczyni cię Mistrzem. Tylko Nauczyciel rozpozna twój Talent. Tylko Uzdrowiciel obudzi twoją Moc. I tylko Bóg zobaczy w tobie Boga.

GURUDEWA – Twoja Duchowa Istota. Twoja Gurudewa. Twój Gurudewa.  

Jedno Twoje Ja jest nieświadomym i poszukującym uczniem, który pragnie Duchowego Spokoju, Niezachwianej, Wewnętrznej Pewności i jasnej, życiowej Mądrości.
Drugie twoje Ja jest Wiedzącym. Tym, który Prowadzi, Kieruje i Wie. To twój Gurudewa. Twoja Gurudewa. Wewnętrzny Mistrz, który już to osiągnął. Który już nigdy się nie waha i nigdy się nie myli.

Jedno twoje ja musi spotkać twoje drugie Ja, bo dla twojej duchowej pełni nie ma głębszej, wewnętrznej radości, niż spotkać swojego Mistrza. Usiąść w Jej / Jego obecności i głęboko odpocząć. Pomilczeć, posłuchać, a potem napić się ze Źródła Mądrości i zadać wszystkie swoje pytania. ➥ (czytaj więcej)

Masaże tantryczne - tantra Warszawa

BAGMATI – MASAŻ INTYMNY. ŚWIĘTA SEKSUALNOŚĆ CZARNEJ TANTRY.
Duchowa Moc Miejsc Intymnych i Wewnętrzne Przewodnictwo swoich 3 Mistrzów.

Intymny Masaż Energetyczny całego ciała dla Kobiet i Mężczyzn. Masaż Yoni Kundalini, Masaż Lingam Kundalini.
„Bagmati jest jak święta rzeka… Bagmati płynie…

W Czarnej Tantrze Kaulickiej masaż miejsc intymnych jest narzędziem, które uczy tantrycznego słuchania Siebie. Swojej Podświadomości, Energii Seksualnej i swojej Wewnętrznej Mocy. Inicjacją Świętej Seksualności i bramą, która prowadzi do wewnętrznej pełni poprzez poznanie Duchowej Mocy swoich Miejsc Intymnych, a nie masażem, jako celem samym w sobie.
Dlatego zapraszam Cię na 4 Tantryczne Rytuały, które nauczą Cię Świętej Seksualności Czarnej Tantry.
W każdej kolejnej ceremonii coraz głębiej poznasz Siebie.  Nauczysz się słuchać swoich Miejsc Intymnych i usłyszysz swoje najgłębsze, Intymne Ja. Więc jeśli chcesz doświadczyć tego, dokąd cię zaprowadzi twoja Tantryczna Inicjacja, przyjdź na Rytuał.
Podczas ceremonii poprowadzę Cię w Twoje ciało.
W błogość, ożywienie i uwolnienie, którego nigdy nie zapomnisz.
W najgłębsze doświadczenie wewnętrznej spójności, wolności i mocy, jaką możesz poczuć.
I w najgłębszy kontakt ze swoim Wyższym Ja, jakiego możesz doświadczyć.

RYTUAŁ CIAŁA – DOBRY DOTYK – PRZYJĘCIE SIEBIE
RYTUAŁ  SERCA – PRZEBUDZENIE DUSZY
RYTUAŁ  YONI / LINGAM KUNDALINI – DUCHOWA MOC MIEJSC INTYMNYCH
RYTUAŁ TANDAVA – INTUICYJNY TANIEC ENERGII SEKSUALNEJ  ➥ (czytaj więcej)

Masaże tantryczne Warszawa

KAPALA i ATMA BHAKTI – TANTRYCZNY RYTUAŁ ŚMIERCI I DUCHOWE NARODZINY.
Powrót do Źródła i Spotkanie z Czarną Matką

„Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się Tantry 3 Mistrzów, świat byłby rajem na ziemi.”

ATMA to nasz Boski Duch, Dusza – Jaźń i Duchowe, Najwyższe Ja. Nasza święta, seksualna osobowość. To Ja, z którym się rodzimy i które zawsze czujemy w sercu jako naszą wewnętrzną moc, radość i wdzięczność.
BHAKTI to uwielbienie. Oddanie się w prowadzenie, powierzenie się tej seksualnej mocy i Najwyższemu, Świętemu Ja.
ATMA BHAKTI jest pełnym uwielbienia oddaniem się swojemu Najwyższemu, Seksualnemu, Świętemu Ja, by poprzez ciało i seksualność na zawsze powrócić do tej części Siebie. A Rytuał Kapala, osadzony w tej tradycji, to Śmierć i Duchowe Narodziny.

TANTRYCZNY RYTUAŁ ŚMIERCI – KAPALA

Kapala, czyli Czaszka.
Śmierć w Tantrze to najpiękniejsza część twego życia. Przyjaciółka i towarzyszka obecna w każdej chwili twojej wędrówki po ziemi. Czarna Matka, która cię wspiera, ochrania i prowadzi do celu. Twoja bliźniacza siostra i bezwarunkowy przyjaciel.

W Tantrach Kaulickich śmierć i ciemność, to duchowy dom twojej Seksualnej Energii Życia. Jest naturalnym miejscem początku, praoceanem i świętą, ukrytą mocą w każdym człowieku. Źródłem narodzin, wzrastania i wewnętrznego rozkwitu. ➥ (czytaj więcej)

Tantra prowokatywna

TANTRA PROWOKATYWNA – SZYBKIE ROZWIĄZANIA.
Transformacja mentalna i przeformatowanie umysłu. 

Duchowy mentoring, konsultacje, pomoc, wsparcie lub (pozytywny) kop na rozpęd. Sesje prowokująco coachingowe OUT OF BOX – przeformatowanie myślenia i twórcza praca poza schematami w obszarach: osobistym, rozwojowym, relacyjnym, intymnym, zawodowym / biznesowym – W ŚWIĄTYNI I ON-LINE.
Autorska metoda tworzenia natychmiastowej zmiany i transformacji mentalnej poprzez ciało, przekaz niewerbalny i pracę na szczelinach świadomości i podświadomości.

„Luna, pozytywnie rozjebałaś mi mózg!”
Już w końcu chcesz ruszyć, ale wciąż czujesz ciężar, niewidzialną ścianę i opór. Już widzisz ścianę, ale nie widzisz drogi i rozwiązania. Chcesz iść do przodu, ale nie możesz znaleźć wewnętrznej siły. Brakuję Ci Ognia, energetycznego Napędu, kierunku działania i Mocy.
Na sesjach:
– Natychmiastowe widzenie tego, co do tej pory było ukryte, niewypowiedziane i nienazwane
– Szybkie przeformatowanie przekonań z wychowana, religijnych, rodzinnych, społecznych etc
– Szybkie metody tworzenia nowych, zaplanowanych wzorców
– Natychmiastowe opanowanie chaosu w głowie, uspokojenie myśli i wewnętrznego krytyka
– Szybkie uspokojenie emocjonalnych porwań i natychmiastowe metody skupienia i wyciszenia umysłu
– Szybkie podejmowanie decyzji o zmianie w kontakcie ze swoim ciałem i seksualnością
– Natychmiastowe wyjście z ramy problemu i wejście w rozwiązania
– Metody psychologicznego puszczenia w pozbyciu się wewnętrznych ciężarów i zablokowań
– Metody  integrowania wewnętrznej energii, świadomości i nieświadomego umysłu w oparciu o neurobiologiczną pracę mózgu  ➥ (czytaj więcej)

I jeszcze więcej:

Tantryczny bdsm i kink

TANTRYCZNY BDSM I KINK – KAŻDA SEKSUALNOŚĆ JEST ŚWIĘTA.
Intymna bliskość w Seksualnej Relacji Władzy

Dominacja – uległość, sadyzm – masochizm, seksualne role i erotyczne fetysze. Shadow Tantra i seksualny cień.
„Na początek załóż, że wszystko, co wiesz o BDSM, to nie prawda. BDSM to nie Grey, nie seksualna przemoc, ani zboczenie. BDSM to okazywanie sobie miłości. Dbanie o siebie nawzajem.”
Możemy pracować w obszarach:
– ŚWIĄTYNNA SEKSUALNOŚĆ BDSM – ŚWIADOME, SEKSUALNE JA – Każda seksualność jest czysta i święta – głęboka wolność i duchowa przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na Siebie.  Uwolnienie się z poczucia wstydu, niezgody i winy za własną seksualność. Zbudowanie własnej wartości i mocy w oparciu o swoją seksualną osobowość.
– BDSM TO NIE PRZEMOC – Świadoma zgoda na ostry seks vs seksualna przemoc. Bezpieczne granice i komunikacja. Granice przekraczalne i nieprzekraczalne. Bezpieczne oddawanie i przejmowanie seksualnej władzy.
– ŚWIADOMA DOMINACJA I ULEGŁOŚĆ – Dookreślenie siebie i swojego miejsce w tych seksualnych obszarach. Poznanie potrzeb, charakteru, emocjonalności i osobowości strony Dominującej i uległej w dynamice seksualnej Relacji Władzy.
– ŚWIADOMY SADYZM I MASOCHIZM – Naturalna, wrodzona potrzeba zadawania bólu /przyjmowania cierpienia. Ukierunkowanie swojego sadyzmu / masochizmu w supermoc rozwojową, by był głębokim doznaniem dla obu stron. Powrót z wewnętrznej emigracji i wyjście z roli seksualnej ofiary i kata wobec siebie i innych.
– SEKSUALNOŚĆ GRANICZNA, SEKSUALNA DEHUMANIZACJA, PODDUSZANIE, FETYSZYZACJA – Bezpieczna degradacja, poniżenie, bezbronność i strach. Deprywacja sensoryczna i bezpieczne „podduszanie” – kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin. Fetysze erotyczne jako umiłowanie obiektu. Fetysz krwi jako intymna bliskość. ➥ (czytaj więcej)

Tantra dla par

TANTRA DLA PAR
– tantryczne zadbanie o miłość.

Ekskluzywne, indywidualne warsztaty tantry dla Pary / osób w bliskości.
„Luno, po warsztacie u Ciebie mieliśmy najlepszy seks w życiu! Dziękujemy!”
Tantrę dla Par dedykuję Parom w Miłości, które chcą spędzić czas w Świątyni tylko ze sobą. Odnowić intymność, wzmocnić bliskość i miłość. Umocnić się dzięki tantrycznej seksualności i jeszcze pełniej siebie obdarowywać. W pogłębianiu świętej intymności możemy pracować na kilku poziomach:
– TANTRYCZNEGO DOTYKU I WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI PRZEZ CIAŁO – świadomym otwarciu się na mądrość cielesności i seksualności
– INTYMNEJ KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ – zgodnym i spójnym porozumieniu przez Świadomą Intymność
– USTANOWIENIA DUCHOWEGO PORZĄDKU W RELACJI – tantrycznego ustawienia związku w kobieco – męskiej i matriarchalno – patriarchalnej sferze intymnej.
TANTRYCZNYCH MASAŻY CIAŁA I MIEJSC INTYMNYCH – wzmocnienia wzajemnej więzi przez Bliskość i Dotyk, wzmacnianie intymnego czucia i nauka męskiej i żeńskiej seksualności.
– BUDZENIA SEKSUALNEGO OGNIA – nauki emocjonalnego czucia, odkrywania fantazji seksualnych, seksualnych tożsamości i role play – jak pozbyć się intymnej rutyny i nudy. Poznawania swojej psycho – seksualnej osobowości.
– SPEŁNIONEJ SEKSUALNOŚCI BDSM – Shadow Tantra, Dominacja – uległość, Sadyzm – masochizm, Zniewolenie – oddanie się, Posiadanie – przynależność. Seksualna Relacja Władzy.
➥ (czytaj więcej)

Szkolenia dla profesjonalistów

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW – KONSULTACJE I SUPERWIZJA
– naucz się tego, co ja umiem.

Ciało i seksualność. Praca z klientem jako zawód. Tantra Kaulicka vs Neo – tantra zachodnia – wiedza vs flow. Seksualna osobowość nie normatywna – BDSM i Kink.
”Luna uczy, a nie prowadzi warsztat… musiałam puścić wyuczone wzorce o tym, co to jest ludzka seksualność”.
Dla wszystkich, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje w pracy z ludźmi w obszarach psycho / seksualno / emocjonalnych, oferuję indywidualne KONSULTACJE I SUPERWIZJE w pełnym obszarze Pracy z grupowym i indywidualnym Klientem. Zajęcia zorientowane są na podnoszenie osobistych i zawodowych umiejętności, rozwijanie posiadanych kwalifikacji i ewaluację dotychczasowych praktyk w oparciu o źródłową, Kaulicką Tantrę Indyjską, moje specjalizacje i ponad 20 letnią praktykę w pracy z ludzką seksualnością. Sesje kieruję do nauczycieli i prowadzących warsztaty tantry komercyjnej / warsztaty psycho somatycznej pracy z ciałem, masażystów tantrycznych, seksuologów, sexual bodyworkerów / sex coachów i wszystkich, którzy czują, że praca z ludźmi jest ich miłością, pasją, powołaniem i tym, co wciąż pragną głębiej i pełniej poznawać.
I które:
– Odbyły polskie / zagraniczne szkolenia „neo-tantry zachodniej / buddyjskiej” i pragną zweryfikować wiedzę o prawidłowości pracy z energią i ciałem w oparciu o źródłową Tantrę Indyjską
– Pragną przejść z poziomu nauki grupowej w poziom szkolenia indywidualnego, bo chcą szkolić się na najwyższym poziomie
– Poszerzać swoją psycho-seksuologiczną i nauczycielską wiedzę i rozwijać siebie w roli terapeutów i prowadzących
– Pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z ludzką seksualnością o seksualność tantryczną i nie normatywną, by lepiej pomagać swoim Klientom .  ➥ (czytaj więcej)

masaż tantryczny warszawa

WAŻNE:

Zajęcia w mojej Świątyni nie są praktykami religijnymi w rozumieniu / przestrzeganiu zasad jakiejkolwiek wiary. Są duchowo bezpieczne dla wszystkich, bez względu na wyznanie lub bezwyznaniowość.

Moja Świątynia jest miejscem specjalistycznym. To 100 metrowa przestrzeń, w całości przystosowana do głębokiej pracy z ciałem, emocjami i świadomością. Złota i ciepła, ogrzewana cudownymi panelami na podczerwień.

Do mojej Świątyni zapraszam osoby wszystkich orientacji seksualnych i identyfikacji płciowych.

Zajęcia są indywidualne i otwarte dla zupełnie początkujących i zaznajomionych w jakichkolwiek tantrycznych praktykach. Praktyki są  dostosowane do indywidualnych możliwości i personalnych potrzeb.

Na zajęciach pracujemy z intymnością i nagością, dlatego ważne jest zachowanie czystości intencji i uszanowane osobistych granic. Zajęcia są idealne dla osób, które czują potrzebę uszanowania swojej prywatności, nagości i pragną praktykować bez eksponowania swego ciała i emocji przypadkowym osobom.

Zajęcia w mojej Świątyni mogą być jednorazowym pogłębianiem życia duchowego i intymnego. Mogą być też długoterminową praktyką transformacji wewnętrznej, drogą Otwierania Serca i ścieżką prowadzącą do wewnętrznego Jądra, esencji i Centrum Świadomości.

Masaże tantryczne Warszawa w Kala Luna Temple

Masaż Tantryczny Warszawa

Tantra Warszawa

SEX TANTRYCZNY

Uzdrawianie energią

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin