KALA LUNA TEMPLE


Kaulicka Tantra 3 Mistrzów

Seksualność

Uzdrowienie

Przebóstwienie

Tantryczne Uzdrowienie Życia.

Nazywam się Luna. Jestem Mistrzynią Kaulickiej Tantry Uzdrowienia
i ekspertem w psycho-emocjonalnej terapii seksualności i cienia poprzez ciało.

 

Witam Cię pięknie w mojej Złotej Świątyni.


To, co Ci tutaj proponuję, to nie są praktyki neo-tantry zachodniej.

Tu znajdziesz zupełnie inną wartość.

 

Kala Luna Temple to miejsce niezwykłe.

Najstarsza w Polsce świątynia Tantrycznego Uzdrawiania Seksualności i jedyny,

rytualnie otwarty aśram Tradycyjnej Czarnej Tantry Kaulickiej,

poświęcony Uzdrawianiu i Przebóstwianiu Seksualności i Cienia metodą

Tantra 3 Mistrzów. 

To moja autorska metoda natychmiastowego i trwałego uzdrawiania,
stworzona po to, by całkowicie uzdrowić Twój Cień i Twoją Seksualność w każdej życiowej sferze.
I dać Ci Duchowy Spokój, Wewnętrzną Spójność i Święte – Najwyższe Ja.


Już wiesz, że droga do Świętej Seksualności wiedzie przez Uzdrowienie.
Bo na fundamencie trucizn nie zbudujesz tego, co jest dobre i święte.

Czym są trucizny?

Tym, co głęboko nosisz w sobie. Społeczną socjalizacją i wyparciem swojej seksualności. Wstydem, strachem i wyuczonym poczuciem winy. Blokującym, lub traumatycznym wychowaniem. Brakiem bezpiecznej miłości w domu. Życiem z trudnymi rodzicami i partnerami. Przemocą seksualną w dzieciństwie i dorosłości. Życiem dla innych w niewolniczym spełnianiu oczekiwań. Funkcjonowaniem w trybie dostosowania się, lub  przetrwania. Ciąglym zasługiwaniem na miłość. Nagradzaniem siebie za wytrzymywaniem krzywd. Kompulsywnym dowalaniem sobie. Wyparciem siebie i stawianiem siebie na ostatnim miejscu.
I wszystkimi doświadczeniami granicznymi z życia płodowego, dzieciństwa i dorosłości, które trwale Ciebie zmieniły. I których często świadomie nie pamiętasz, ale wciąż nosisz je w sobie, bo są jak trucizna, która kiedyś, raz „wypita” wciąż działa w tobie do dziś i do teraz. I będzie działać przez całe Twoje życie, aż do momentu, w którym jej nie uzdrowisz, nie usuniesz z siebie i nie odwarunkujesz jej wpływu z całego twojego życia. Z podświadomości, automatycznych reakcji, emocji i czucia, relacji międzyludzkich, kochania siebie, energii, seksualności i połaczeń nerwowych całego umysłu i całego ciała. 

Tantra 3 Mistrzów to pełny proces Uzdrowienia wszystkiego, co zostało w Tobie skrzywdzone i Przebóstwienia Energii Seksualnej we wszystkich zablokowanych obszarach życia. 

Stworzyłam go po to, by szybko, mocno i trwale pomóc Ci w uzdrowieniu seksualności i cienia w całej zablokowanej sferze: energetycznej, czuciowej, intymnej, emocjonalnej, psychologicznej, religijnej, przekonań, relacyjnej i zawodowej. A także w sferze seksualnego cienia, winy, wstydu, bólu,  nadużyć i trudnej seksualnej przeszłości.
By uzdrowiona stała się Twoją Radością, Bramą do Szczęśliwego Życia i źródłem Wyższej Świadomości.

Seksualność Czarnej Tantry – Uzdrowienie Życia i Przebóstwienie Energii Seksualnej.


Cały, kompletny proces Uzdrowienia Życia i Przebóstwienia Energii Seksualnej składa się 5 etapów, które w całości dadzą Ci trwałe i pełne uzdrowienie.
Praktyki, którymi pracuję, działają w czasie rzeczywistym, dlatego od razu będziesz czuć ich efekty.
W całym procesie możemy pracować we wszystkich sesjach, lub jeśli nie będziesz potrzebować całego procesu, tylko w pojedynczych, wybranych sesjach.
Każda sesja jest 3 godzinnym, kompletnym i w pełni trwałym procesem świadomej, uzdrawiającej transformacji. 

TANTRA PROWOKATYWNA – transformacja mentalna i przeformatowanie umysłu. Tu uzdrowisz umysł, świadomość, przekonania, spoleczną socjalizację i wychowanie. Zadasz wszystkie pytania i dostaniesz wszystkie potrzebne odpowiedzi. Znajdziesz szybkie, niestandardowe rozwiązania i w każdej sferze życia zobaczysz to, czego szukasz, a wciąż nie możesz dostrzec i złapać. I jeśli tą sesją zaczniesz swój proces Przebóstwienia, przyjmiesz swoją rolę w całym procesie i dowiesz się wszystkiego, od czego  potrzebujesz zacząć, by cały proces był jak najlepszy. Czasem będzie to pełna sesja, a czasem wystarczy krótka rozmowa i od razu pójdziemy dalej.

Gdy już mamy ogarniętą podstawę – MAPPING 3 MISTRZÓW – uzdrawianie energią i pełne uzdrowienie wszystkiego, co w Tobie zostało skrzywdzone / zablokowane / straumatyzowane, bo na fundamencie blokad i krzywd nie zbudujesz spełnionego życia. Dlatego trzeba odwarunkować / odwrócić wpływ wszystkich negatywnych doświadczeń granicznych z przeszłości, bo gdyby się nie wydarzyły, to byś był / była zupełnie innym człowiekiem. Ukształtowanym bez tych obciążeń, blokad i zahamowań. Czyli Mapping 3 Mistrzów to jest zmiana / uzdrowienie przebiegu połączeń nerwowych tych części umysłu, które odpowiadają za podświadomość, i zostały trwale zmienione w skutek trudnych / traumatycznych / jednorazowych lub długotrwałych doświadczeń. I które wciąż podświadomie w Tobie działają w post-traumatycznej konfiguracji. I jeżeli nie zostaną odwrócone, nie zostanie przywrócony ich naturalny bieg, to takie zostaną do końca życia i będą działać w krzywdzący dla ciebie sposób.

Następnie – GURUDEWA – Wewnętrzny Mistrz i Przyjaciel. Tu zrezygnujesz z bycia swoim wrogiem i staniesz się swoim Największym Przyjacielem. Nauczysz się swojego prawdziwego Ja, już „na czysto”, bez traumatycznego bagażu, trudnego wychowania i nieświadomych uwarunkowań. Przyjmiesz pełnię siebie, swoją cielesność, osobowość i seksualność. Pokochasz i odzyskasz wszystko to, co w skutek trudnej przeszlości zostało Ci odebrane, lub zahamowane.

Teraz – BAGMATI – Tantryczny Masaż Bagmati i Święta Seksualność Czarnej Tantry – Tu nauczysz się Duchowej Mocy swoich Miejsc Intymnych  i Wewnętrznego Przewodnictwa swoich 3 Mistrzów. Głębokiego połączenia umysłu, serca i seksualności i zbudujesz w sobie stabilny, wewnętrzny kompas. Byś miał/a w sobie pewne, stałe oparcie i w każdej chwili życia umiał/a słuchać siebie. I nauczysz się świadomego prowadzenia swojej Energii Seksualnej. Słuchania jej Duchowego Przewodnictwa i kierowania jej we wszystkie życiowe cele.  

I na koniec – KAPALA i ATMA BHAKTITantryczne Dary Śmierci i Duchowe Narodziny. Tu wejdziesz w duchową podróż swojej śmierci i odnajdziesz jej Duchowe Dary. Zstąpisz do Źródła Życia i spotkasz się ze Śmiercią – Czarną Matką. A potem narodzisz się ponownie z mocy swojej Energii Seksualnej, przyjmiesz swoje Duchowe Dary, zakończysz swój proces Przebóstwienia i powrócisz do nowego życia. Do Pięknej, Czystej Niewinności.

 

Kim jestem i jak będziemy pracować.

Żeby cały proces pracował dla Ciebie z jak najwyższą jakością, będziemy pracować  W BARDZO GŁĘBOKICH SESJACH INDYWIDUALNYCH – OSOBISTYCH, DOPASOWANYCH DOKŁADNIE DO CIEBIE. Więc będzie pięknie, mocno, szybko i skutecznie, bo moje praktyki są po to, by Ci POMÓC – a nie pomagać, trwale UZDROWIĆ – a nie uzdrowiać i NAUCZYĆ wszystkiego czego potrzebujesz – a nie uczyć. Dać uzdrowienie i pełne, szczęśliwe życie. Dlatego: 

– Każda sesja będzie całkowicie i absolutnie niepowtarzalnym, osobistym procesem Twojej trwałej transformacji.

– Każda metoda i każde słowo, którego użyję, będzie potrzebne dokładnie do tego, by jak najszybciej i w pełni Ci pomóc w całkowitym przebudzeniu / uzdrowieniu / rozwiązaniu problemu i nauczeniu Cię tego, czego potrzebujesz.
– Każdy moment transformacji będzie skrojony dokładnie na Twoją miarę i dostosowany dokładnie do Ciebie w tym danym momencie w którym jesteś, by dać Ci natychmiastowe i trwałe efekty.
– I każdy duchowy wgląd w Ciebie, każdy etap energetycznego uzdrowienia będzie pochodził z Najwyższej Świadomości, by najszybciej jak to jest możliwe, poprowadzić Cię do twojego Przebóstwienia.

 

Z kim będziesz pracować.

Luna Kaulamarga – Założycielka Kala Luna Temple – najstarszej w Polsce tantrycznej Świątyni Uzdrawiania Seksualności.

Mistrzyni Kaulickiej Tantry Uzdrowienia i ekspert w:
– Tantrycznej psycho-emocjonalnej terapii umysłu, seksualności i cienia poprzez ciało
– Tantrycznym Uzdrawianiu Seksualności i Traum poprzez ciało
– pracy z Podświadomością i Uzdrawianiem Przedświadomym / Płodowym
– pracy z Psycho-Seksualnym Cieniem / BDSM i Kink
– Grand Master Kundalini Healing w energetycznej pracy z Kundalini i seksualnością w Bioenergetycznym Odblokowaniu energii połączeń nerwowych ciała i Miejsc Intymnych.
– Mistrz nauczyciel Świętej Seksualności Czarnej Tantry i pracy z Energią Seksualną.
– Bioenergoterapeuta, Bioenergoterapeuta Intymny.
– Duchowy nauczyciel i uzdrowiciel Aghori.

Tantrycznego Uzdrawiania uczyłam się w Kaulickiej Świątyni, gdzie przez wiele lat  mieszkałam i pracowałam pod kierunkiem moich Nauczycieli, Opiekunów i Mistrzów. 
Cała moja tantryczno-terapeutyczna specjalizacja w pracy z ciałem, seksualnością i Najwyższym Ja została wypracowana w przeciągu 25 lat mojej osobistej tantrycznej praktyki i ponad 20 lat pracy z ludźmi w obszarze tantrycznego uzdrawiania, bioenergetycznej pracy z ciałem i integracji pełnego spektrum seksualności.

Więcej o tym, kim jestem i jak pracuję możesz przeczytać w zakładce „Kim jestem i jak pracuję”. O tym, w jakim domu się wychowałam, o mojej drodze do Tantry, mojej pracy i nauce Tantrycznego Uzdrawiania w Kaulickiej Świątyni, w zakładce „Tantra-Blog”. A o jakości moich sesji w „Referencje i Podziękowania”.

 

I już konkretnie, co znajdziesz w poszczególnych sesjach:

 

Tantra Warszawa

MAPPING 3 MISTRZÓW I BIOENERGOTERAPIA INTYMNA.
Trwałe pozbycie się wszystkich życiowych obciążeń z przeszłości.

Autorska, wzmocniona forma Mappingu Intymnego. Specjalistyczna psycho-emocjonalna terapia seksualności i traum poprzez ciało dla Kobiet i Mężczyzn. Odblokowanie energii, podświadomości i układu nerwowego ciała. 
” Nie wiem, jak mam dziękować. Twój mapping uzdrowił mi życie.”
Pomagam w obszarze:
– Wstydu, lęku, energetycznych blokad w seksualności i cielesności, zamrożenia w intymnym czuciu, bólu w intymnym czuciu, braku odczuwania orgazmu i przyjemności.
– Psychicznego i emocjonalnego zamknięcia na miłość i związki, doświadczenie partnerów niechcianych, seksualności przedwczesnej / z obowiązku i nie chcianej.
– Zahamowań, emocjonalnego wyparcia i degradacji seksualności z powodu religijnie opresyjnego i pruderyjnego wychowania.
– Trudnych emocji, trudnej przeszłości, przebytych traum, nadużyć i przemocy w dzieciństwie, wykorzystywania i molestowania.
– Nieświadomego zamknięcia się na życiowe działanie, stałego poczucia wewnętrznej blokady, niemocy, nierozpoznanego braku, lub obciążenia.
– Wewnętrznie zakodowanej, stałej zależności od rodziców  / partnerów, stałego spełniania oczekiwań w patologicznych i alkoholowych rodzinach.
– Bólu żałoby, rozstania i utraty związków / partnerów, rodziców i żałoby po aborcjach i poronieniach.
– Wciąż działających wzorców dziecięcych zachowań, zakodowanych form reaktywnego / impulsywnego działania, powielania powtarzających się destrukcyjnych schematów, które powracają przez całe życie.
-Wszystkiego, co jest w nas wyparte do podświadomości, czego nie pamiętamy świadomie, a ciągle czujemy obciążenie, co przeczuwamy w sobie, a nie widzimy wyraźnie i nie umiemy zdefiniować i „złapać”…➥ (czytaj więcej)

Gurudewa - Masaże tantryczne

GURUDEWA – Przyjęcie swojego Najwyższego, Świętego Ja. Wewnętrzny Mistrz i Przyjaciel. 

Twój wewnętrzny Mistrz jest twoim największym, duchowym Przyjacielem. Dlatego, gdy idziesz do Mistrza upewnij się, że chcesz przyjąć wszystko, co On ci da. Ponieważ On da Ci to, czego na prawdę potrzebujesz, a nie to, czego pragniesz. Dlaczego tak jest? Ponieważ umysł Mistrza jest trwale i w pełni połączony z umysłem Bóstwa. I dlatego tylko Mistrz uczyni cię Mistrzem. Tylko Nauczyciel rozpozna twój Talent. Tylko Uzdrowiciel obudzi twoją Moc. I tylko Bóg zobaczy w tobie Boga.

GURUDEWA – Twoja Duchowa Istota. Twoja Gurudewa. Twój Gurudewa.  

Jedno Twoje Ja jest nieświadomym i poszukującym uczniem, który pragnie Duchowego Spokoju, Niezachwianej, Wewnętrznej Pewności i jasnej, życiowej Mądrości.
Drugie twoje Ja jest Wiedzącym. Tym, który Prowadzi, Kieruje i Wie. To twój Gurudewa. Twoja Gurudewa. Wewnętrzny Mistrz, który już to osiągnął. Który już nigdy się nie waha i nigdy się nie myli.

Jedno twoje ja musi spotkać twoje drugie Ja, bo dla twojej duchowej pełni nie ma głębszej, wewnętrznej radości, niż spotkać swojego Mistrza. Usiąść w Jej / Jego obecności i głęboko odpocząć. Pomilczeć, posłuchać, a potem napić się ze Źródła Mądrości i zadać wszystkie swoje pytania. ➥ (czytaj więcej)

Masaże tantryczne - tantra Warszawa

BAGMATI – MASAŻ INTYMNY. ŚWIĘTA SEKSUALNOŚĆ CZARNEJ TANTRY.
Duchowa Moc Miejsc Intymnych i Wewnętrzne Przewodnictwo swoich 3 Mistrzów.

Intymny Masaż Energetyczny całego ciała dla Kobiet i Mężczyzn. Masaż Yoni Kundalini, Masaż Lingam Kundalini.
„Bagmati jest jak święta rzeka… Bagmati płynie…

W Czarnej Tantrze Kaulickiej masaż miejsc intymnych jest narzędziem, które uczy tantrycznego słuchania Siebie. Swojej Podświadomości, Energii Seksualnej i swojej Wewnętrznej Mocy. Inicjacją Świętej Seksualności i bramą, która prowadzi do wewnętrznej pełni poprzez poznanie Duchowej Mocy swoich Miejsc Intymnych, a nie masażem, jako celem samym w sobie.
Dlatego zapraszam Cię na 4 Tantryczne Rytuały, które nauczą Cię Świętej Seksualności Czarnej Tantry.
W każdej kolejnej ceremonii coraz głębiej poznasz Siebie.  Nauczysz się słuchać swoich Miejsc Intymnych i usłyszysz swoje najgłębsze, Intymne Ja. Więc jeśli chcesz doświadczyć tego, dokąd cię zaprowadzi twoja Tantryczna Inicjacja, przyjdź na Rytuał.
Podczas ceremonii poprowadzę Cię w Twoje ciało.
W błogość, ożywienie i uwolnienie, którego nigdy nie zapomnisz.
W najgłębsze doświadczenie wewnętrznej spójności, wolności i mocy, jaką możesz poczuć.
I w najgłębszy kontakt ze swoim Wyższym Ja, jakiego możesz doświadczyć.

RYTUAŁ CIAŁA – DOBRY DOTYK – PRZYJĘCIE SIEBIE
RYTUAŁ  SERCA – PRZEBUDZENIE DUSZY
RYTUAŁ  YONI / LINGAM KUNDALINI – DUCHOWA MOC MIEJSC INTYMNYCH
RYTUAŁ TANDAVA – INTUICYJNY TANIEC ENERGII SEKSUALNEJ  ➥ (czytaj więcej)

Masaże tantryczne Warszawa

KAPALA i ATMA BHAKTI – TANTRYCZNY RYTUAŁ ŚMIERCI I DUCHOWE NARODZINY.
Powrót do Źródła i Spotkanie z Czarną Matką

„Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się Tantry 3 Mistrzów, świat byłby rajem na ziemi.”

ATMA to nasz Boski Duch, Dusza – Jaźń i Duchowe, Najwyższe Ja. Nasza święta, seksualna osobowość. To Ja, z którym się rodzimy i które zawsze czujemy w sercu jako naszą wewnętrzną moc, radość i wdzięczność.
BHAKTI to uwielbienie. Oddanie się w prowadzenie, powierzenie się tej seksualnej mocy i Najwyższemu, Świętemu Ja.
ATMA BHAKTI jest pełnym uwielbienia oddaniem się swojemu Najwyższemu, Seksualnemu, Świętemu Ja, by poprzez ciało i seksualność na zawsze powrócić do tej części Siebie. A Rytuał Kapala, osadzony w tej tradycji, to Śmierć i Duchowe Narodziny.

TANTRYCZNY RYTUAŁ ŚMIERCI – KAPALA

Kapala, czyli Czaszka.
Śmierć w Tantrze to najpiękniejsza część twego życia. Przyjaciółka i towarzyszka obecna w każdej chwili twojej wędrówki po ziemi. Czarna Matka, która cię wspiera, ochrania i prowadzi do celu. Twoja bliźniacza siostra i bezwarunkowy przyjaciel.

W Tantrach Kaulickich śmierć i ciemność, to duchowy dom twojej Seksualnej Energii Życia. Jest naturalnym miejscem początku, praoceanem i świętą, ukrytą mocą w każdym człowieku. Źródłem narodzin, wzrastania i wewnętrznego rozkwitu. ➥ (czytaj więcej)

Tantra prowokatywna

TANTRA PROWOKATYWNA – SZYBKIE ROZWIĄZANIA.
Transformacja mentalna i przeformatowanie umysłu. 

Duchowy mentoring, konsultacje, pomoc, wsparcie lub (pozytywny) kop na rozpęd. Sesje prowokująco coachingowe OUT OF BOX – przeformatowanie myślenia i twórcza praca poza schematami w obszarach: osobistym, rozwojowym, relacyjnym, intymnym, zawodowym / biznesowym – W ŚWIĄTYNI I ON-LINE.
Autorska metoda tworzenia natychmiastowej zmiany i transformacji mentalnej poprzez ciało, przekaz niewerbalny i pracę na szczelinach świadomości i podświadomości.

„Luna, pozytywnie rozjebałaś mi mózg!”
Już w końcu chcesz ruszyć, ale wciąż czujesz ciężar, niewidzialną ścianę i opór. Już widzisz ścianę, ale nie widzisz drogi i rozwiązania. Chcesz iść do przodu, ale nie możesz znaleźć wewnętrznej siły. Brakuję Ci Ognia, energetycznego Napędu, kierunku działania i Mocy.
Na sesjach:
– Natychmiastowe widzenie tego, co do tej pory było ukryte, niewypowiedziane i nienazwane
– Szybkie przeformatowanie przekonań z wychowana, religijnych, rodzinnych, społecznych etc
– Szybkie metody tworzenia nowych, zaplanowanych wzorców
– Natychmiastowe opanowanie chaosu w głowie, uspokojenie myśli i wewnętrznego krytyka
– Szybkie uspokojenie emocjonalnych porwań i natychmiastowe metody skupienia i wyciszenia umysłu
– Szybkie podejmowanie decyzji o zmianie w kontakcie ze swoim ciałem i seksualnością
– Natychmiastowe wyjście z ramy problemu i wejście w rozwiązania
– Metody psychologicznego puszczenia w pozbyciu się wewnętrznych ciężarów i zablokowań
– Metody  integrowania wewnętrznej energii, świadomości i nieświadomego umysłu w oparciu o neurobiologiczną pracę mózgu  ➥ (czytaj więcej)

I jeszcze więcej:

Tantryczny bdsm i kink

TANTRYCZNY BDSM I KINK – KAŻDA SEKSUALNOŚĆ JEST ŚWIĘTA.
Intymna bliskość w Seksualnej Relacji Władzy

Dominacja – uległość, sadyzm – masochizm, seksualne role i erotyczne fetysze. Shadow Tantra i seksualny cień.
„Na początek załóż, że wszystko, co wiesz o BDSM, to nie prawda. BDSM to nie Grey, nie seksualna przemoc, ani zboczenie. BDSM to okazywanie sobie miłości. Dbanie o siebie nawzajem.”
Możemy pracować w obszarach:
– ŚWIĄTYNNA SEKSUALNOŚĆ BDSM – ŚWIADOME, SEKSUALNE JA – Każda seksualność jest czysta i święta – głęboka wolność i duchowa przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na Siebie.  Uwolnienie się z poczucia wstydu, niezgody i winy za własną seksualność. Zbudowanie własnej wartości i mocy w oparciu o swoją seksualną osobowość.
– BDSM TO NIE PRZEMOC – Świadoma zgoda na ostry seks vs seksualna przemoc. Bezpieczne granice i komunikacja. Granice przekraczalne i nieprzekraczalne. Bezpieczne oddawanie i przejmowanie seksualnej władzy.
– ŚWIADOMA DOMINACJA I ULEGŁOŚĆ – Dookreślenie siebie i swojego miejsce w tych seksualnych obszarach. Poznanie potrzeb, charakteru, emocjonalności i osobowości strony Dominującej i uległej w dynamice seksualnej Relacji Władzy.
– ŚWIADOMY SADYZM I MASOCHIZM – Naturalna, wrodzona potrzeba zadawania bólu /przyjmowania cierpienia. Ukierunkowanie swojego sadyzmu / masochizmu w supermoc rozwojową, by był głębokim doznaniem dla obu stron. Powrót z wewnętrznej emigracji i wyjście z roli seksualnej ofiary i kata wobec siebie i innych.
– SEKSUALNOŚĆ GRANICZNA, SEKSUALNA DEHUMANIZACJA, PODDUSZANIE, FETYSZYZACJA – Bezpieczna degradacja, poniżenie, bezbronność i strach. Deprywacja sensoryczna i bezpieczne „podduszanie” – kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin. Fetysze erotyczne jako umiłowanie obiektu. Fetysz krwi jako intymna bliskość. ➥ (czytaj więcej)

Tantra dla par

TANTRA DLA PAR
– tantryczne zadbanie o miłość.

Ekskluzywne, indywidualne warsztaty tantry dla Pary / osób w bliskości.
„Luno, po warsztacie u Ciebie mieliśmy najlepszy seks w życiu! Dziękujemy!”
Tantrę dla Par dedykuję Parom w Miłości, które chcą spędzić czas w Świątyni tylko ze sobą. Odnowić intymność, wzmocnić bliskość i miłość. Umocnić się dzięki tantrycznej seksualności i jeszcze pełniej siebie obdarowywać. W pogłębianiu świętej intymności możemy pracować na kilku poziomach:
– TANTRYCZNEGO DOTYKU I WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI PRZEZ CIAŁO – świadomym otwarciu się na mądrość cielesności i seksualności
– INTYMNEJ KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ – zgodnym i spójnym porozumieniu przez Świadomą Intymność
– USTANOWIENIA DUCHOWEGO PORZĄDKU W RELACJI – tantrycznego ustawienia związku w kobieco – męskiej i matriarchalno – patriarchalnej sferze intymnej.
TANTRYCZNYCH MASAŻY CIAŁA I MIEJSC INTYMNYCH – wzmocnienia wzajemnej więzi przez Bliskość i Dotyk, wzmacnianie intymnego czucia i nauka męskiej i żeńskiej seksualności.
– BUDZENIA SEKSUALNEGO OGNIA – nauki emocjonalnego czucia, odkrywania fantazji seksualnych, seksualnych tożsamości i role play – jak pozbyć się intymnej rutyny i nudy. Poznawania swojej psycho – seksualnej osobowości.
– SPEŁNIONEJ SEKSUALNOŚCI BDSM – Shadow Tantra, Dominacja – uległość, Sadyzm – masochizm, Zniewolenie – oddanie się, Posiadanie – przynależność. Seksualna Relacja Władzy.
➥ (czytaj więcej)

Szkolenia dla profesjonalistów

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW – KONSULTACJE I SUPERWIZJA
– naucz się tego, co ja umiem.

Ciało i seksualność. Praca z klientem jako zawód. Tantra Kaulicka vs Neo – tantra zachodnia – wiedza vs flow. Seksualna osobowość nie normatywna – BDSM i Kink.
”Luna uczy, a nie prowadzi warsztat… musiałam puścić wyuczone wzorce o tym, co to jest ludzka seksualność”.
Dla wszystkich, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje w pracy z ludźmi w obszarach psycho / seksualno / emocjonalnych, oferuję indywidualne KONSULTACJE I SUPERWIZJE w pełnym obszarze Pracy z grupowym i indywidualnym Klientem. Zajęcia zorientowane są na podnoszenie osobistych i zawodowych umiejętności, rozwijanie posiadanych kwalifikacji i ewaluację dotychczasowych praktyk w oparciu o źródłową, Kaulicką Tantrę Indyjską, moje specjalizacje i ponad 20 letnią praktykę w pracy z ludzką seksualnością. Sesje kieruję do nauczycieli i prowadzących warsztaty tantry komercyjnej / warsztaty psycho somatycznej pracy z ciałem, masażystów tantrycznych, seksuologów, sexual bodyworkerów / sex coachów i wszystkich, którzy czują, że praca z ludźmi jest ich miłością, pasją, powołaniem i tym, co wciąż pragną głębiej i pełniej poznawać.
I które:
– Odbyły polskie / zagraniczne szkolenia „neo-tantry zachodniej / buddyjskiej” i pragną zweryfikować wiedzę o prawidłowości pracy z energią i ciałem w oparciu o źródłową Tantrę Indyjską
– Pragną przejść z poziomu nauki grupowej w poziom szkolenia indywidualnego, bo chcą szkolić się na najwyższym poziomie
– Poszerzać swoją psycho-seksuologiczną i nauczycielską wiedzę i rozwijać siebie w roli terapeutów i prowadzących
– Pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z ludzką seksualnością o seksualność tantryczną i nie normatywną, by lepiej pomagać swoim Klientom .  ➥ (czytaj więcej)

masaż tantryczny warszawa

WAŻNE:

Zajęcia w mojej Świątyni nie są praktykami religijnymi w rozumieniu / przestrzeganiu zasad jakiejkolwiek wiary. Są duchowo bezpieczne dla wszystkich, bez względu na wyznanie lub bezwyznaniowość.

Moja Świątynia jest miejscem specjalistycznym. To 100 metrowa przestrzeń, w całości przystosowana do głębokiej pracy z ciałem, emocjami i świadomością. Złota i ciepła, ogrzewana cudownymi panelami na podczerwień.

Do mojej Świątyni zapraszam osoby wszystkich orientacji seksualnych i identyfikacji płciowych.

Zajęcia są indywidualne i otwarte dla zupełnie początkujących i zaznajomionych w jakichkolwiek tantrycznych praktykach. Praktyki są  dostosowane do indywidualnych możliwości i personalnych potrzeb.

Na zajęciach pracujemy z intymnością i nagością, dlatego ważne jest zachowanie czystości intencji i uszanowane osobistych granic. Zajęcia są idealne dla osób, które czują potrzebę uszanowania swojej prywatności, nagości i pragną praktykować bez eksponowania swego ciała i emocji przypadkowym osobom.

Zajęcia w mojej Świątyni mogą być jednorazowym pogłębianiem życia duchowego i intymnego. Mogą być też długoterminową praktyką transformacji wewnętrznej, drogą Otwierania Serca i ścieżką prowadzącą do wewnętrznego Jądra, esencji i Centrum Świadomości.

Masaże tantryczne Warszawa w Kala Luna Temple
logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin