KALA LUNA TEMPLE


Kaulicka Tantra 3 Mistrzów

 

Uzdrowiona Seksualność
 Wewnętrzne Źródło 
i Twoje Najwyższe Ja 

„Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się Tantry 3 Mistrzów, świat byłby rajem na ziemi”

Nazywam się Luna Kaulamarga i witam Cię pięknie
w
Złotej Świątyni Tantry.

Kala Luna Temple to miejsce niezwykłe – jedyna w Polsce, rytualnie otwarta Świątynia Tantry Kaulickiej, poświęcona Uzdrawianiu Seksualności poprzez ciało metodą Tantra 3 Mistrzów.

To moja autorska metoda natychmiastowego, tantrycznego uzdrawiania, by poprzez świadomą i uzdrowioną seksualność wejść w swoje Wewnętrzne Prowadzenie, Źródło i Duchowe, Najwyższe Ja.

Tantrę 3 Mistrzów stworzyłam z miłości do Ludzi.

Powstała z mojego pragnienia, by szybko, mocno i trwale pomagać w uzdrowieniu seksualności w całej zablokowanej sferze: energetycznej, czuciowej, intymnej, emocjonalnej, psychologicznej, religijnej, przekonań i relacyjnej, a także w sferze seksualnego cienia, winy, wstydu, nadużyć i trudnej seksualnej przeszłości, by uzdrowiona stała się Wewnętrznym Kompasem, bramą do Spełnionego Życia i Źródłem Wyższej Świadomości.

Tantra 3 Mistrzów to metoda, która przebudza każdego, kto się jej uczy, lub miał z nią kontakt. 
Dlatego chcę, żeby wszyscy ludzie na ziemi nauczyli się Tantry 3 Mistrzów. Chcę, żeby ta praktyka objęła cały świat i przebudziła wszystkich ludzi na ziemi.

Tantrę 3 Mistrzów stworzyłam po to, by nieść ludziom światło.
Cała moja tantryczno-terapeutyczna specjalizacja w pracy z ciałem, seksualnością i Najwyższym Ja została wypracowana w przeciągu 25 lat mojej osobistej tantrycznej praktyki i ponad 20 lat pracy z ludźmi w obszarze integracji pełnego spektrum  seksualności. Dlatego nigdzie nie znajdziesz takiej Tantry, jak u mnie, ponieważ ta duchowa praktyka i wiedza jest moją pracą, pasją, misją i życiowym celem.

Metody, którymi pracuję, działają w czasie rzeczywistym, dlatego od razu czuć ich efekty. Trwale uwalniają z blokad i trwale uzdrawiają psychikę, czucie, emocje i ciało. Dzięki temu na moich sesjach ludzie bardzo często doświadczają natychmiastowego przebudzenia i uzdrowienia poprzez niezwykle głęboką, transcendentalną pracę z ciałem i świadomością, bo praktyki Kaulickiej Tantry 3 Mistrzów najszybciej utrwalają się w naszym układzie nerwowym, duchowości, świadomości i w ciele.

Na moich sesjach znajdziesz praktyki tantryczne, które w swojej esencji pochodzą z najstarszych, hinduskich tantrycznych tradycji Kaulickich: Przebóstwionych Mistrzów – Maha Siddhów, świętych mnichów – uzdrowicieli Aghori, rytuałów seksualnych tantrycznych Kapalików i tantrycznego mistycyzmu Vama Marga i Atma Bhakti.
To najmocniejsze tantry na świecie. Swoją efektywnością i mocą wykraczają daleko poza „tao-erotyczną tantrę”, tantrę buddyjską i neo-tantrę zachodnią.

 

ZNAJDZIESZ U MNIE:

Tantra Warszawa

MAPPING 3 MISTRZÓW
– zbuduj Siebie od  fundamentów.

Tantryczna, psycho-emocjonalna terapia seksualności poprzez ciało dla Kobiet i Mężczyzn. Trwałe pozbycie się wszystkich życiowych obciążeń z przeszłości.
” Mapping Luny jest jak Katharsis, to nowe narodziny, by wreszcie być SOBĄ. Kluczem nie jest nawet sam masaż, a to, jak Luna energetycznie wyszukuje blokady i prowadzi osobę na sesji”
Pomagam w obszarze:
– Wstydu, lęku, energetycznych blokad w seksualności i cielesności, zamrożenia w intymnym czuciu, bólu w intymnym czuciu, braku odczuwania orgazmu i przyjemności.
– Psychicznego i emocjonalnego zamknięcia na miłość i związki, doświadczenie partnerów niechcianych, seksualności przedwczesnej / z obowiązku i nie chcianej.
– Zahamowań, emocjonalnego wyparcia i degradacji seksualności z powodu religijnie opresyjnego i pruderyjnego wychowania.
– Trudnych emocji, trudnej przeszłości, przebytych traum, nadużyć i przemocy w dzieciństwie, wykorzystywania i molestowania.
– Nieświadomego zamknięcia się na życiowe działanie, stałego poczucia wewnętrznej blokady, niemocy, nierozpoznanego braku, lub obciążenia.
– Wewnętrznie zakodowanej, stałej zależności od rodziców  / partnerów, stałego spełniania oczekiwań w patologicznych i alkoholowych rodzinach.
– Bólu żałoby, rozstania i utraty związków / partnerów, rodziców i żałoby po aborcjach i poronieniach.
– Wciąż działających wzorców dziecięcych zachowań, zakodowanych form reaktywnego / impulsywnego działania, powielania powtarzających się destrukcyjnych schematów, które powracają przez całe życie.
-Wszystkiego, co jest w nas wyparte do podświadomości, czego nie pamiętamy świadomie, a ciągle czujemy obciążenie, co przeczuwamy w sobie, a nie widzimy wyraźnie i nie umiemy zdefiniować i „złapać”…➥ (czytaj więcej)

masaże tantryczne - tantra Warszawa

ENERGETYCZNE MASAŻE TANTRYCZNE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
– obejmij Siebie.

Masaż Yoni Kundalini, Masaż Lingam Kundalini.
„Jeżeli myślisz, że byłeś już na masażu tantrycznym, to po masażu Luny zrozumiesz, że nie byłeś.”
Co to znaczy masaż profesjonalny?
To znaczy, że Twój masaż będzie na prawdę tantryczny. Zgodny z nauką Kaulickiej Tantry Hinduskiej, z której pochodzi, a nie szkoleniami tantry buddyjskiej, tao-erotycznej tantry, czy neo-tantry zachodniej. To znaczy, że oddasz się w dobre ręce i doświadczysz u mnie tego, czym naprawdę powinna być ta świątynna i święta praktyka.
RYTUAŁ CIAŁA – DOBRY DOTYK – PRZYJĘCIE SIEBIE
– głęboka, wewnętrzna podróż w przyjęcie Siebie.  Rytuał jest idealny dla osób, które pragną uwolnić się z cielesnej winy i wstydu, obaw i niechęci związanej z ciałem, z dotykiem i nagością. Przyjąć swoje ciało po opresyjnym wychowaniu, „duchowym” deprecjonowaniu, czy trudnej przeszłości.
RYTUAŁ  SERCA – ROZBRAJANIE SERCA – PRZEBUDZENIE DUSZY – głęboka, wewnętrzna podróż do Serca. Rytuał jest idealny dla osób, które pragną puścić z serca obciążenie i lęk. Uwolnić się od przenoszonych emocji i otworzyć się na nową, wewnętrzną  bliskość. Nauczyć się słuchać Serce i otworzyć się na wewnętrzne połączenie.
RYTUAŁ  YONI / LINGAM KUNDALINI – DUCHOWA MOC I WYŻSZE JA – głęboka, wewnętrzna podróż we wsłuchanie się w siebie. Rytuał jest idealny dla osób, które pragną nauczyć się kontaktu z podświadomością  poprzez ciało i skontaktować się ze swoją Duchową Jaźnią. Wsłuchać  się w swoje Wyższe Ja i odnaleźć duchową moc swoich Miejsc Intymnych.
RYTUAŁ TANDAVA – INTUICYJNY TANIEC ENERGII SEKSUALNEJ – głęboka, wewnętrzna podróż w Boski Taniec. Rytuał jest idealny dla osób, które pragną przyjąć swoją energię seksualną i swoją seksualną osobowość jako całkowitą siłę życiową. Nauczyć się ją prawidłowo kierować, wzmacniać i kierunkować w życiowe cele. Wejść w medytację, intuicyjność i powrócić do wewnętrznego Źródła. ➥ (czytaj więcej)

Masaże tantryczne Warszawa

TANTRA 3 MISTRZÓW – TWOJE NAJWYŻSZE JA
– daj się poprowadzić.

Mistrzowski proces duchowej transformacji i uzdrowienia życia. Integracja cienia osobowości, Duchowe Narodziny, Wewnętrzny Kompas i Powrót do Źródła.
„Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się Tantry 3 Mistrzów, świat byłby rajem na ziemi.”
Przepiękny tantryczny proces odnalezienia swojej prawdziwej, boskiej natury i swojej duchowej istoty. Proces integracji cienia osobowości, który pomaga poznać i przyjąć samych siebie w spokoju, miłości i zrozumieniu. Poprzez ciało i seksualność odnaleźć swoje Źródło, swoją wewnętrzną mądrość i swoje Duchowe – Najwyższe Ja. Zmienić swoje życie i w każdej dziedzinie wstawić wszystko na właściwe miejsce. Trzej Mistrzowie uczą, prowadzą, uzdrawiają i słuchają. Pomagają we wszystkim i dają wszystko. Poznaj swoich Mistrzów. Daj się poprowadzić.
W procesie, poprzez ciało i seksualność:
– Trwałe pozbycie się wszystkich życiowych obciążeń z przeszłości
– Uwolnienie się ze starego „ja” i otwarcie się na swoje Wewnętrzne Światło
– Integracja osobistego cienia i natychmiastowy, pogłębiony kontakt ze swoim Wyższym Ja
– Nauka kierowania się swoim Wyższym Ja
– Natychmiastowy i stały kontakt ze swoją Intuicją i Podświadomością
– Metody natychmiastowego podejmowania dobrych, życiowych decyzji
– Ustanowienie wewnętrznego porządku w relacji z ciałem, umysłem i seksualnością
– Energia seksualna jako osobowość i nieomylny, życiowy kompas
– Duchowa Moc na całe życie ➥ (czytaj więcej)

tantra Warszawa

TANTRA PROWOKATYWNA – RUSZ DUPĘ!
– i otwórz Serce. 

Duchowy mentoring, konsultacje, pomoc, wsparcie lub (pozytywny) kop na rozpęd. Sesje prowokująco coachingowe OUT OF BOX twórcza praca poza schematami w obszarach: osobistym, rozwojowym, relacyjnym, intymnym, zawodowym / biznesowym – W ŚWIĄTYNI I ON-LINE.
Autorska metoda tworzenia natychmiastowej zmiany i transformacji mentalnej poprzez ciało, przekaz niewerbalny i pracę na szczelinach świadomości i podświadomości.

„Luna, pozytywnie rozjebałaś mi mózg!”
Już w końcu chcesz ruszyć, ale wciąż czujesz ciężar, niewidzialną ścianę i opór. Już widzisz ścianę, ale nie widzisz drogi i rozwiązania. Chcesz iść do przodu, ale nie możesz znaleźć wewnętrznej siły. Brakuję Ci Ognia, energetycznego Napędu, kierunku działania i Mocy.
Na sesjach:
– Natychmiastowe widzenie tego, co do tej pory było ukryte, niewypowiedziane i nienazwane
– Szybkie przeformatowanie przekonań z wychowana, religijnych, rodzinnych, społecznych etc
– Szybkie metody tworzenia nowych, zaplanowanych wzorców
– Natychmiastowe opanowanie chaosu w głowie, uspokojenie myśli i wewnętrznego krytyka
– Szybkie uspokojenie emocjonalnych porwań i natychmiastowe metody skupienia i wyciszenia umysłu
– Szybkie podejmowanie decyzji o zmianie w kontakcie ze swoim ciałem i seksualnością
– Natychmiastowe wyjście z ramy problemu i wejście w rozwiązania
– Metody psychologicznego puszczenia w pozbyciu się wewnętrznych ciężarów i zablokowań
– Metody  integrowania wewnętrznej energii, świadomości i nieświadomego umysłu w oparciu o neurobiologiczną pracę mózgu  ➥ (czytaj więcej)

masaż tantryczny w Warszawie

TANTRYCZNY BDSM I KINK
– najpierw pokochaj w tym Siebie.

Intymna bliskość w Seksualnej Relacji Władzy. Dominacja – uległość, sadyzm – masochizm, seksualne role i erotyczne fetysze. Shadow Tantra i seksualny cień.
„Na początek załóż, że wszystko, co wiesz o BDSM, to nie prawda. BDSM to nie Grey, nie seksualna przemoc, ani zboczenie. BDSM to okazywanie sobie miłości. Dbanie o siebie nawzajem.”
Możemy pracować w obszarach:
– ŚWIĄTYNNA SEKSUALNOŚĆ BDSM – ŚWIADOME, SEKSUALNE JA – Każda seksualność jest czysta i święta – głęboka wolność i duchowa przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na Siebie.  Uwolnienie się z poczucia wstydu, niezgody i winy za własną seksualność. Zbudowanie własnej wartości i mocy w oparciu o swoją seksualną osobowość.
– BDSM TO NIE PRZEMOC – Świadoma zgoda na ostry seks vs seksualna przemoc. Bezpieczne granice i komunikacja. Granice przekraczalne i nieprzekraczalne. Bezpieczne oddawanie i przejmowanie seksualnej władzy.
– ŚWIADOMA DOMINACJA I ULEGŁOŚĆ – Dookreślenie siebie i swojego miejsce w tych seksualnych obszarach. Poznanie potrzeb, charakteru, emocjonalności i osobowości strony Dominującej i uległej w dynamice seksualnej Relacji Władzy.
– ŚWIADOMY SADYZM I MASOCHIZM – Naturalna, wrodzona potrzeba zadawania bólu /przyjmowania cierpienia. Ukierunkowanie swojego sadyzmu / masochizmu w supermoc rozwojową, by był głębokim doznaniem dla obu stron. Powrót z wewnętrznej emigracji i wyjście z roli seksualnej ofiary i kata wobec siebie i innych.
– SEKSUALNOŚĆ GRANICZNA, SEKSUALNA DEHUMANIZACJA, PODDUSZANIE, FETYSZYZACJA – Bezpieczna degradacja, poniżenie, bezbronność i strach. Deprywacja sensoryczna i bezpieczne „podduszanie” – kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin. Fetysze erotyczne jako umiłowanie obiektu. Fetysz krwi jako intymna bliskość. ➥ (czytaj więcej)

tantra dla par

TANTRA DLA PAR
– zadbaj o miłość.

Ekskluzywne, indywidualne warsztaty tantry dla Pary / osób w bliskości.
„Luno, po warsztacie u Ciebie mieliśmy najlepszy seks w życiu! Dziękujemy!”
Tantrę dla Par dedykuję Parom w Miłości, które chcą spędzić czas w Świątyni tylko ze sobą. Odnowić intymność, wzmocnić bliskość i miłość. Umocnić się dzięki tantrycznej seksualności i jeszcze pełniej siebie obdarowywać. W pogłębianiu świętej intymności możemy pracować na kilku poziomach:
– TANTRYCZNEGO DOTYKU I WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI PRZEZ CIAŁO – świadomym otwarciu się na mądrość cielesności i seksualności
– INTYMNEJ KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ – zgodnym i spójnym porozumieniu przez Świadomą Intymność
– USTANOWIENIA DUCHOWEGO PORZĄDKU W RELACJI – tantrycznego ustawienia związku w kobieco – męskiej i matriarchalno – patriarchalnej sferze intymnej.
– TANTRYCZNYCH MASAŻY CIAŁA I MIEJSC INTYMNYCH – wzmocnienia wzajemnej więzi przez Bliskość i Dotyk, wzmacnianie intymnego czucia i nauka męskiej i żeńskiej seksualności.
– BUDZENIA SEKSUALNEGO OGNIA – nauki emocjonalnego czucia, odkrywania fantazji seksualnych, seksualnych tożsamości i role play – jak pozbyć się intymnej rutyny i nudy. Poznawania swojej psycho – seksualnej osobowości.
– SPEŁNIONEJ SEKSUALNOŚCI BDSM – Shadow Tantra, Dominacja – uległość, Sadyzm – masochizm, Zniewolenie – oddanie się, Posiadanie – przynależność. Seksualna Relacja Władzy.
➥ (czytaj więcej)

szkolenia dla profesjonalistów

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTOW – KONSULTACJE I SUPERWIZJA
– naucz się tego, co ja umiem.

Ciało i seksualność. Praca z klientem jako zawód. Tantra Kaulicka vs Neo – tantra zachodnia – wiedza vs flow. Seksualna osobowość nie normatywna – BDSM.
”Luna uczy, a nie prowadzi warsztat… musiałam puścić wyuczone wzorce o tym, co to jest tantra i BDSM”.
Dla wszystkich, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje w pracy z ludźmi w obszarach psycho / seksualno / emocjonalnych, oferuję indywidualne KONSULTACJE I SUPERWIZJE w pełnym obszarze Pracy z grupowym i indywidualnym Klientem. Zajęcia zorientowane są na podnoszenie osobistych i zawodowych umiejętności, rozwijanie posiadanych kwalifikacji i ewaluację dotychczasowych praktyk w oparciu o źródłową, Kaulicką Tantrę Indyjską, moją specjalizację w seksualności BDSM i ponad 20 letnią praktykę w pracy z ludzką seksualnością. Sesje kieruję do nauczycieli i prowadzących warsztaty tantry komercyjnej / warsztaty psycho somatycznej pracy z ciałem, masażystów tantrycznych, seksuologów, sexual bodyworkerów / sex coachów i wszystkich, którzy czują, że praca z ludźmi jest ich miłością, pasją, powołaniem i tym, co wciąż pragną głębiej i pełniej poznawać.
I które:
– Odbyły polskie / zagraniczne szkolenia neo-tantry zachodniej / buddyjskiej / tybetańskiej i pragną zweryfikować wiedzę o prawidłowości pracy z energią i ciałem w oparciu o źródłową Tantrę Indyjską
– Pragną przejść z poziomu nauki grupowej w poziom szkolenia indywidualnego, bo chcą szkolić się na najwyższym poziomie
– Poszerzać swoją psycho-seksuologiczną i nauczycielską wiedzę i rozwijać siebie w roli terapeutów i prowadzących
– Pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z ludzką seksualnością o seksualność tantryczną i nie normatywną, by lepiej pomagać swoim Klientom .  ➥ (czytaj więcej)

masaż tantryczny warszawa

WAŻNE:

Zajęcia w mojej Świątyni nie są praktykami religijnymi w rozumieniu / przestrzeganiu zasad jakiejkolwiek wiary. Są duchowo bezpieczne dla wszystkich, bez względu na wyznanie lub bezwyznaniowość.

Moja Świątynia jest miejscem specjalistycznym. To 100 metrowa przestrzeń, w całości przystosowana do głębokiej pracy z ciałem, emocjami i świadomością. Złota i ciepła, ogrzewana cudownymi panelami na podczerwień.

Do mojej Świątyni zapraszam osoby wszystkich orientacji seksualnych i identyfikacji płciowych.

Zajęcia są indywidualne i otwarte dla zupełnie początkujących i zaznajomionych w jakichkolwiek tantrycznych praktykach. Praktyki są  dostosowane do indywidualnych możliwości i personalnych potrzeb.

Na zajęciach pracujemy z intymnością i nagością, dlatego ważne jest zachowanie czystości intencji i uszanowane osobistych granic. Zajęcia są idealne dla osób, które czują potrzebę uszanowania swojej prywatności, nagości i pragną praktykować bez eksponowania swego ciała i emocji przypadkowym osobom.

Zajęcia w mojej Świątyni mogą być jednorazowym pogłębianiem życia duchowego i intymnego. Mogą być też długoterminową praktyką transformacji wewnętrznej, drogą Otwierania Serca i ścieżką prowadzącą do wewnętrznego Jądra, esencji i Centrum Świadomości.

Masaże tantryczne Warszawa w Kala Luna Temple

Masaże tantryczne

Masaż Tantryczny Warszawa

Tantra Warszawa

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin