Energia Seksualna i Kundalini – Tantryczne Uzdrowienie

Energia seksualna

Tantryczne uzdrawianie seksualności

Energia Seksualna i Kundalini – Tantryczne Uzdrowienie seksualności

Potoczna wiedza o Energii Seksualnej i Kundalini zamyka się w tym, że jest to energia zwinięta u podstawy kręgosłupa, uśpiona i ukryta. Coś, czego nie widać, co można obudzić i wznieść w górę ciała. Moc stwórcza, zamknięta w niewiedzę i skrywaną obawę przed wewnętrznym samospaleniem i spłonięciem.

W Indiach, kraju największych duchowych tradycji, od wieków czczono i wielbiono moc Kundalini jako naturalną, uzdrawiająca boską moc w człowieku. Hinduscy mistrzowie Tantry wiedzieli, że jest to energia, która jest Sercem i Duszą człowieka – najgłębszym źródłem i najpotężniejszą osobistą duchową mocą.  Rozumieli, że zestrojona z sercem jest drogą i światłem dla każdego, kto przyjmuje ją w sobie z wdzięcznością i głębokim pokłonem.

Świadomie  otwarta i zrównoważona Energia Seksualna budzi Kundalini i jest kluczem do dobrostanu, radości i zdrowego, spełnionego życia. Bramą do osobistej mocy, pełni swojego potencjału i  pełnej, duchowej transformacji.
Z tak pojmowaną energią Seksualną i Kundalini pracujemy w tantrycznym rozwoju. Budzimy tą energię, rozprowadzamy po całym ciele i zasilamy nią wszystkie procesy i emocje, z którymi pracujemy.

Kundalini, Energia Seksualna – Wężowa Moc Uzdrowienia.

Energia seksualna swobodnie płynąca jest szczytowym doświadczeniem wewnętrznej mocy, energii całego ciała, pełni życia i najgłębszym doświadczeniem wewnętrznym i osobistym, jakiego możesz doświadczyć. Jest niezbędnym warunkiem do twojego pełnego rozwoju,  poczucia kompletności i wewnętrznej wolności.
Świadomie rozpoznana definiuje Twoją osobowość i podświadomie wpływa na jakość i obraz Twoich relacji intymnych i kontaktów międzyludzkich.
Świadomie kierunkowana i rozwijana wzmacnia połączenia nerwowe w całym twoim ciele, wzmacnia połączenia energetyczne pomiędzy obiema półkulami mózgu i wzmacnia twój cały układ energetyczny.

Dzięki energii seksualnej rozwijasz się w łonie matki, poznajesz świat jako dziecko i wchodzisz w wiek dorastania. Dzięki tej mocy myślisz, czujesz, podejmujesz decyzje, uczysz się, tworzysz, słuchasz, rozwijasz inteligencję i nieskrępowaną wyobraźnię. Dzięki tej mocy dotykasz, rozmawiasz, widzisz, czujesz energię w ciele i poznajesz swój popęd seksualny. Gdy jesteś w pełni zgodny ze sobą i zestrojony ze swoją seksualnością kochasz i doznajesz mistyczności.

Tantra 3 Mistrzów jest psychoemocjonalnym przyjęciem siebie przez ciało.

W Kaulickiej Tantrze Twoje Ja to coś, co masz w sobie otworzyć, a nie uzdrowić. Poznać, a nie zmieniać. Uwolnić, a nie poprawiać.  Zaufać Sobie.

W tantrycznej praktyce mówimy, że uzdrowisz siebie wtedy, gdy przestaniesz z sobą walczyć. Gdy przestaniesz potrzebować wewnętrznej walki i niezgody na siebie.

Zazwyczaj, gdy mówisz, że chcesz stać się lepszą wersją Siebie, lub uzdrowić w sobie jakieś obszary, to masz na myśli te części Siebie, na które się nie zgadzasz. Których się boisz i przed którymi uciekasz. Których w sobie nie chcesz, chociaż od początku Twego życia są częścią Ciebie. Czyli te, które są trudne, budzą obawy, lub nie pasują Ci do pożądanego, wypracowanego, lub wyuczonego  wizerunku.
W takim rozumieniu „uzdrowienie” oznacza pozbycie się części Ciebie. Wyrzucenie, wypchnięcie z Ciebie tego, co jest Twoją częścią, w imię „rozwoju i „pracy nad sobą”.

Tym czasem, by stać się lepszą wersją Siebie, potrzebujesz najpierw przestać ze sobą walczyć, a potem przyjąć taką wersję Siebie, jaka jest. Jaką jesteś na dziś. Jaką jesteś całe swoje życie, w każdym obszarze i w każdym aspekcie. Z całym swoim potencjałem, talentami, ograniczeniami, osiągnięciami i porażkami. Z całą swoją sprawczością i bezradnością. Ze wszystkim co myślisz i co czujesz. Z całym swoim życiowym doświadczeniem, jakie w sobie nosisz od pierwszego dnia życia.

Jeżeli rzeczywiście pragniesz uzdrowienia, to potrzebujesz wszystko swoje przyjąć jako Swoje, ponieważ uzdrowić i rozwinąć w sobie możesz tylko to, co w pełni przyjmujesz jako Swoje. Jako Siebie. W wewnętrznej zgodzie możesz pracować tylko z tym, co uznajesz jako ważną, potrzebną i cenną część Siebie. A w tantrycznym rozumieniu wszystko, co jest częścią Ciebie jest ważne, potrzebne i boskie. Jest Twoim całkowitym najważniejszym i osobistym skarbem.

Na moich zajęciach uczę takiego przyjęcia Siebie. Uzdrowienia wewnętrznej walki, ukochania swojej mocy i ukochania swojej niemocy. Zdrowej miłości własnej i trwałego psychoemocjonalnego stanu świadomości, w którym nie musisz Siebie umniejszać i nikomu się z Siebie tłumaczyć.

Czym może być Twoje uzdrowienie.

Tantra Seksualna z całym swoim bogactwem praktyk Świętej Seksualności, to umiejętność transformowania energii seksualnej w kreatywną siłę życiową i osobistą moc twórczą.
Dla jednych to mistyczna i religijna droga duchowa, brama do głębokiego, wewnętrznego rozwoju i odnalezienia swojego potencjału i mocy.

Dla innych ścieżka świadomego stwarzania – mówienia TAK swoim opiekunom duchowym, swojemu rozkwitaniu i swojej wewnętrznej prawdzie. Droga poznawania kim jesteśmy w swoim wnętrzu, przestrzeń otwierania serca, świadomego odczuwania ciała, własnych dusz i zmysłów.

Dla jeszcze innych całkowita odskocznia od codzienności, wymarzona forma relaksu, odpoczynku i harmonizacji energii.

Dla wielu kobiet i mężczyzn głęboka terapia tantrycznego uzdrawiania seksualności, przyjmowania ciała i intymności, odnajdywania wewnętrznego sensu swojej męskości i kobiecości. Odblokowywania seksualnych zahamowań, uzdrawianie traum i negatywnych doświadczeń intymnych.

Dla par otwarta przestrzeń Świętych Praktyk Seksualnych łączenia serc i dusz, pełnego przeżywania seksualności, wzbogacania życia intymnego, budowania dojrzałych partnerskich relacji i głębokich miłosnych więzi w oparciu o świadomą miłość seksualną.

Energia seksualna – Najważniejsze korzyści płynące z praktykowania Tantrycznego Uzdrowienia.

  • Uwalnia napięcia i stresy, likwiduje blokady wewnętrzne w energii, w ciele i świadomości, głęboko relaksuje i rozluźnia ciało.
  • Otwiera i wznosi energię seksualną, wyzwala wewnętrzną moc i siłę, uwalnia od poczucia winy i wstydu związanego z cielesnością i intymnością.
  • Otwiera radość i witalność, wzmacnia wrażliwość, wzmacnia poczucie własnej wartości i piękna.
  • Odmładza ciało, otwiera zmysłowość i czułość, wzmacnia odczuwanie przyjemności w życiu intymnym.
  • Uzdrawia emocjonalność, uzdrawia seksualność, uczy kochać siebie.
  • Wzmacnia poczucie integracji z otaczającym światem i z własnym wnętrzem.
  • Wspomaga uzdrowienia relacji z bliskimi i pomaga w podejmowaniu decyzji.
  • Uzdrawia negatywne doświadczenia i przeżycia, uzdrawia depresje i lęki, uwalnia od wyuczonych schematów i negatywnych wzorców.
  • Otwiera na życie w miłości.

Tantra jest życiem z otwartością wobec wszystkiego, co nas spotyka. Ucieleśnieniem błogości w życiu codziennym i stanem swobodnej radości, w którym Kundalini i energia seksualna wypełnia każdą chwilę i ją ożywia. Drogą przyjmowania siebie i swojej osobistej mocy, w której podążamy za naszymi osobistymi procesami i potrzebami. Wzrastamy, rozwijamy się i dojrzewamy emocjonalnie, wewnętrznie i duchowo.

Tantra jest ścieżką całkowitego zjednoczenia ciała i świadomości, seksualności i duchowości i energii męskiej i żeńskiej, dzięki czemu możemy świadomie stwarzać i tworzyć siebie i swoje życie. Stwarzamy siebie silnych, promiennych i pewnie stojących na własnych nogach. Mocno zakorzenionych w swoim wnętrzu i w całkowitym zaufaniu do siebie.

Tak zakorzenieni jesteśmy świadomi siebie i swojej woli. Żyjemy prawdziwie, a życie staje się pełnią, intensywnością, świadomą obecnością i całkowitym spełnieniem. W takim życiu nie ma lęku, nie ma ograniczeń i barier wewnętrznych, a codzienność jest tym, co witamy całym sercem. I wtedy znajdujemy duchowość w swoim wnętrzu – głęboką, pełną integrację energii, świadomości, duszy i ciała.

 

Kundalini Energia Seksualna | Tantryczne uzdrawianie seksualności

Przeczytaj również: Terapia prowokatywna | jak przepracować traumę

logo Kala Luna Temple

Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin