english version
Seksualny Cień

 UZDRAWIANIE SEKSUALNEGO CIENIA

Seksualność Cienia to całe seksualne tabu obecne w Twoim życiu osobistym, intymnym, społecznym i kulturowym. To wszystko, co Cię skrycie pociąga. Twoje pragnienia i fantazje o których marzysz "od zawsze", a do których często wstydzisz się przyznać nawet przed sobą. Którym boisz się powiedzieć TAK! nawet wtedy, gdy nikt nie widzi. To wszystkie seksualne tożsamości, o których marzyć  Ci "nie wypada". To wszystkie seksualne role, zabawy statusem społecznym i pragnienia, których pragniesz spróbować i doświadczać w sposób bezpieczny, twórczy, głęboki i rozwojowy.
Seksualny Cień to również to, co wypierasz, na co nie chcesz się zgodzić w sobie, co odrzucasz jako "nie właściwe", "nie dobre", "nie normalne", czego nie potrafisz przyjąć, bo jest stereotypowo nie standardowe. Wszystkie Twoje wewnętrzne podniety i pragnienia, które czujesz i pragniesz realizować, ale pod presją społeczną / relacyjną udało Ci się je zamieść do kąta i udawać, że nie istnieją.  I teraz bolą i uwierają nie kochane i nie utulone. 
Uzdrowiony cień to taki, który przestaje być cieniem, zostaje wyjęty "z szafy" i staje sie integralną i radosną częścią Twojego życia. Poznany, przyjęty, ukochany i realizowany w zgodzie z Tobą i Twoimi głębokimi potrzebami staje się jasną częścią Ciebie. 
Czarna Tantra uczy, że te wszystkie fantazje i pragnienia są piękne, dobre, czyste i ludzkie. Zwyczajne. Naturalne. W jakimś stopniu wszyscy je mamy. I zamiast wypierać lub obarczać je wstydem, warto je otwarcie poznawać, oswajać i integrować. Szukać w nich samoświadomości, spełnienia, zgody na siebie i głębokiej, duchowej mocy. 

Z czym możemy pracować?
- Kink jako starożytne praktyki tantryczne 
- Kink  - integralna część starożytnych i szamańskich kultur inicjacyjnych
- Kink jako codzienna aktywność bardzo wielu ludzi na świecie -
 międzyludzka, naturalna, zwyczajna, poplularna i radosna 
- Kink, czyli seksualność nie normatywna, nie prokreacyjna, skierowana na rozwój i pogłębianie samoświadomości
- Kink i seksualność BDSM
- Kink jako głęboka, duchowa transformacja świadomości.

Zgodność i świadomość siebie:
- doświadczanie osobistej seksualności jako czystej i świętej
- pogłębianie wewnętrznej i świadomej zgody na własną seksualność
- poszerzanie swojej świadomości seksualnej,
- poznawanie i przyjmowanie swojej tożsamości seksuanej
przyjmowanie siebie w seksualności nie normatywnej, nie prokreacyjnej 
- poznawanie seksualności emocji  i psychiki - seksualności 
poza genitalnej 
- poznawanie własnych fantazji i głębokich pragnień seksualnych
- przekraczanie i rozpuszczanie wewnętrznych barier i wstydu względem seksualności
- rozpuszczanie poczucia winy za własną seksualność
- budowanie / odzyskiwanie własnej wartości w oparciu o swoją seksualność
- czerpanie siły i pełni z własnej tożsamości seksualnej

Intymna komunikacja:
- nauka intymnej komunikacji, głębokiego zaufania, wyrażania zgody i wyznaczania granic
- jak rozmawiać o swoich seksualnych fantazjach
- jak otwarcie mówić o swoich seksualnych potrzebach

 Role Play / Gender Play / Age Play / Fetysz
- wcielanie się w seksualne tożsamości, wcielanie się w seksualne role
- przyjmowanie upragnionych tożsamości seksualnych
- "stawanie się" a nie odgrywanie teatru
- głęboka wolność i przemiana wewnętrzna w pozwoleniu sobie na upragnioną seksualną tożsamość
- zabawy wiekiem i statusem społecznym 
- przyjmowanie ról przeciwnych płciowo
- poznawanie swojej wewnętrznej kobiecości i męskości
- przebieranie się w przeciwną płeć

- zabawy fetyszami wybranych części ciała / strojów / miejsc upragnionych do seksualnego rozwoju

Uległość i Oddanie się w Seksualnej Relacji Władzy:
- poznawanie i rozumienie dynamiki relacji Dominacji i uległości
- dbanie o siebie i siebie nawzajem w relacji seksualnej władzy
- usługiwanie i spełnianie pragnień
- wydawanie poleceń i przejmowanie kontroli
- bezpieczne nagradzanie i karanie 
- wiązanie i erotyczne "zniewalanie"
- seksualne, kinkowe zabawki
- bezpieczne oddawanie kontroli
- poszanowanie obopólnych granic
- otwarta komunikacja i słowo bezpieczeństwa / safe word 

Świadomy Sadyzm i Masochizm:
- sadyzm i masochizm emocjonalny / psychiczny / cielesny wobec siebie lub innych
- cierpienie emocjonalne, psychiczne lub fizyczne jako siłą życiowa i sprawcza
- świadomie ukierunkowany sadyzm / masochizm jako moc rozwojowa i wspierająca
- nieświadomie kierunkowany sadyzm /masochizm jako moc chaotyczna i niszcząca
- przyjmowanie i ofiarowywanie bólu jako starożytne praktyki świątynne, duchowe i rozwojowe
- mistyczność / transformacyjność przyjmowania i wymierzania bólu
- świadome kierowanie energią w ofiarowywaniu i przyjmowaniu bólu
- zasada SSC (safe, sane, consensual) - bezpiecznie, świadomie i za zgodą 
- zasada RACK (risk aware consensual kink) - odpowiedzialna świadomość ryzyka

Edge Play jako Duchowa Inicjacja:
- eliminacja zmysłów - zasłanianie oczu / ograniczanie mowy i słuchu
- deprywacja sensoryczna
- kontrola oddechu / zabawy oddechem 
- bezpieczne "podduszanie" - kierowanie energią seksualną w ciele i wyzwalanie endorfin
- fetysz krwi jako doświadczenie duchowe, ofiara i / lub inicjacja - zabawy igłami - Needle Play

 

WAŻNE!!!

ZAJĘCIA SĄ UZDRAWIAJĄCYM, ROZWOJOWYM PROCESEM. NAKIEROWANYM NA POZNAWANIE / PRZYJMOWANIE SEKSUALNOŚCI NIENORMATYWNEJ JAKO SWOJEJ  INTEGRALNEJ. PEŁNEJ I PIEKNEJ CZĘŚCI SIEBIE.

NIE JESTEM PŁATNA DOMINĄ, ANI PRATNERKĄ SEKSUALNĄ DLA OSÓB SUB / BOTTOM / ULEGŁYCH

NIE PRZYJMUJĘ KLIENTÓW PRAGNĄCYCH ZASPOKAJAĆ ZE MNĄ SWOJE KINKOWE FANTAZJE SEKSUALNE.  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- Program zajęć opracowany indywidualnie, dostosowany do Twojej osobowości i głebokich, wewnętrznych potrzeb
Ilość spotkań ustalamy indywidualnie, w zależności od przebiegu rozwojowego procesu i Twoich potrzeb, (każde spotkanie trwa 3 godziny).
Spotkania odbywają się w zaufaniu, intymności i bezpiecznej przestrzeni Świątyni - bez osób trzecich. 
Podczas praktyk może być OBECNA nagość.
Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

Cena: 450 zł / sesja