Berło Światła

BERŁO ŚWIATŁA – TO STAROŻYTNY, TANTRYCZNY PROCES ROZWOJOWY I UZDRAWIAJĄCY DLA MĘŻCZYZN, KTÓRZY CZUJĄ, ŻE ŚWIADOMA I SPEŁNIONA MĘSKOŚĆ TO COŚ INNEGO,
NIŻ STEREOTYP, JAKI OFERUJE WSPÓŁCZESNY ŚWIAT

 

W dawnych czasach Czarna Tantra była Tajemną Sztuką Świętą. Każdy Tantryczny Adept rozpoczynał świątynną naukę od duchowych przygotowań, w których rozwijał się wewnętrznie. Poznawał samego siebie i dojrzewał psychicznie w swojej ciemności i ciszy, by z czasem móc w pełni świadomie dostąpić zaawansowanych praktyk cielesnych, seksualnych i duchowych.

Berło Światła to starożytny, tantryczny proces rozwojowy i uzdrawiający dla mężczyzn, którzy pragną poznac siebie.

 • Poczuć, jacy są na prawdę w swojej penertującej i twórczej męskości, a nie jak powinni się czuć. 
 • Poznać i rozwijac swoją miłość, a nie spełniać oczekiwania, jakie ma wobec nich współczesny świat.
 • Spotkać swego męskiego ducha i w pełni go przyjać. W radości i twórczej miłości. 

To program dla tych, którzy czują, że w ich męskiej mocy jest coś więcej, niż znają.

 

 • Którzy tęsknią za głębią swojej męskości mocno i pewnie zakorzenionej w pewności siebie i w szczerej relacji ze swoim ciałem, otaczającym światem i swoją świadomą seksualnością.
 • Którzy pragną rozwijać się wewnętrznie dzięki swojej energii seksualnej i czerpać z niej ogromną życiową, duchową i mistyczną siłę.

Tantryczny mężczyzna jest mocno osadzony w swoim ciele, w swoim umyśle i w swoim sercu.

Głęboko czuje swoją prawdę, swoją misję i swoje powołanie.

Ufa swojej Mocy i męskiej Duszy.

To Najwyższy Kapłan, Król, Bóg, Mag, Dojrzały Partner Seksualny, Uzdrowiciel i Wojownik.

Uważny, świadomy swojej seksualności, zrównoważony w swojej męskiej mocy i głęboko spokojny. W pełni skontaktowany ze swoim wnętrzem i swoim prawdziwym Ja. Pogodzony z emocjami, uczuciami i sercem.

Podczas praktyk poznasz, uznasz i przyjmiesz Siebie – Prawdziwego, dorosłego Mężczyznę. Wolnego, Świadomego i Spełnionego.
Takiego, jakim w swoim sercu jesteś i do jakiego od zawsze tęsknisz.

 

Z CZYM MOŻEMY PRACOWAĆ

Jesteś

 • przyjęcie swojej męskości jako świadomego daru dla samego siebie
 • budowanie połączenia i świadomej relacji ze swoim męskim ciałem, emocjami i uczuciami
 • budowanie zaufania do swojego ciała
 • poznanie pełni swojej wewnętrznej męskości
 • poznanie wewnętrznych aspektów swojej seksualnej osobowości
 • budowanie świadomej męskości na poziomie emocjonalnym, uczuciowym psychicznym i fizycznym
 • budowanie emocjonalnej i seksualnej dorosłości – przedefiniowanie społecznych stereotypów o męskości – z krzywdzących i niepełnych w głębokie i kompletne

Byłeś

 • uwalnianie blokujących przekonań o seksualności, jak wstyd, grzech, poczucie winy, lęk, słabość, nieadekwatność, nie spełnienie oczekiwań
 • uzdrawianie niskiej samooceny, nieakceptowania swojego ciała i swojej męskości
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i męskiej pewności siebie
 • podnoszenie umiejętności stawiania jasnych granic w życiu osobistym, seksualnym i społecznym
 • uwalnianie tłumionych emocji i zahamowań w prawdziwym, seksualnym wyrażaniu siebie
 • przyjmowanie seksualnego cienia – męskości i seksualności wypartej / nieakceptowanej
 • uwalnianie blokad seksualnych jak przedwczesny wytrysk, brak ejakulacji, tłumiony popęd, paraliżująca nieśmiałość w seksie
 • uwalnianie blokujących urazów wobec kobiet i byłych partnerek seksualnych / życiowych / innych partnerów seksualnych
 • uwalnianie blokujących seksualność urazów wobec matki / ojca
 • rozpoznawanie i uwalnianie się od przemocy w byłych i obecnych związkach
 • uwalnianie zranień po nadużyciach seksualnych / molestowaniu / toksycznych związkach / przemocy seksualnej
 • uwalnianie zranień zadanych sobie przez zgadzanie się na nie chcianą bliskość / seks
 • uwalnianie blokad hamujących moc i sprawczość seksualną na poziomie zawodowym / finansowym / partnerskim / relacyjnym / życiowym
 • definiowanie jasnej wizji siebie jako pełnego mężczyzny, określanie swoich dążeń, priorytetów i celów

Otwarty

 • święta moc seksualna – moc dojrzałego mężczyzny
 • pogłębienie świadomości ciała i seksualności
 • rozwijanie psychicznej i emocjonalnej obecności w seksie
 • odnalezienie głębokiego sensu swojej męskości i męskiej seksualności
 • odkrywanie seksualnego tabu – praca z pragnieniami i seksualnymi fantazjami
 • naukę przyjmowania, akceptowania swojego ciała i przeżywania przyjemności
 • pogłębianie psychicznej i emocjonalnej obecności w seksie
 • otwieranie się na seksualność, na odczuwanie i przyjmowanie przyjemności prawdziwej
 • uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn braku podniecenia
 • uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn utraty libido
 • zrównoważenie zbyt wysokiego libido
 • uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn zamknięcia się na seksualność, na odczuwanie i przyjmowanie przyjemności
 • uwalnianie psychicznych / emocjonalnych przyczyn niemożności odczuwania orgazmu z partnerką, a tylko ze sobą samym

Spełniony

 • mężczyzna otwarty i odważny
 • mężczyzna pełny psychicznie i energetycznie – penetrujący i przyjmujący
 • otwieranie się na męskość penetrującą i przyjmującą
 • naukę pełnego nasycania się energią seksualną i kierowania jej do wewnątrz, a nie na zewnątrz
 • oddzielenie orgazmu od ejakulacji – głębokie doświadczenie wewnętrzne a fizjologia / utrata doświadczenia
 • naukę iniakulacji i czerpania ogromnej mocy z orgazmu
 • naukę kontroli przepływu nasienia w celu utrzymania witalności i męskiej mocy w ciele
 • naukę orgazmu bez ejakulacji – gromadzenia i kierunkowania energii seksualnej w ciele
 • naukę przeżywania głębokiego orgazmu energetycznego / całego ciała i multiorgazmu
 • transformowanie energii seksualnej w wewnętrzną moc witalną / uzdrawiającą
 • transformowanie energii seksualnej w indywidualną moc stwórczą w życiu / relacjach / projektach
 • transformowanie energii seksualnej w duchową moc mistyczną
berło światła

NA CZYM POLEGA TANTRYCZNY PROCES TRANSFORMACJI:

Filarem całego uzdrawiającego procesu jest praca z głęboką integracją Twoich Trzech Serc i zarazem trzech Boskich Mocy – Umysłu, Serca i Energii Seksualnej.

To trzy ośrodki w Tobie, które muszą zostać otwarte, zestrojone i zharmonizowane w jedną, spójną całość. Wtedy cały proces będzie mocno zakorzeniony w Tobie i wszystko, czego się nauczysz będzie rozwijać się i wspierać Cię nieustannie na każdym poziomie życia.

ZASADY I GRANICE SESJI:

W całym procesie będę przy Tobie. Otrzymasz potrzebną pomoc, rozmowę, doradztwo i przewodnictwo w całym procesie.
Program zajęć będzie opracowany indywidualnie dla Ciebie, dostosowany do Twojej osobowości i głębokich, wewnętrznych potrzeb.
Spotkania odbywają się indywidualnie, z zachowaniem Twoich granic i Twojej prywatności. W zaufaniu, intymności i bezpiecznej przestrzeni Świątyni – bez obecności osób trzecich.
Zajęcia obejmują spotkania w Świątyni i praktyki domowe.

PŁATNOŚĆ:

Cykl obejmuje 12 spotkań. Każda sesja trwa 3 godziny.

Możemy pracować w trybie pojedynczych sesji, lub w pełno wymiarowym procesie.

Inwestycja w pojedyncze sesje 800 zł / spotkanie.

Cykl 12 spotkań – opłata za cały cykl obejmuje duży rabat. Płatna w całości przy rozpoczęciu zajęć. Inwestycja  4800 zł

Przy regularnej i procesowej pracy, termin kolejnych zajęć ustalamy na koniec każdej sesji.

 

Zadzwoń do mnie, porozmawiajmy i zarezerwuj termin pierwszej sesji, wprowadzającej w dalszy proces
884 394 568
Jeśli nie odbieram, napisz email: info.kalalunatemple(at)gmail.com

logo Kala Luna Temple
Kala Luna Temple - Wszelkie prawa zastrzeżone.

+48 884 394 568

info.kalalunatemple@gmail.com

Call Now Button
Facebook Instagram Youtube Linedin